Godło Polski
BIP

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

Od września 2014 roku przystąpiliśmy do projektu  „Czas Zawodowców  – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Dnia 29 września 2014 r. uczniowie klas III wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez pracownika Politechniki Poznańskiej panią Agatę Wieczorek. Słuchacze zostali  zapoznani z założeniami projektu „Czas zawodowców”, a następnie brali udział w szkoleniu dotyczącym logowania do modułu analitycznego narzędzia informatycznego Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego.

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska. Czas realizacji projektu przewidziano na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r.

Projekt stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejętnościach zawodowych w kontekście rynku pracy.

Cel projektu to podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:

  1. organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców,
  2. utworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
  3. stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy,
  4. opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach,
  5. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
  6. realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
  7. wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.
  8. wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-learningowego.

Iza
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl