Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Informacje ogólne

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Kaliszu w roku szkolnym 2019/2020

TECHNIKUM nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego

 

  

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

w zawodzie   „technik ekonomista”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zajęcia profilowe wynikają z podpisanych ze szkołą porozumień i są tylko rozszerzeniem oferty edukacyjnej

 

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASA I A PROFIL PRAWNO-POLICYJNY technik ekonomista, profil prawno-policyjny (klasa mundurowa) rozszerzenie: j. polski/geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
32
KLASA I B PROFIL OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI technik ekonomista, specjalność: obrót nieruchomościami rozszerzenie: język angielski/matematyka

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
32
KLASA I C TECHNIK HANDLOWIEC Technik handlowiec
rozszerzenie: j.angielski/geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16
KLASA I C TECHNIK REKLAMY Technik organizacji reklamy,
rozszerzenie: j.angielski/geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16

 

PO GIMNAZJUM

 

w zawodzie   „technik ekonomista”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zajęcia profilowe wynikają z podpisanych ze szkołą porozumień i są tylko rozszerzeniem oferty edukacyjnej

 

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASA I D PROFIL PRAWNO-POLICYJNY technik ekonomista, profil prawno-policyjny (klasa mundurowa) rozszerzenie: j. polski/geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
32
KLASA I E PROFIL OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI technik ekonomista, specjalność: obrót nieruchomościami rozszerzenie: matematyka/geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
32
KLASA I F TECHNIK HANDLOWIEC Technik handlowiec
rozszerzenie: j.angielski/geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16
KLASA I F TECHNIK ORGANIZACJI REKALMY Technik reklamy,
rozszerzenie: j.angielski/geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16

 

  

KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA ABSOLWENTÓW:
DO ZESPOÓŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU
na rok szkolny 2019 / 2020

 

 

 

 

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl