Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Kalendarium roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 1.  

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

 1.  

15.09.2021

Zebranie RP

 1.  

23.09.2021

Zebrania z rodzicami

 1.  

15.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej

uroczysta akademia,

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 1.  

20.10.2021

Zebranie RP

 1.  

10.11.2021

Uroczysta akademia z okazji

Narodowego Święta Niepodległości

 1.  

11.11.2021

Narodowe Święto Niepodległości - Marsz Wolności

 1.  

12.11.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –dzień dyrektorski

 1.  

18.11.2021

Zebrania z rodzicami

 1.  

24.11.2021

Zebranie RP

 1.  

10.12.2021

Wystawienie ocen proponowanych, śródrocznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-IV

do godz. 16.00

 1.  

22.12.2021

Wigilie klasowe

 1.  

23-31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

 1.  

01.01.2022

Nowy Rok

 1.  

06.01.2022

Święto Trzech Króli

 1.  

07.01.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –dzień dyrektorski

 1.  

10.01.2022

Wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom kl. I-IV
do godz. 16.00

 1.  

11.01.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

część pisemna F 2017 i F 2012

 1.  

12.01.2022

Zebranie RP - sesja klasyfikacyjna

 1.  

13 -18.01.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

część praktyczna F 2017 i F 2012

 1.  

13.01.2022

Zebrania z rodzicami,

omówienie wyników próbnego egzaminu maturalnego

 1.  

14.01.2022

KONIEC I PÓŁROCZA

 1.  

17.01 - 28.01.2022

Ferie zimowe

 1.  

02.02.2022

Zebranie RP – podsumowanie pracy

 1.  

09.03.2022

Szkoleniowa rada pedagogiczna

 1.  

28.03.2022

Wystawianie ocen proponowanych, końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach maturalnych

do godz. 16.00

 1.  

08.04.2022

Dzień Patrona Szkoły – uroczysta akademia

 1.  

11.04.2022

Szkoleniowa rada pedagogiczna

 1.  

11.04 - 13.04.2022

Rekolekcje

 1.  

14.04 - 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

 1.  

21.04.2022

Zebrania z rodzicami kl. I-IV,

omówienie wyników próbnych egzaminów zawodowych

 1.  

22.04.2022

Wystawianie ocen końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach maturalnych

do godz. 16.00

 1.  

25.04.2022

Zebranie RP – sesja klasyfikacyjna

 1.  

28.04.2022

Święto Konstytucji 3-Maja – uroczysta akademia

 1.  

29.04.2022

Zakończenie roku szkolnego klas IV

 1.  

01.05.2022

Święto Pracy

 1.  

02.05.2022

Dzień dyrektorski

 1.  

03.05.2022

Święto Konstytucji 3-Maja

 1.  

04.05.2022

05.05.2022

06.05.2022

09.05.2022

Egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

 1.  

25.04-24.05.2022

Praktyka zawodowa

klasy III:  a, b, c, d, e, f

 1.  

27.05.2022

Wystawianie ocen proponowanych, końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach I-III

do godz. 16.00

 1.  

06.06.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Egzamin zawodowy

część pisemna - F 2019

 1.  

06.06.2022

Dyżur nauczycieli dla rodziców

 1.  

01 – 13.06.2022

Egzaminy zawodowy

część praktyczna F 2019

 1.  

13.06.2022

Wystawianie ocen końcowych

 z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach I-III

do godz. 16.00

 1.  

14.06.2022

Zebranie RP - klasyfikacja końcowa uczniów klas I-III

 1.  

16.06.2022

Boże Ciało

 1.  

17.06.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień dyrektorski

 1.  

21.06.2022

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

część pisemna F 2017 i F 2012

 1.  

22.06 - 28.06.2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

część praktyczna F 2017 i F 2012.

 1.  

24.06.2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 1.  

do 01.07.2022

Sesja plenarna

 

administrator Drukuj Print document

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Prognoza pogody

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl