Godło Polski
BIP

Kalendarium roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2023

Zebranie RP

28.09.2023

Zebrania z rodzicami

13.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej

uroczysta akademia

25.10.2023

Zebranie RP

01.11.2023

Wszystkich Świętych

10.11.2023

Uroczysta akademia z okazji

Narodowego Święta Niepodległości

11.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości - Marsz Wolności

16.11.2023

Zebrania z rodzicami

22.11.2023

Zebranie RP

01.12.2023

Wystawienie ocen proponowanych, śródrocznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach V

do godz. 16.00

08.12.2023

Wystawienie ocen proponowanych, śródrocznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-IV

do godz. 16.00

21.12.2023

Wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom kl. V

do godz. 16.00

22.12.2023

Wigilie klasowe

23-31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024

Nowy Rok

05.01.2024

Wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

09 – 20 stycznia 2024

Egzamin zawodowy – Formuła 2019

część praktyczna kl. V A, B, C

10.01.2024

Zebranie RP - sesja klasyfikacyjna

12.01.2024

KONIEC I PÓŁROCZA

11.01.2024

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Egzamin  zawodowy – Formuła 2019

część pisemna kl. V A, B, C

18.01.2024

Zebrania z rodzicami,

omówienie wyników próbnego egzaminu maturalnego

31.01.2024

Zebranie RP – podsumowanie pracy

12.02 - 25.02.2024

Ferie zimowe

13.03.2024

Szkoleniowa rada pedagogiczna

22.03.2024

Wystawianie ocen proponowanych, końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach maturalnych

do godz. 16.00

25.03.2024

Szkoleniowa rada pedagogiczna

25.03 - 27.03.2024

Rekolekcje

28.03 - 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

10.04.2024

Dzień Patrona Szkoły – uroczysta akademia

11.04.2024

Zebrania z rodzicami kl. I-V,

omówienie wyników próbnych egzaminów zawodowych

19.04.2024

Wystawianie ocen końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach maturalnych

do godz. 16.00

22.04.2024

Zebranie RP – sesja klasyfikacyjna

26.04.2024

Zakończenie roku szkolnego klas V A, B, C

30.04.2024

Święto Konstytucji 3-Maja – uroczysta akademia

01.05.2024

Święto Pracy

02.05.2024

Dzień dyrektorski

 wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.05.2024

Święto Konstytucji 3-Maja

07.05.2024

08.05.2024

09.05.2024

13.05.2024

17.05.2024

Egzamin maturalny

 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29.04-29.05.2024

Praktyka zawodowa

klasy III: a, b, d, e

klasy IV a, b, c.

24.05.2024

Wystawianie ocen proponowanych, końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach I-IV

do godz. 16.00

30.05.2024

Boże Ciało

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

Dzień Dyrektorski

03 – 19 czerwca 2024 r

Egzaminy zawodowe Formuła 2019

część praktyczna kl. IV A, B, C

05.06.2024

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Egzamin zawodowy

część pisemna - Formuła 2019

 kl. IV A , B, D, E

14.06.2024

Wystawianie ocen końcowych

 z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania

w klasach I-IV

do godz. 16.00

17.06.2024

Zebranie RP - klasyfikacja końcowa uczniów klas I-IV

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

do 28.06.2024

Sesja plenarna

ostatnia aktualizacja dnia 10.IX.2023r. przez Tomasz Walendowski

administrator Drukuj Print document

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Prognoza pogody

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl