Godło Polski
BIP

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Business English w Ekonomiku”.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA, która od września trwa w Ekonomiku nosi tytuł „Business English w Ekonomiku”. Powstała z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego w naszej szkole pani Magdaleny Sztandery i realizowana jest również przez kolejnych 3 nauczycieli językowców: panią Wiolettę Dydo,panią Klaudię Klamkę i pana Jakuba Cholajdę.

Program realizowany jest przez uczniów klas drugich ze średnią ocen z języka angielskiego co najmniej 4,0 .Raz w tygodniu uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych (praca z uczniem zdolnym). W okresie od września do kwietnia tego roku szkolnego odbędą się 32 godz.takich zajęć (przeprowadzone w tzw.blokach tematycznych - 8 godz. przypadających na nauczycieli prowadzących innowację).

Motywacją wprowadzenia innowacji była diagnoza uczniów klas pierwszych w zakresie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego oraz ich zainteresowań ekonomicznych, która wykazała, iż pewna grupa uczniów osiąga bardzo dobre wyniki z wymienionego przedmiotu i jest chętna, by uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka zawodowego: biznesowego i ekonomicznego. Ich dotychczasowa wiedza i umiejętności pozwalają im na kontynuowanie nauki języka angielskiego w stopniu znacznie wykraczającym poza poziom podstawowy oraz poszerzenie ich wiedzy o zagadnienia biznesowe i ekonomiczne w ramach przygotowywania ich do egzaminu zawodowego z języka angielskiego. Innowacja ta wynika również z życiowych planów edukacyjnych uczniów (matura rozszerzona lub FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów, uczniowie zdobędą certyfikat Europass będący uzupełnieniem Dyplomu Technika Ekonomisty, Księgarstwa czy Handlowca potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i faktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w biznesie) oraz ze zmian na rynku pracy. Biegła znajomość języka angielskiego – potwierdzona certyfikatem, umożliwia uczniom zdobycie dobrej pozycji zawodowej w kraju i za granicą.
Dzięki wprowadzeniu innowacji uczniowie wzbogacą swój zasób struktur leksykalno-gramatycznych niezbędnych do zdobycia certyfikatu i zdania egzaminu zawodowego z języka obcego zawodowego oraz matury rozszerzonej (test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości, uzupełnianie brakujących wyrazów, przekształcanie wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych oraz praktyczne użycie języka zawodowego w zadaniach egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe). Kolejną zaletą innowacji jest możliwość stworzenia stałej grupy reprezentującej zbliżony poziom językowy i poziom motywacji do nauki, co korzystnie wpłynie na pracę z młodzieżą pod względem organizacyjnym.

Iza
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl