Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności rok 2017/ 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Łączy nas pamięć – z Kalisza do Jerozolimy

realizowanej w roku szkolnym 2017/2018

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

 

 • Tytuł innowacji:  „ Łączy nas pamięć – z Kalisza do Jerozolimy”,
 • Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 , z późn. Zm.).
 • Autorka innowacji: Izabella Galuba-Bryja.
 • Czas trwania innowacji:  01.09.2017r. – 01.06.2018r.
 • Szkoła, w której prowadzona była innowacja:

Zespół Szkół Ekonomicznych

Technikum Nr 2  im. gen Mieczysława Smorawińskiego

ul. Legionów 6

62-800 Kalisz

woj. Wielkopolskie

 

 • Innowacja składała się z trzech bloków tematycznych:
 • Kultura żydowska - religia, tradycja, historia „narodu wybranego”.
 • Holokaust – poszerzenie wiedzy na temat eksterminacji narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej.
 • Tolerancja kontra antysemityzm.

 

 • W roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu realizowana była innowacja pedagogicznaŁączy nas pamięć – z Kalisza do Jerozolimy”. Innowacja polegała na zapoznaniu uczniów z historią mniejszości żydowskiej w Kaliszu, poznaniu jej kultury, sztuki i obyczajów, a przez to zwalczaniu stereotypów w myśleniu i odczuwaniu, ale także na sposobie relacjonowania i przedstawiania zebranych materiałów i informacji. Innowacja miała poszerzać wiedzę na temat Holokaustu.

Innowacja wychodziła naprzeciw uczniom, którzy interesują się wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej, regionalnej oraz tematyką historyczną.

 

 

 • W realizacji innowacji nauczyciela prowadzącego wspierało wiele instytucji:
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Małgorzata Waszczuk, edukator.
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Kaliski, Andrzej Matusiak prezes koła kaliskich przewodników i Barbara Galuba przewodnik PTTK.
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu, dr Grażyna Szlender i Anna Bestian-Zając,
 • Pani Halina Marcinkowska – przedstawiciel Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.
 • Instytut Yad Vashem -  Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Jerozolimie, opiekun merytoryczny grupy polskiej Alex Dancyg.
 • Stowarzyszenie Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”, Izabela Fietkiewicz-Paszek, założyciel stowarzyszenia, poetka, germanistka w ZST-E w Kaliszu,
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 

 • Współpraca z nauczycielami:
 • Anna Linkowska – przygotowała:

- logotyp innowacji,

- trzy niezwykle atrakcyjne wizualnie plakaty informujące o poszczególnych wydarzeniach,

- wystawę fotografii prezentujących wydarzenia dziejące się w ramach innowacji pedagogicznej,

 •  Beata Antczak i Klaudia Klamka:

- pomoc w tłumaczeniach filmów konkursowych,

 • Arleta Woźniak (dwukrotnie), Magdalena Mocna, Agnieszka Wojcieszak, Wojciech Kwieciński:

- opieka nad uczniami w czasie wycieczek (Warszawa i Oświęcim)

 

 • Kursy i szkolenia:

By przygotować i realizować innowację konieczne było przygotowanie merytoryczne. Inicjatorka innowacji była w lutym 2017 roku w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie odbyło się seminarium dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego. 15 nauczycieli wzięło udział w zajęciach edukacyjnych (ponad 90 godzin wykładów, warsztatów, dyskusji, wiele spotkań z Ocalałymi z Zagłady) prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Jerozolimie.

W ramach seminarium uczestnicy zwiedzali także wystawę stałą na ternie kampusu Yad Vashem oraz Wzgórze Herzla, wzięli udział w szabasowym nabożeństwie, uroczystej kolacji szabasowej, zwiedzili Jerozolimę i najświętsze miejsca chrześcijaństwa (Nazaret, Galileę, Kafarnaum). Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się ze zbiorami gromadzonymi przez Instytut Yad Vashem oraz materiałami źródłowymi udostępnianymi on-line, takimi jak relacje Ocalałych, filmy, dokumenty, publikacje oraz materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Seminarium organizowane jest w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” i jest współorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego wyjazdu niewątpliwie uatrakcyjniły zajęcia dla młodzieży ZSE.

 • Szkolenie dla edukatorów w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie organizowane we współpracy z ORE. Międzynarodowa Szkoła Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.
 • Holocaust – ofiary, sprawcy i bierni świadkowie. Jak nauczać? (ODN w Kaliszu, 5 godz.).  Efektem udziału w warsztatach było pogłębienie wiedzy o Holokauście, uwrażliwienie na problem zagłady narodu żydowskiego, poznanie metod dydaktycznych, możliwość lepszego przygotowania uczniów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
 • Misja oraz działalność Instytutu Yad  Vashem – (ODN w Kaliszu) konferencja  nt.  kultury  żydowskiej i nauki o Holokauście. Efektem udziału w konferencji było zapoznanie się z filozofią edukacji Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, pogłębienie wiedzy o Holokauście, wielowymiarowe poznanie kultury żydowskiej.
 • Jak uczyć o Sprawiedliwych? W kontekście roku Ireny Sendlerowej. (organizator: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowski Instytut Historyczny, 3 dni Warszawa)
 •  Seminarium Centropy w Polsce  Polsko-żydowska historia XX wieku i interaktywne metody opowiadania o przeszłości. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego. (organizator: CENTROPA, Żydowskie Muzeum Galicja i Fundacja Friedricha Eberta - międzynarodowe seminarium dla nauczycieli, 3 dni Warszawa). 26 polskich oraz 4 niemieckich nauczycieli spędziło w Warszawie trzy dni, podczas których mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii Żydów czy polsko-żydowskich relacji w XX wieku, ale również zdobyć praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesie edukacji. To był niezwykle pracowity czas - wykłady, warsztaty, zwiedzanie muzeum POLIN (trasa ekspercka), ŻIH-u, spacer po warszawskim getcie. Niezwykle cennym doświadczeniem było nabożeństwo w synagodze i szabasowa kolacja.

 

 

 • W ramach innowacji uczniowie brali udział w różnego rodzaju warsztatach, prelekcjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i wycieczkach. Wymienione wydarzenia ułożone są w kolejności chronologicznej:

 

 1. Został przygotowany logotyp innowacji. Autorem logotypu jest pani Anna Linkowska – nauczycielka przedmiotów związanych z reklamą.

 

 1. Grupa uczennic zwiedziła Cmentarz Żydowski przy ulicy Podmiejskiej (wrzesień 2017r.). Poznały tradycje pochówkowe i inne elementy kultury żydowskiej. Na miejscu oprowadzała pani Halina Marcinkowska, opiekunka cmentarza oraz aktywna działaczka kaliskiej gminy żydowskiej, przedstawicielka gminy wyznaniowej we Wrocławiu.

 

 1. 16 września 2017 r. grupa uczniów brała udział w warsztatach tańca żydowskiego, warsztatach kulinarnych oraz uczestniczyła w koncercie zespołu JARMUŁA BAND. Odbyły się one w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Uczniowie uczyli się tańców żydowskich, poznali tajniki kuchni (piekli chałkę, przygotowali sałatkę śledziową i humus), uczestniczyli w koncercie. Zwiedzili wystawę historyczną. Spotkanie „Znowu razem” odbyło się w ARTklubie Towarowa.

Uczniowie  (specjaliści od reklamy) pod okiem pani Anny Linkowskiej przygotowali plakat informacyjny.

 

 1. Dnia 21 września 2017 roku grupa uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych odwiedziła Muzeum POLIN. Akurat tego dnia świętowano Rosz Haszana – żydowski Nowy Rok 5778. Nie obyło się bez tradycyjnej chałki oraz opowieści o zwyczajach i kulturze naszych Starszych Braci w wierze.

Uczniowie zwiedzili z przewodnikiem wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To  interaktywna ekspozycja składająca się z ośmiu tematycznych galerii, prezentująca chronologicznie tysiąc lat historii polskich Żydów na tle najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Każda kolejna galeria w sposób chronologiczny przedstawiała przybycie Żydów do Polski, ich życie na naszych ziemiach poprzez rozbiory i rewolucję przemysłową aż do czasów II wojny światowej i czasów powojennych.

Uczniowie uczestniczyli także  w bardzo ciekawych warsztatach edukacyjnych na temat kultury i religii żydowskiej oraz życia w XX-leciu międzywojennym.

Muzeum realizuje dwie funkcje: tradycyjnego muzeum i centrum kulturalno-edukacyjnego. Nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP.

Ponownie został przygotowany plakat informacyjny.

 

 1. W październiku grupa uczniów wspólnie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu mogła wysłuchać wykładu o nauczaniu o Holokauście i misji Instytutu Yad Vashem w Jerolozimie. Prelekcję dla tak szerokiej i zróżnicowanej wiekiem publiczności wygłosiła Izabella Galuba-Bryja.

 

 1. 10 grudnia 2017 r. miało miejsce spotkanie z Anną Bikont autorką książki o Irenie Sendlerowej. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA. Wzięli w nim udział uczniowie zainteresowani tematyką. Mieli możliwość zadawania pytań, poznania szczegółów biografii Sendlerowej, wyjaśnienia przyczyn mitologizowania jej dokonań. Uczestniczyli w dyskusji na temat antysemityzmu,  różnych postaw Polaków wobec Zagłady Żydów.

 

 1. Uczniowie kilkukrotnie brali udział w warsztatach w Archiwum Państwowym w Kaliszu – poszukiwali dokumentów, akt, druków ulotnych, map, planów przestrzennych, śladów Kalisza wielokulturowego (żydowskiego):

22 listopada 2017 r. grupa uczniów odwiedziła Archiwum Państwowe w Kaliszu. Uczniowie uczestniczyli w projekcie Kaliskie Archiwum Filmowe. Mieli okazję uczestniczyć w lekcji archiwalnej i projekcji filmów; celem projektu jest ocalenie od zapomnienia wspomnień osób, które przeżyły okres okupacji hitlerowskiej w Polsce. Bohaterami filmowych reportaży byli:

Yoseph Komem-Flakowicz – potomek dawnych właścicieli dzisiejszej fabryki „Haft”,

Eugenia Pastuszek – prezes Koła Kaliskiego Związku Sybiraków, emerytowana nauczycielka i dyrektor III LO w Kaliszu.

Bardzo ciekawe świadectwa naocznych świadków hitlerowskiego terroru wniosły wiele informacji, ciekawostek, poszerzyły historyczną wiedzę uczniów.

- 24 stycznia 2018 roku grupa uczniów brała udział w zajęciach warsztatowych. Uczniowie mieli okazję przeglądać stare dokumenty i na ich podstawie poznali losy społeczności żydowskiej zamieszkującej Kalisz. Przeglądali akty metrykalne, karty meldunkowe (m.in. rabina Ezechiela Lipszyca), fotografie z 1945 r. cmentarza żydowskiego etc. Była to żywa lekcja historii naszego miasta, poznawanie wielokulturowości grodu nad Prosną.

- w kwietniu 2018 roku dwie grupy uczniów przygotowujące filmy na konkurs ogłoszony przez Centropę poszukiwały w Archiwum zdjęć, aktów urodzenia, kart meldunkowych i innych materiałów, które by mogli wykorzystać w pracach konkursowych.

 

 1. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka mleka Izabella Galuba-Bryja zorganizowała dla uczniów 3 kaliskich liceów oraz 2 techników, dla nauczycieli oraz władz miasta (300 uczestników) spotkanie na temat dialogu polsko-żydowskiego. Gościem spotkania był Alex Dancyg – edukator z Yad Vashem w Jerozolimie.

Dnia 26 lutego 2018 roku miała miejsce najważniejsze wydarzenie innowacji - do naszego miasta przyjechał gość z Iraela Alex Dancyg – historyk, współpracownik Instytutu Yad Vashem. Spotkanie z aktywnym uczestnikiem dialogu polsko-żydowskiego odbyło się przy wypełnionej po brzegi widowni Centrum Kultury i Sztuki. 

Spotkanie z Aleksem Dancygiem rozpoczęło się od projekcji dokumentalnego filmu, który na jego temat nakręcił Krzysztof Bukowski. Opowieść o życiu gościa pogłębiła rozmowa, którą poprowadziły Izabella Galuba-Bryja i Izabela Fietkiewicz-Paszek, nauczycielki uczestniczące rok temu w seminarium zorganizowanym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Ze sceny popłynęły ważne i aktualne słowa. Alex Dancyg skradł serca widowni żartami, relacjami, a także wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego w Polsce.

Pokazano również etiudy filmowe inspirowane kulturą żydowską autorstwa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz wystawę zdjęć uczniów Ekonomika przygotowaną pod kierunkiem pani Anny Linkowskiej. W finale zabrzmiały liryczne pieśni żydowskie w wykonaniu wokalistów Studia Piano Song.

 

Wydarzenie odbiło sie szerokim echem w lokalnej prasie:

https://www.calisia.pl/articles/alex-dancyg-spotkal-sie-z-kaliska-mlodzieza-zdjecia

http://ckis.kalisz.pl/spotkanie-z-alexem-dancygiem-fotorelacja/

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/centrum-kultury-i-sztuki-w-kaliszu-alex-dancyg-o-dialogu,4550474,artgal,t,id,tm.html

https://www.facebook.com/pg/Centrum-Kultury-i-Sztuki-w-Kaliszu-121015724747003/photos/?tab=album&album_id=888271341354767

 

 1. Uczniowie pod opieką Izabelli Galuby-Bryi przygotowali dwie etiudy filmowe inspirowane kulturą żydowską. Pierwszy film to relacja-migawka z wycieczki do muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Drugi film to impresja na temat kultury żydowskiej. Uczennice kl. 2d nakręciły tę etiudę filmową po cyklu zajęć na temat religii, tradycji i kultury żydowskiej oraz historii „narodu wybranego”.  Zostały one zaprezentowane w czasie spotkania z Alexem Dancygiem w CKiS.

Uczniowie pod opieką Izabelli Galuby-Bryi  oraz pani Anny Linkowskiej przygotowali wystawę zdjęć prezentujących wydarzenia dziejące się w ramach innowacji pedagogicznej. Wystawa miała miejsce w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (luty 2018r.)

 

 1. Uczniowie uczestniczyli w wykładach, prelekcjach nt. tradycji, religii, Holokaustu, pobytu na studiach w Jerozolimie. Oglądali także filmowe relacje Ocalonych z zagłady – unikatowe filmy przygotowane przez Instytut Yad Vashem:

- 5 stycznia 2018 roku spotkanie z panią Haliną Hilą Marcinkowską – działaczka wielu kaliskich organizacji, działaczką kaliskiej gminy żydowskiej, przedstawicielka gminy wyznaniowej we Wrocławiu. Wygłosiła prelekcję nt. tradycji, obrzędów i zwyczajów, a także  dziejów kaliskiej społeczności żydowskiej.

- 19 i 26 stycznia 2018 r. wykłady Izabelli Galuby-Bryi nt. życia we współczesnym Izraelu, nauczania o Holokauście, misji Instytutu Yad Vashem.

 

 1. Grupa uczniów uczestniczyła w przesłuchaniach i koncercie finałowym  VIII Festiwalu Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej S H A L O M 2018. Dzięki temu uczniowie poznali kulturę (muzykę) żydowską, dzieła polskich kompozytorów pochodzenia żydowskiego.

 

 1. Dnia 19 kwietnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły zwiedzili Muzeum w Oświęcimiu. Przejście przez autentyczny teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady było nie tylko cenną lekcją historii, ale też ważnym doświadczeniem. Osobiste zagłębienie się w historię i przestrzeń Auschwitz i Birkenau stawia po powrocie, przed każdym, wiele niepokojących pytań. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach edukacyjnych, w czasie których poznawali biografie więźniów obozu, pracowali z archiwalnymi dokumentami, życiorysami, zdjęciami. Zajęcia miały na celu przywracanie pamięci. 

W czasie wizyty w Miejscu Pamięci zobaczyć można jedynie najważniejsze miejsca i wystawy. Ogrom przestrzeni poobozowej wymagałby wielodniowego pobytu. Dlatego można korzystać z wirtualnej formy dalszego poznania Miejsca Pamięci, gdzie oprócz ponad 200 panoramicznych fotografii, znajdują się historyczne opisy, relacje świadków, czy archiwalne dokumenty – takie zajęcia utrwalające zostały przeprowadzone dla uczniów po powrocie z wycieczki.

 

 1. Dwie grupy uczniów zostały przygotowane do międzynarodowego konkursu filmowego Centropy dla uczniów krajów grupy Wyszehradzkiej. Uczniowie przygotowali filmy w kategoriach tematycznych:

· Historia lokalna – historia społeczności żydowskiej w konkretnej miejscowości – Kaliszu,

· Losy indywidualne – życiorys wybranej osoby pochodzenia żydowskiego – Aliny Szapocznikow, urodzonej w Kaliszu rzeźbiarki.

I grupa (Ola Gadzinowska, Dorota Kowalska i Ewelina Wojtynka z kl. 2d) przygotowała film o urodzonej w Kaliszu rzeźbiarce Alinie Szapocznikow. Dziewczyny zajęły 2. miejsce i otrzymały cenną nagrodę – bon na sprzęt elektroniczny.

https://www.youtube.com/watch?v=R72yUDbDUig&t=3s

II grupa (Dawid Herc z kl. 2b i Kacper Kasprzak z kl. 2e) przedstawili w formie wiadomości telewizyjnych losy społeczności żydowskiej w Kaliszu. Ich praca została wyróżniona.

Uczniowie w dowód uznania za ciężką pracę zostali zaproszeni  przez CENTROPĘ na uroczystą galę wręczenia nagród do Budapesztu. Gala odbyła się 25 maja 2018r. w Holocaust Memorial Center w Budapeszcie. Byli tam nie tylko uczestnicy z Polski, ale także z pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry). Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody i ogłoszone wyniki konkursu. Zebranych witał ambasador Węgier, ambasador Słowacji, szef Instytutu Polskiego w Budapeszcie oraz założyciel i dyrektor generalny CENTROPY sir Edward Serotta.

Wydarzenie odbiło sie szerokim echem w lokalnej prasie:

http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/ciekawostki/sukces-kaliskich-uczniow-w-budapeszcie-swoimi-filmami-zdobyli-uznanie-jury-zdjecia-i-wideo,910.html

 

http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/ciekawostki/trzy-filmy-stworzone-przez-mlodych-kaliszan-walcza-w-budapeszcie-o-wygrana-wideo,901.html

 

14. Grupa uczniów, która przygotowała filmy konkursowe dla uczniów krajów grupy Wyszehradzkiej zwiedziła:

- Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie,

- uczniowie obejrzeli także wystawę czasową przygotowaną przez Muzeum POLIN pt. „Łączy nas krew”,

- uczniowie zwiedzili żydowska dzielnicę Kazimierz w Krakowie - przez wiele wieków Kazimierz był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Obecnie stanowi jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa, jest też jednym z ośrodków życia kulturalnego miasta.

- uczestnicy brali udział w niezwykle ciekawej grze miejskiej, która stanowiła alternatywną formę zwiedzania żydowskiej dzielnicy Budapesztu.

 

 1. Wiele z powyższych wydarzeń poprzedzonych było akcją informacyjną – uczniowie (technik organizacji reklamy) przygotowywali plakaty (niezwykle barwne, atrakcyjne, pomysłowe).

 

 

 

 

 • Realizacja projektu edukacyjnego miała za zadanie wykształcić w naszych uczniach osoby aktywne, otwarte, wrażliwe, przygotowane do życia w wielokulturowym społeczeństwie, mające wiedzę historyczną i potrafiące tę wiedzę wykorzystać w życiu. Zastosowanie innowacji pozwoli uświadomić uczniom na czym polega różnorodność kulturowa Kalisza, poznać tradycje i historię narodu żydowskiego.

Mam nadzieję, że dzięki odpowiednio dobranym zadaniom i zdobytym doświadczeniom uczniowie będą potrafili uwolnić się od stereotypów, wyeliminują ksenofobię, agresję oraz nauczą się korzystać z bogactwa, jakie niesie za sobą odmienność.

Niestety wielu uczniów wciąż posługuje sie stereotypami w postrzeganiu świata, powiela klisze słowne. Z żalem należy stwierdzić, że coraz trudniej znaleźć chętnych do realizacji zaplanowanych zadań, wycieczek, udziału w wykładach, spotkaniach. Uczniowie bezmyślnie powtarzają, to, co słyszą w mediach, domu. Innowacja pedagogiczna zakończyła się w czerwcu br. Jednak temat ten jest tak ważny, że nie można zaprzestać działań kształtujących otwartość kulturową i tolerancję.

 • Planowana jest wycieczka do Oświęcimia w ramach projektu Muzeum Auschwitz-Birkenau „Przez wspólną historię ku przyszłości”  (7 września 2018). Udział w projekcie jest o tyle atrakcyjny, że uczniowie płacą tylko za autokar. Nie płacą za bilet do muzeum, za udział w warsztatach edukacyjnych i za obiad. Dostaną też certyfikaty. Wyjazd jest planowany na 7 września br. 

Program zwiedzania:

· warsztaty edukacyjne,

· zwiedzanie muzeum - Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau (rozpoczęcie zwiedzania od Birkenau),

· przerwa obiadowa (Hotel Imperiale),

· podsumowanie w Sali Refleksji bloku 27.

 

 • Inicjatorka innowacji zakwalifikowała się na zajęcia 4. Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście II stopnia realizowane przez Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście w Instytucie Europeistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację Koret z USA we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie i Żydowskim Muzeum Galicja  w Krakowie. To niezwykle prestiżowe szkolenie, na 15 miejsc zgłosiło się ponad 50 nauczycieli z całej Polski. Wykłady wygłoszą m.in.: prof. Jan Grabowski z Uniwersytetu w Ottawie, prof. dr hab. Zdzisława Macha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Michael Berenbaum z American Jewish University w Los Angeles, prof. dr hab. Jacek Leociak z Instytutu Badań Literackich PAN.

 

poczet sztandarowy

1 sierpnia to szczególna data w historii Polski. Zapamiętamy ją, jako dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w upamiętnieniu 74. rocznicy tamtego wydarzenia. Miało ono miejsce Ogrójcu kościoła oo. Jezuitów w Kaliszu. Pod pomnikiem Armii Krajowej wieńce i znicze złożyli m.in. prezydent miasta Grzegorz Sapiński, czy poseł Piotr Kaleta.

"Bezpieczne wakacje”

19 czerwca 2018r. w Parku Przyjaźni odbył sie festyn pod nazwą "Bezpieczne wakacje” organizowany przez Policję. Nie zabrakło tam uczniów naszych klas mundurowych.

FOTORELACJA

Przed nami wakacje. To czas beztroski... oby nie bezmyślności!

700 osób rocznie łamie kręgosłup skacząc do wody na główkę. Z reguły to bezmyślne zabawy młodzieży, by przypodobać się grupie. Obejrzyj film:

https://www.facebook.com/Rezyser.Zycia/videos/2197767476918502/?hc_ref=ARRGOGQDSDTWlfbpMkJFWt6pxHvEqwBveIE46756ePvc-tbtS1Lkk7elXUHLdR_YRDA&fref=nf

Zachęcamy także do obejrzenia poradnika BEZPIECZNYCH WAKACJI:

https://www.youtube.com/watch?v=rNHWsXyzk04

Młodzi patrioci

W maju tego roku ZSE w Kaliszu otrzymało certyfikat Szkoły młodych patriotów. Projekt realizowany był przez naszą szkołę od października 2017 do kwietnia 2018 we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Liderem szkolnego zespołu była p. Bogumiła Bielak, w realizacji szeregu zadań udział wzięli poszczególni nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Odbyły się m. in. konkursy i konwersatoria: Szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej (A. Litwicka, B. Bielak, B. Sobczak), Festiwal piosenki patriotycznej (A. Pierzchalska), Konkurs literacki "Mała ojczyzna w literaturze" (B. Bielak), Szkolny konkurs historyczny (M. Olejnik), konwersatorium zwieńczone utworzeniem przez uczniów kodeksu zachowań obywatelskich i patriotycznych (M. Walendowska).

Uwaga, uwaga

Fundacja Efekt Motyla przyznaje stypendium przeznaczone jest dla uczniów zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:

- zamieszkanie na wsi,

- uczęszczanie do VII klasy szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum oraz szkół średnich,

- wysoka średnia ocen,

Kryteriami branymi pod uwagę jest średnia z ocen (wymagany skan świadectwa) i wypełniony kwestionariusz dołączony do zgłoszeń. Kwestionariusz otrzyma każdy zainteresowany uczeń, pisząc na adres papilionis@papilionis.org

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi i/lub rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości.

Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach  25–27 maja 2018r. Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł „Młodego Innowatora”. Wzięło w nim udział 81 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju wyłonionych w 27 eliminacjach okręgowych. Okręg kalisko – ostrowski reprezentował uczeń ZSE i dwie uczennice III LO w Kaliszu. Z dumą informujemy, że uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Konrad Celer zajął II miejsce indywidualnie i uzyskał tytuł laureata.

Uczestnictwo w Olimpiadzie wymagało od Konrada Celera niemałego wysiłku intelektualnego, zaangażowania i zdobycia wiadomości z wielu różnych dziedzin niepokrewnych z treściami nauczania w szkole, a także pokonania stresu i w kluczowym momencie zaprezentowania wiedzy.

Przewodniczący jury Tadeusz Wilczarski wysoko ocenił tegoroczny poziom wiedzy uczestników. Pytania sprawdzały wiadomości z zakresu innowacyjności, historii wynalazków, projektów badawczych oraz zagadnień prawnych.

Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP.

Olimpiada jest organizowana na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. „W sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad” i skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski.  Jest wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół  organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza medialna, i prestiżowa.

Olimpiada – rozwija pasje, zainteresowania i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy przez młodych ludzi, a jednocześnie stymuluje ich aktywność poznawczą i twórczą, poprzez podniesienie poziomu wiedzy technicznej, stanowi dobre przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie technicznych. Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych i aktywizacją twórczego myślenia.

Uprawnienia z Olimpiady przysługujące laureatom to: zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – część pisemna, indeksy na studia na wybrane kierunki najlepszych polskich uczelni.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – dr Alicja Adamczyk

Ze względu na interdyscyplinarny charakter olimpiady należy raz jeszcze podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole.

 Konradowi Celerowi – uczniowi kl. IIIb składamy gratulacje i życzymy w przyszłości dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Opiekun – Lidia Fabisiak

podziękowania

W dniach 9-10 czerwca br. odbył się XIII ZJAZD ABSOLWENTÓW KALISKICH SZKÓŁ HANDLOWYCH I EKONOMICZNYCH. Oprawa artystyczna zjazdu wiąże się z pracą wielu osób, które bezinteresownie poświęciły swój czas, by uświetnić te chwile.

Organizatorzy i Dyrekcja Szkoły mają tę szczególną sposobność do przekazania podziękowań za trud włożony w pracę, która miała wpływ na rozwój i sukcesy naszej szkoły.

Wyrazy uznania należą się nauczycielom: pani Agacie Litwickiej, pani Magdalenie Sztanderze, panu Tomaszowi Walendowskiemu, panu Romanowi Walendowskiemu, pani Annie Linkowskiej, ks. Łukaszowi Ograbkowi, pani Izie Galubie-Bryi.

Nie można zapomnieć o uczniach, którzy pod kierownictwem pani Agaty Litwickiej oraz Magdaleny Sztandery przygotowali program artystyczny pt. ,,Lekcja życia”. Talentem mogą poszczycić się: Weronika Przybył, Konrad Celer, Joanna Pomykała, Klaudia Ławińska, Magda Płócienniczak, Sandra Jeżyk, Agata Szyszkiewicz, Daria Cierlaczyk, Agnieszka Krawczyk, Paulina Jasiorska, Ewa Chudaś, Klaudia Stoicka, Ewa Siewieja, Paweł Raszewski, Wiktoria Błaszczyk i Wiktoria Cieśla. 

Rzesza uczniów pomagała w szkole (przygotowanie gazetek, plansz, dekoracji…), na gorące podziękowania zasługują: Jakub Potasiak, Aneta Haładyn, Natalia Maciejewska, Danylo Manhura, Gabriela Pawlaczyk i Monika Drzewiecka.

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy. Podziękowania kierujemy do: Krystiana Jaślana, Klaudii Kuźbik, Justyny Bartosik, Adama Stefaniaka, Natalii Borkowskiej, Kamila Ignasiaka i Olgi Woźniak.

Samorząd Szkolny – ci uczniowie włożyli wiele wysiłku, by organizacja zjazdu przebiegała sprawnie. Od wielu miesięcy dbają o przebieg imprez szkolnych. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy w stronę: Natalii Abramowicz, Karoliny Olejnik, Wacława Smolczyńskiego, Huberta Żurawskiego, Tomka Bergandego, Natalii Płuciennik, Kingi Jamroziak, Katarzyny Nowak i Andrzeja Saganowskiego.

Nasi uczniowie wykazali się dużą kulturą osobistą, a nawet zaprzyjaźnili się ze „Starszymi Kolegami”; pracę przy organizacji zjazdu traktowali nie jako obowiązek, ale jako przyjemność.

Wszystkim dziękujemy serdecznie za owocną pracę, za zaangażowanie, za cierpliwość, za włożony trud. Dziękujemy za aktywność społeczną.

Jednocześnie życzymy wszystkim powodzenia oraz wielu sukcesów. A Absolwentom, Nauczycielom i Uczniom życzymy, by zawsze towarzyszyły im miłe wspomnienia szkolnych lat, szkolnych przyjaźni, spędzonych w gronie najbliższych, by lata spędzone w „Ekonomiku” wspominali z sympatią i wzruszeniem.

napisali o nas...

W Życiu Kalisza z dn. 13 czerwca br. ukazał sie artykuł na temat Zjazdu Absolwentów. Tekst bogato ilustrowany zdjęciami jest wspomnieniem czerwcowych dni, w czasie których szkoła gościła dawnych uczniów, nauczycieli, byłych dyrektorów, Włodarzy miasta i osoby zaprzyjaźnione.

o szkole w Jednodniówce zjazdu

W dniach 9-10 czerwca br. odbył się XIII ZJAZD ABSOLWENTÓW KALISKICH SZKÓŁ HANDLOWYCH I EKONOMICZNYCH. Z tej okazji wydana została publikacja - Jednodniówka zjazdu pt. MERKURY pod red. dr Ewy Andrysiak. Wydawnictwo prezentuje historię szkoły, działające kiedyś koła zainteresowań, biografie nauczycieli, zasłużonych absolwentów. Pośród ukazanych w książce informacji historycznych na uwagę zasługują artykuły opowiadające o współczesnym Ekonomiku. A mamy sie czym pochwalić... Pani Mariola Medzińska napisała na temat udziału młodzieży ZSE w obchodach Roku Stefana Szolca-Rogizońskiego. Pani Izabella Galuba-Bryja napisała artykuł na temat sukcesów uczniów Ekonomika w konkursie "Ad fontes!". Pan Cezary Rudowicz natomiast opisał działania klas mundurowych, ich sukcesy sportowe i podejmowane wyzwania. Wszystkie noty okraszone są zdjęciami ilustrującymi powyższe działania.

Książka ukazała sie dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu i wydana dzięki staraniom Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu.

Zapraszamy do biblioteki.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl