Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności rok 2020/2021

Uwaga, uwaga

Wydział Edukacji informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza w oparciu o uchwałę Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 15.09.2021 r. Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł.

poczet sztandarowy

15 sierpnia to Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które jest obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Od tego wielkiego wydarzenia minęło 101 lat. To czas wspominania bohaterów, którzy walczyli i oddali życie za Ojczyznę.

Nie inaczej było podczas uroczystości w kościele garnizonowym w minioną niedzielę. W obecności viceprezydenta Grzegorza Kulawinka, sprawowana była Msza Święta w intencji poległych żołnierzy i wszystkich walczących o wolną ojczyznę. Okolicznościową homilię wygłosił katecheta naszej szkoły, ksiądz porucznik Rafał Wawrzyniak. Obecny był także poczet sztandarowy, wystawiony przez klasę 1b o profilu penitencjarnym.

/Wojciech Kwieciński/

Wspieramy Wiktorka

Uczniowie klasy II a z wychowawczynią panią Bogumiłą Bielak zainicjowali akcję wsparcia w rehabilitacji Wiktorka Taterki. Uczniowie w ten sposób chcą wyrazić swoją wdzięczność dla nauczycieli za cały rok wytężonej pracy. 

To piękna i mądra inicjatywa. Można zrobić coś dobrego, coś co ma realny wpływ na czyjeś życie; może sprawić, że będzie lepsze. W dodatku można to zrobić wspólnie. Na tym polega prawdziwa edukacja - uczymy empatii, solidarności i wyrażania wdzięczności.

Dziękujemy wychowawcom i klasom za wpłaty:
III D z wych. panią Izabelą Rogińską - 200 zł,

II A z wych. panią Bogumiłą Bielak - 200 zł,

IV A z wych. panią Mariolą Medzińską - 150 zł.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
W dniu 25 czerwca uczniowie klas 1-3 TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomicznych uczestniczyli w uroczystej akademii przygotowanej przez Samorząd Uczniowski z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Rozpoczęliśmy od gorących podziękowań całemu Gronu Pedagogicznemu za pracę włożoną w nasze wychowanie i edukację, za dobre rady, wsparcie i opiekę. W imieniu Samorządu Uczniowskiego oraz całej społeczności szkolnej na ręce Dyrekcji szkoły złożyliśmy symboliczne kwiaty. Pożegnaliśmy panią Dyrektor Magdalenę Mocną, która po 23 latach pracy w Ekonomiku ,,zmienia barwy klubowe’’ oraz nauczycieli, którzy po wakacjach rozpoczną pracę w innych szkołach, a spędzili w Ekonomiku ostatnie lata - panią Arletę Woźniak, panią Monikę Walendowską oraz księdza Łukasza Ograbka. Nie zabrakło łez, wzruszeń, ale radość z wakacji dała się mocno zauważyć.
104 uczniów, którzy przykładali się do nauki otrzymało świadectwa z wyróżnieniem od wychowawców oraz nagrody od Rady Rodziców, które wręczała dyrektor szkoły pani Agnieszka Korotczuk. Jednak nikt nie opuścił sali bez upominku i uścisku dłoni. Na koniec uroczystości zostały rozstrzygnięte konkursy, które z powodu 8 miesięcy lockdown’u wystawiły naszych laureatów na godną podziwu cierpliwość.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, promowanym do kolejnej klasy, a przede wszystkim pierwszakom, których tegoroczna pandemia rzuciła na głębokie wody. Życzymy dalszych sukcesów.
Daliście radę !!! BRAWO WY
/M. Sztandera/

UPOMINKI OD URZĘDU STATYSTYCZNEGO DLA EKONOMISTÓW Z KLASY IID

Uczniowie II d uczestniczyli w niecodziennej e-lekcji „Co powinniśmy wiedzieć o spisie NSP 2021?? i otrzymali upominki od Urzędu Statystycznego w Poznaniu w ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowe Spisy Powszechne Ludności i Mieszkań to badania, które w Polsce przeprowadzane są raz na 10 lat - i obejmują całą populację obywateli i wszystkie mieszkania. To czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021, wraz Powszechnym Spisem Rolnym (który odbył się w ubiegłym roku), stanowi najważniejsze badanie statystyczne przeprowadzane przez statystykę publiczną.

Film, który niewątpliwie poszerzy wiedzę o historii, podstawach prawnych, organizacji oraz zakresie, a co najważniejsze celu NSP 2021 dostępny jest na kanale YouTube pod adresem www.youtube.com/watch?v=tJuXFmQHt7k.

Zestawy upominków z logotypem NSP 2021 były przygotowane dla pierwszych 40 klas –pedagogów oraz ich uczniów, którzy wysłali oświadczenie.

Miła niespodzianka czekała na uczniów w dniu rozdania świadectw.

Aneta Zielonka

 

TWOJE DANE TWOJA SPRAWA

Miło nam poinformować, że zakończył się roczny projekt realizowany w ZSE. Otrzymaliśmy potwierdzenie udziału naszej szkoły w projekcie Twoje dane Twoja sprawa, który osobiście koordynowała dyrektor szkoły pani Agnieszka Korotczuk. W ciągu minionego roku szkolnego 2020/2021 w ramach projektu odbyły się:
- szkolenia dla koordynatora i inspektora danych osobowych;
- szkolenie Rady Pedagogicznej nt.:”Wyzwania przed szkołami w świetle zagrożeń związanych z pandemią” przeprowadzone przez dyrektor szkoły w oparciu o materiały UODO;
- kampania informacyjna dla uczniów i Rodziców w formie plakatów, webinarów i fiszek rozsyłanych przez mobidziennik;
- organizacja Dnia Ochrony Danych Osobowych przez klasę 2d w formie wirtualnej gazetki i debaty dla uczniów klas drugich o ochronie danych;
- szkolenie dla Rodziców podczas wywiadówki nt.:”Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej”;
- udział Marioli Łempickiej z klasy 4a w ogólnopolskim konkursie „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych.”
Serdeczne podziękowania dla osób zaangażowanych w ten projekt.
Z poważaniem
Agnieszka Korotczuk
Dyrektor ZSE w Kaliszu

Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach organizowanych z okazji rocznicy Czerwca

Droga Młodzieży,
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele szkół woj. wielkopolskiego

Każdego roku, w czerwcu, wspominamy poznańskie powstanie. To 65 lat temu na ulice miasta wyszli robotnicy poznańskich zakładów, na ich czele maszerowali pracownicy Zakładów Hipolita Cegielskiego, z hasłem na ustach „wolności i chleba”. Po dramacie Żołnierzy WyklętychCzerwiec 1956 stał się początkiem zmagań Polaków z komunistyczną dyktaturą, to pierwsze ogniwo łańcucha trudnej, powojennej drogi ku wolności i demokracji.

Pamiętamy, po Czerwcu 1956 był jeszcze Marzec 1968Grudzień 1970 na Wybrzeżu, Radom i Ursus 1976. Potem było Pokolenie Sierpnia 1980, jego udziałem stało się powstanie Solidarności i tragedia stanu wojennego, w tym jego ofiary.

Walka polskiego społeczeństwa z komunistycznym uciskiem, determinacja oraz cierpienia ludzi nie poszły na marne, dały plon, zaowocowały zmianami.

Droga Młodzieży

Zachęcam Was do udziału w edukacyjnych przedsięwzięciach i uroczystościach organizowanych z okazji rocznicy Czerwca 1956. Jesteście młodymi ludźmi, którzy poniosą w przyszłość pamięć o ważnych dla Polaków wydarzeniach, kiedy ich uczestników i bohaterów już zabraknie. To Wy jesteście pokoleniem, któremu zostanie przekazany depozyt historii.

Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego "Śladami robotników - spacer po Miejscach Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r." w ramach lekcji historii z Wojewodą Wielkopolskim - opowieści o buncie, odwadze, ofiarach i grozie tamtych dni. Razem z Panią Martą Włodarczyk - asystentem w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 zapraszam na wspólny spacer ulicami miasta, który niczym mapa, prowadzi nas
do pamiętnych miejsc.

Życzę Wam, abyście pogłębiali wiedzę o historii własnej Ojczyzny, w tym także o wydarzeniach Poznańskiego Czerwca, niechaj ta wiedza i pamięć pozwalają lepiej odczytywać przyszłość oraz stawiane przed Wami cele.

Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty

Słowa podziękowania

Drodzy Nauczyciele! Gorące podziękowania z serca płynące kieruje do Was wszystkich kochani Nauczyciele na czele z Dyrekcją oraz wszystkich Pracowników naszej szkoły za wspólne 5 lat pracy.

Jesteście wspaniali!!!

Nie poddawajcie się i dalej mimo wielu trudności walczcie o przyszłość "naszych dzieciaków"!!!

Czasem w ich życiu jest tak, że jesteście dla nich jedyną trampoliną do sukcesu, ale też do tego, by nie "przegrały swojego życia", gdyż nikt inny o nich nie walczy. Jesteście ich siłą wtedy gdy oni sami już w siebie nie wieżą i poddają się. Kroczcie więc zawsze z dumą, bo swoją pracą budujecie przyszłość naszej Ojczyzny, naszą, ich, ale też i nie jedno życie ratujecie choć może nigdy się o tym nie dowiecie. 

Zatem ucząc pamiętajmy słowa wielkiego nauczyciela i przyjaciel dzieci - Janusza Korczaka: "Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil"

Jeszcze raz Wam wszystkim za wszystko co dobre serdecznie dziękuje, a co złe było - przepraszam.

I choć życie nas rozdziela i przynosi czas pożegnania to w mym sercu pozostajecie na zawsze wraz z chwilami, które przeżyliśmy razem i które wymieniać było by długo.

Kończąc życzę Wam wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

                                                                          x. Łukasz

 

P.S. Jeśli będziecie potrzebować jakiejś pomocy walcie jak w dym na ile będę mógł zawsze pomogę

PRAKTYKI W PORTUGALII DOBIEGŁY KOŃCA

W niedzielę  20.06.2021r. nasi tegoroczni maturzyści Ewa Siewieja i Dawid Bieliński powrócili z trwających cztery tygodnie praktyk zawodowych, które odbywali w Bradze w Portugalii.

Było to dla nich wyjątkowe doświadczenie życiowe i zawodowe. Uczniowie pracowali, zwiedzali, zawierali nowe znajomości, odpoczywali i uczyli się języka portugalskiego.

Zwiedzili Bragę, Porto, zaliczyli Monte Picoto, Sameiro, szkołę surfingu, odbyli piesze wycieczki, pływali na łódkach, byli nad oceanem i odbywali praktyczną naukę zawodu.

 

                                                                                              Beata Antczak

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ

W dniu 21.06.2021r. uczniowie biorący udział w programie Erasmus+ wzięli udział w szkoleniu  dotyczącym pomocy psychologiczno - pedagogicznej przed wyjazdem za granicę. Grupa 16 uczniów z naszej szkoły  we wrześniu odbędzie zagraniczne  praktyki zawodowe w Portugalii.

Webinar szkoleniowy przeprowadziła Pani Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Po szkoleniu odbyło się również spotkanie z Paniami: Katarzyną Nowakowską i Anitą Zybałą z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, które przedstawiły informacje na temat samych praktyk jak i podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjazdu. Uczniowie zgłębili wiedzę o emocjach, dowiedzieli się jak radzić sobie z tęsknotą za granicą, na którą nie ma niestety uniwersalnego rozwiązania, ale jest kilka sposobów, na przykład: warto znaleźć sobie nowych znajomych, uprawiać sport, wyznaczyć sobie jakiś cel ( nauka nowego języka, nowe hobby), gromadzić wspomnienia ( zdjęcia, pamiątki) poznawać to co nieznajome. Pamiętajmy, że tęsknota za rodzinnym krajem jest naturalnym zjawiskiem i każdy ma swój sposób na przeżywanie rozstania z domem.

 

                                                                                                                                       /Beata Antczak/

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl