Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Ważne terminy

Decyduj szybko, bo czas umyka,

przynoś papiery do Ekonomika.

  

Terminy na rok szkolny 2020/2021:

 

 • od 15 czerwca do 10 lipca 2020 (do g.15:00) – składanie dokumentów z wnioskiem o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej (wskazanie wybranych oddziałów)
 • od 26 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 (do g.15:00) – dostarczenie potwierdzonych kserokopii świadectwa ukończenia szkoły
 • od 31 lipca 2020 do 04 sierpnia 2020 (do g.15:00) – dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie
 • 12 sierpnia 2020 – podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
 • do 18 sierpnia 2020 (do godz.15:00) – dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i tym samym oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole
 • 19 sierpnia 2020 (do g.14:00) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • 19 sierpnia 2020 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

DOKUMENTY, jakie należy składać :

 • W terminie od 15 czerwca do 10 lipca:

         1. Podanie.

         2. Kwestionariusz osobowy (druk do odebrania  w sekretariacie lub na stronie www.zse.kalisz.pl).

         3. 2 fotografie (podpisane na odwrocie).

         4. Karta zdrowia

         5. Kserokopia aktu urodzenia.

 • W terminie do 10 lipca:

         6. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 • W terminie do 4 sierpnia:

         7. Kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 • W terminie do 18 sierpnia:    

         8. Oryginały dokumentów wymienionych w pkt.6 i 7

 

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl