Godło Polski
BIP

Innowacja pedagogiczna "Prawo Makbeta"

Powstała z inicjatywy nauczycielki języka polskiego pani Beaty Sobczak i realizowana jest także przez kolejne dwie polonistki:panią Bogumiłę Bielak i panią Agatę Litwicką.
Inspiracją do opracowania innowacji pedagogicznej stało się poszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu o oddział o profilu prawno – policyjnym.
Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas pierwszych o profilu prawno-policyjnym kształcących się w Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Kaliszu w zawodzie technik ekonomista.
Nadrzędnym celem innowacji jest kształtowanie świadomości wynikającej z bycia dorosłym i odpowiedzialności za własne czyny, kształtowanie kreatywnych postaw wśród młodzieży, poznanie procedur postępowania w sytuacjach niepożądanych postaw społecznych a także propagowanie uniwersalnych wartości obecnych w literaturze.
Treści programowe realizowane w ramach zajęć są uzupełniane różnorodnymi działaniami z zakresu prawnego i policyjnego.
Lekcje języka polskiego , poświęcone Makbetowi Szekspira,  będą poprzedzone wizytą w poszczególnych jednostkach prawnych i policyjnych. Uczniowie odwiedzą Zakład Karny w Kaliszu, Sąd Rejonowy oraz Policyjną Izbę Zatrzymań.
Uczestnicząc w lekcji przedmiotowej będą rozwijać swoją wiedzę o treści objęte lekturą a także równolegle będą wykorzystywać do omawiania lektury informacje zdobyte podczas wizyty w w/w jednostkach.
Po omówieniu lektury uczniowie podzieleni na grupy opracowują mowy obrończe
i oskarżycielskie Makbeta z wykorzystaniem oratorsko - retorycznych umiejętności.
Dzięki wprowadzeniu innowacji uczniowie zapoznają się z działanością instytucji prawno-plicyjnych, będą świadomi propagowanych w literaturze i we współczesnym świecie  systemu wartości  a także atakże poznają zasady sztuki oratorskiej.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl