Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności

Prezydent Miasta Kalisza informuje o uruchomieniu procedury wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza kadencji 2020-2022. Szczegóły: skład osobowy Zespołu do spraw wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza kadencji   2020-2022, wzór „Formularza zgłoszeniowego kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza" oraz ustalony harmonogram działań znajdują się w zarządzeniu Nr 607/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2020 r.

W skład Rady będzie wchodzić 15 radnych, w tym:

1) 13 radnych ze szkół ponadpodstawowych położonych na terytorium Kalisza; 

2) 2 radnych ze szkół wyższych położonych na terytorium Kalisza.  

Członków Rady powołuje się na okres kadencji Rady, która trwa 2 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia Rady. Zgłaszanie się kandydatów następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza (dostępne w biblitece szkolnej) do Wydziału Edukacji UM Kalisza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kalisza.

Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się w ZSE (a dzieje się baaaardzo dużo) - kliknij w zakładkę WYDARZENIA

Drodzy Absolwenci!

Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze nie zapoznali się ze szczegółowym harmonogramem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej, iż jest on jak zwykle dostępny w gablocie szkolnej na niskim parterze.

Szkoła jest otwarta dla interesantów w godzinach od 08:00 – 15:00.

W ZSE działają koła zainteresowań:

Koło Młodego Księgowego, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Historyczne, Szkolne  Koło  Wolontariatu, Koło Przyjaciół Biblioteki,

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i dzialalności koł, rozwijania zainteresowań i pasji.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Aktywna szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl