Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

wartościowa szkoła :)

W roku szkolnym 2021/2022  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu realizowany był ogólnopolski projekt „Szkoła promująca wychowanie ku wartościom”.

 Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw uczniów, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro. Projekt obejmuje m.in. działania mające na celu rozwijanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego, empatii, wrażliwości na uniwersalne wartości.

Działania, które zrealizowała szkoła w ramach tego: przeprowadzenie lekcji "mój przyjaciel jest inwalidą", przeprowadzenie festiwalu piosenki patriotycznej, promowanie idei wolontariatu, działalność na rzecz społeczności lokalnej, organizacja debaty „Co znaczy być dobrym i prawym człowiekiem”, organizacja konkursu plastycznego „Pomocna dłoń", przeprowadzenie we wszystkich klasach pogadanek nt. „Doceniam to co mam i chcę pomagać innym".

Realizacja działań została oceniona pozytywnie przez komisję i w związku z powyższym nasza szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły Promującej wychowanie ku wartościom”.

Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia była pedagog Agnieszka Wojcieszak.

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl