Godło Polski
BIP

biblioteka przyjazna uczniowi

W tym roku szkolnym ZSE przystąpił do projektu edukacyjnego BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI. Projekt ten organizuje Studium Prawa Europejskiego i będzie realizowany w formie ogólnopolskiego konkursu. Przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015r. do 21 marca 2016r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI i dyplomy honorowe. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury.

Zadania konkursu:

Przeprowadzenie sondaży wskazujących na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych wśród uczniów pn. „Czy czytanie jest trendy?”. 

Przeprowadzenie pogadanek na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia.

Samokształcenie ucznia – umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz ofert innych bibliotek. Zorganizowanie w wybranych klasach cyklicznych zajęć korzystania ze zbiorów.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.

Działalność kulturalna i promocja biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym.

Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnych dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego dla uczniów.

więcej informacji: http://przyjazna-biblioteka.pl/konkurs/

Iza
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl