Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Technik handlowiec

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy:

 • w działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • w firmach handlowych,
 • w agencjach reklamowych,
 • do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). 

Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

 

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie:

 • orientację marketingową,
 • nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, przepisów prawnych, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • sporządzać pisma związane z działalnością handlową,
 • wypełniać dokumenty związane z obrotem towarowym,
 • wykonywać prace związane z planowaniem i analizą statystyczną,
 • prowadzić badania rynkowe i marketingowe, opracowywać i interpretować wyniki badań,
 • organizować i prowadzić działalność reklamową,
 • wykonywać podstawowe prace bilansowe,
 • prowadzić rozliczenia z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków i opłat,
 • stosować różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • prowadzić negocjacje handlowe z dostawcami i odbiorcami towarów i usług,
 • posługiwać się sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem komputerowym.

 

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • komunikatywnych,
 • spostrzegawczych,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • cechujących się wysoka kulturą osobistą, uczciwością,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 4 lata. W klasie drugiej   trzeciej uczniowie odbywają 2 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji AU.20 i AU.25 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

 

W zawodzie technik handlowiec kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

AU.20 - Prowadzenie sprzedaży

AU.25 - Prowadzenie działalności handlowej

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów  do sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl