Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Dokumenty

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Kaliszu w roku szkolnym 2020/2021
TECHNIKUM nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego

 

  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

  2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat wypełnia na stronie internetowej.

  3. Dokumenty kandydat drukuje i podpisane przez rodziców, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

  • Kwestionariusz osobowy - druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub tutaj w wersji elektronicznej.
  • 2 fotografie (podpisane na odwrocie).
  • Kserokopia aktu urodzenia.
  • Świadectwo ukończenia szkoły.
  • Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Karta zdrowia - do 10.07.2020r.

 

 

 

 

 

 

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl