Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności rok 2014/ 2015

podziękowania

Dyrekcja ZSE i pani Monika Walendowska otrzymały podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy włożony w organizację zawodów szkolnych i opiekę naukową nad uczestnikami XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 26 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych, podobnie jak we wszystkich innych szkołach w całej Polsce, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Po pracowitych dziesięciu miesiącach nadszedł wreszcie czas na zasłużony odpoczynek. 

Uroczystość zakończenia przygotował Samorząd Uczniowski. Rozpoczęto od podziękowań dla nauczycieli i Dyrekcji; podsumowano rok szkolny, prezentując poziom edukacji, przypomniane zostały też konkursy i akcje charytatywne, w których brała udział młodzież Ekonomika. Był to rok obfitujący w sukcesy w konkursach, turniejach, zawodach, akcjach z najrozmaitszych dziedzin. Pani Dyrektor, Magdalena Mocna, składała podziękowania całej społeczności szkolnej. Następnie wraz z wychowawcami wręczała nagrody i dyplomy tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wykazali się najlepszą frekwencją. Warto podkreślić, że ponad 40 uczniów uzyskało świadectwo z czerwonym paskiem, czyli średnią ocen wyższą niż 4,75.

Na uroczystość zakończenia roku przybył przedstawiciel Koła Absolwentów pan Gustaw Elbl i przedstawicielka Fundacji "Bread of Life" pani Agnieszka Kubicka. Wręczyła ona podziękowania wolontariuszom ze szkolnego koła wolontariatu zaangażowanym w akcję "Pomoc na czasie".

Podsumowano wiele konkursów - konkurs z języka angielskiego Business Masters, olimpiada językowa English Ace, konkurs multimedialny na projekt firmy w języku angielskim realizowany w ramach innowacji pedagogicznej, konkurs krasomówczy realizowany w ramach innowacji pedagogicznej "Prawo Makbeta", konkurs filmowy, etc.

Uhonorowano także uczniów z najwyższą frekwencją. "Złotą dziesiątkę chodziarzy" trzeba było w tym roku rozszerzyć, bo coraz więcej uczniów pretenduje do miana osoby z wysoką frekwencją. Cieszy fakt, że kilka uczennic miało stuprocentową obecność na zajęciach.

Przewodnicząca SU  w imieniu uczniów pożegnała nauczycieli odchodzących w tym roku z naszej placówki - panią Agnieszkę Nowicką-Żychlewicz, księży -  Łukasza i Michała.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II d pod kierunkiem pani Moniki Walendowskiej.

"nowy" egzamin zawodowy

Dnia 22 czerwca 2015 roku  uczniowie klas trzecich będą zdawali pierwszą kwalifikację A.35: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Jest to część nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Egzamin ten sklada się z etapu pisemnego i praktycznego.

powodzenia!

Uzbieraliśmy 270 kg nakrętek, by pomóc małej Laurze!

Od października 2014 roku uczniowie ZSE zbierają plastikowe nakrętki, by wspomóc w leczeniu chorą dziewczynkę. Mała Laura urodziła się z rozszczepem kręgosłupa na odcinku krzyżowo-lędźwiowym, wodogłowiem oraz stopą końsko-szpotawą. W pierwszej dobie życia przeszła poważną operację zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz wszczepienia zastawki. Cierpi również na niedowład kończyn dolnych. Laura jest pod stałą opieką neurochirurga, urologa, nefrologa oraz ortopedy. Ma zaleconą rehabilitację metodą VOJTY oraz terapię czaszkowo-krzyżową.

Laura jest bardzo radosnym dzieckiem i każdy postęp w rehabilitacji umacnia w przekonaniu, że pewnego dnia będzie chodzić. Rehabilitacja, częste wizyty u lekarzy specjalistów i sprzęt terapeutyczny są bardzo kosztowne. Przez cały rok szkolny zebrano 270 kg nakrętek. Akcja "Wkręć się w pomoc" ma na celu pomoc choremu dziecku, ale i propagowanie postaw ekologicznych. Rodzice małej Laury złożyli na ręce Dyrektor Magdaleny Mocnej podziękowania dla całej społeczności szkolnej.

nagrodzone w konkursie wiedzy z podstaw przedsiębiorczości

Dnia 22 czerwca 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nastąpiło ogłoszenie nazwisk zwycięzców biorących udział w konkursie wiedzy z podstaw przedsiębiorczości, zorganizowanym przez Koło Naukowe „Lokalna Samorządność” przy Wydziale Zarządzania PWSZ. W konkursie rywalizowało 70 uczniów kaliskich i ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych. ZSE reprezentowała grupa 23 uczniów klas drugich technikum, którzy odpowiadali na pytania testowe. Uczestnicy mieli za zadanie udzielić pisemnych odpowiedzi na 30 pytań z zakresu podstaw przedsiębiorczości, adekwatnych do wiedzy, jaką powinni posiadać w wyniku realizacji programu nauczania.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła trójkę laureatów. Wśród nich znalazła się Marzena Jopek – uczennica kl. IId, która zajęła trzecie miejsce oraz Anna Stelmaszczyk – uczennica  kl. IIc, która otrzymała wyróżnienie.

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk Rektora PWSZ prof. zw. dr inż. Jana Chajdy, Dziekana Wydziału Zarządzania dr Jana Frąszczaka oraz Komisji Konkursowej na czele z radną panią mgr Kamilą Majewską dyplomy oraz cenne nagrody.

Opiekunkami uczestników z ZSE były panie Arleta Praiss i Lidia Fabisiak.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

bądź bezpieczny w wakacje

Jeszcze tylko kilka dni szkoły. Przed nami ostatnia prosta, czas nauki dobiega końca. Dla każdego ucznia to wielki powód do radości. Wakacje to pora odpoczynku, który należy się każdemu z nas po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy. Musimy pamiętać, że we wrześniu znów się spotykamy, dlatego też zwróćmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w czasie wakacji.

Oto kilka ważnych zasad, których musimy przestrzegać:

- zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu,

- pływaj tylko w miejscach strzeżonych,

- podczas kąpieli unikaj brawury,

- nigdy nie wchodź do wody po spożyciu jakichkolwiek używek lub leków,

- przebywaj tylko w zaufanym towarzystwie,

- o wyjściach z domu informuj bliskich,

- nie ufaj obcym osobom,

- podróżuj bezpiecznym transportem,

- unikaj stosowania wszelkich używek.

Pamiętaj, aby wypoczynek był w pełni udany, musi być przede wszystkim bezpieczny!

/Asia Pomykała, Monika Ugorna/

sukces w konkursie "Ad fontes! "

Dnia 16 czerwca 2015 roku w Sali recepcyjnej kaliskiego ratusza miało miejsce podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”. Uroczystość ta wpisała się w obchody Święta Miasta Kalisza.

                                                                                                                                        

Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowało 18 uczniów, którzy utworzyli 7 zespołów. Uczestnicy realizowali zadania konkursowe opracowując zagadnienia:

1. Kalisz w czasie II wojny światowej.

2. Michaił Daragan – życzliwy gubernator.

3. Plac św. Józefa.

4. Kaliskie więzienie.

5. Sylwetka współczesnego patrioty lokalnego.

Organizatorzy wielokrotnie podkreślali niezwykle wysoki poziom prac konkursowych, zarówno pod względem merytorycznym, jak i plastycznym.

Uczniowie ZSE zdobyli najwięcej nagród spośród uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza otrzymali: Magda Zawołowicz, Angelina Nowaczyk i Tomasz Patysiak. Wykonali oni min. grę edukacyjną, stylizowany album z biografią gubernatora, list dziękczynny od mieszkańców miasta.

Nagrodę Główną  ufundowaną przez Bibliotekę UAM wygrały Anita Staszek, Weronika Żychlińska i Justyna Palot. Przygotowały one gazetę kaliską zawierającą artykuły-odpowiedzi na pytania konkursowe. W gazecie ukazał się wywiad z Maciejem Błachowiczem, tajemnice kaliskiego więzienia (kręcono w nim film, wystawiano przedstawienia teatralne), biografia gubernatora, a nawet horoskop i reklamy.

Nagrodę Główną ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Historyczne otrzymały Anna Stelmaszczyk, Magdalena Jarmakowicz i Milena Adamiak. Uczennice przeprowadziły wywiad z panią Adelą Przybył, przygotowały album przedstawiający historię więzienia.

Nagrodę Główną ufundowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu otrzymały Wiktoria Adamczewska, Agata Duras i Joanna Wejgelt. Uczennice przygotowały kukłę więźnia, który trzymał album z historią „kaliskiego zameczku” dodatkowo albumy ze zdjęciami i własnoręcznie rysowanym portretem gubernatora.

Wyróżnienie otrzymał Konrad Żmuda.

Uczniów przygotowała pani Izabella Galuba-Bryja.

czytaj także:

http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/ad-fontes-konkurs-rozstrzygniety-nagrody-przyznane

http://www.ziemiakaliska.com.pl/artykul/3905049,ad-fontes-odkrywamy-tajemnice-kalisza-i-regionu-kaliskiego,1,id,t,sg.html#galeria-material

http://www.calisia.pl/articles/poznaj-laureatow-konkursu-ad-fontes

http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/274

dusza zaklęta w fortepianie

chcesz poznać losy rodziny Fibigerów? zapraszamy na spotkanie

egzaminy zawodowe

Dnia 15 czerwca 2015 roku absolwenci klas czwartych przystąplil do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla technika ekonomisty. Egzamin ten odbywa się w dwóch etapach - pisemnym i praktycznym.

W przyszłym tygodniu uczniowie klas trzecich będą zdawali pierwszą kwalifikację A.35: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Jest to część nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Egzamin ten sklada się z etapu pisemnego i praktycznego.

powodzenia!

KONKURS WIEDZY Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI

Dnia 15 czerwca 2015 r. uczniowie klas II wzięli udział w konkursie ''Wiedzy z podstaw przedsiębiorczości''. Konkurs zorganizowany został przez Koło Naukowe ''Lokalna Samorządność '' przy Wydziale Zarządzania PWSZ w Kaliszu. Patronat nad konkursem objął Rektor PWSZ.

Celem konkursu było pobudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości, jak i również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedzina wiedzy.

Trójka laureatów otrzyma dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone w dniu 22 czerwca br. w PWSZ w Kaliszu.

Podczas konkursu uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą z następujących obszarów: typy osobowości, role społeczne i rodzaje zachowań, komunikacja społeczna, konflikty i ich rozwiązywanie, negocjacje, podmioty gospodarki, rynek w gospodarce, konsument i jego prawa, budżet państwa, pieniądz, banki, inwestowanie, giełda, podatki, ubezpieczenia, zakładanie firmy, biznesplan, zarządzanie przedsiębiorstwem i jego majątkiem, księgowość przedsiębiorstwa, marketing, etyka pracy, zatrudnienie i bezrobocie.

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowały panie Lidia Fabisiak i Arleta Praiss.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl