Godło Polski
BIP

Kalendarium roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 1.  

01.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

 1.  

14.09.2022

Zebranie RP

 1.  

20.09.2022

Zebrania z rodzicami

 1.  

14.10.2022

Dzień Edukacji Narodowej

uroczysta akademia, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 1.  

19.10.2022

Zebranie RP

 1.  

31.10.2023

Dzień dyrektorski – przed Świętem Zmarłych

 1.  

10.11.2022

Uroczysta akademia z okazji

Narodowego Święta Niepodległości

 1.  

11.11.2022

Narodowe Święto Niepodległości - Marsz Wolności

 1.  

17.11.2022

Zebrania z rodzicami

 1.  

21.11-25.11.2022

Laboratoria – technik handlowiec kl. 4C

 Politechnika Poznańska

 1.  

23.11.2022

Zebranie RP

 1.  

28.11-02.12.2022

Laboratoria – technik reklamy kl. 4C

 Politechnika Poznańska

 1.  

09.12.2022

Wystawienie ocen proponowanych, śródrocznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-IV

do godz. 16.00

 1.  

22.12.2022

Wigilie klasowe

 1.  

23-31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

 1.  

01.01.2023

Nowy Rok

 1.  

06.01.2023

Święto Trzech Króli

 1.  

05.01.2022

Wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

 1.  

12.01.2023

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Egzamin  zawodowy – Formuła 2019

część pisemna kl. IV D, E, F

 1.  

11.01.2023

Zebranie RP - sesja klasyfikacyjna

 1.  

09 – 21 stycznia 2023

Egzamin zawodowy – Formuła 2019

część praktyczna kl. IV D, E, F

 1.  

13.01.2023

KONIEC I PÓŁROCZA

 1.  

19.01.2023

Zebrania z rodzicami,

omówienie wyników próbnego egzaminu maturalnego

 1.  

30.01 - 12.02.2023

Ferie zimowe

 1.  

25.01.2023

Zebranie RP – podsumowanie pracy

 1.  

06.03-10.03.2023

Zajęcia specjalistyczne w  laboratoriach.

Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Kaliszu.

 1.  

15.03.2023

Szkoleniowa rada pedagogiczna

 1.  

31.03.2023

Wystawianie ocen proponowanych, końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach maturalnych

do godz. 16.00

 1.  

03.04.2023

Szkoleniowa rada pedagogiczna

 1.  

03.04 - 05.04.2023

Rekolekcje

 1.  

06.04 - 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 1.  

12.04.2023

Dzień Patrona Szkoły – uroczysta akademia

 1.  

13.04.2023

Zebrania z rodzicami kl. I-IV,

omówienie wyników próbnych egzaminów zawodowych

 1.  

21.04.2023

Wystawianie ocen końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach maturalnych

do godz. 16.00

 1.  

24.04.2023

Zebranie RP – sesja klasyfikacyjna

 1.  

27.04.2023

Święto Konstytucji 3-Maja – uroczysta akademia

 1.  

28.04.2023

Zakończenie roku szkolnego klas IV D, E, F

 1.  

01.05.2023

Święto Pracy

 1.  

02.05.2023

Dzień dyrektorski

 wolny od zajęć edukacyjnych i wychowawczych

 1.  

03.05.2023

Święto Konstytucji 3-Maja

 1.  

04.05.2023

05.05.2023

08.05.2023

09.05.2023

16.05.2023

Egzamin maturalny – dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

 1.  

24.04-24.05.2023

Praktyka zawodowa

klasy III:  a, b, d, e

klasy IV a, b, c.

 1.  

19.05.2023

Wystawianie ocen proponowanych, końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach I-III

do godz. 16.00

 1.  

01 – 18 czerwca 2023 r

Egzaminy zawodowe Formuła 2019

część praktyczna kl. IV A, B, C

 1.  

02.06-04.06.2023

Uroczyste obchody 150-lecia szkolnictwa handlowego i ekonomicznego

 1.  

06.06.2023

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Egzamin zawodowy

część pisemna - Formuła 2019

 kl. IV  A, B, C

 1.  

08.06.2023

Boże Ciało

 1.  

09.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

dzień dyrektorski

 1.  

12.06.2023

Wystawianie ocen końcowych

 z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach I-III

do godz. 16.00

 1.  

14.06.2023

Zebranie RP - klasyfikacja końcowa uczniów klas I-IV

 1.  

23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 1.  

do 30.06.2023

Sesja plenarna

administrator Drukuj Print document

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl