Godło Polski
BIP

koła zainteresowań

W ZSE działają koła zainteresowań:

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

To koło zrzeszające uczniów lubiących czytać, zafascynowanych literaturą i kulturą. Celem naszych działań jest wywołanie mody na czytanie wśród młodzieży i dorosłych – tak by czytanie stało się potrzebą, nawykiem, przeżyciem i przyjemnością.

Działamy na wielu płaszczyznach:

- redagujemy kronikę szkolną,

„JA CZYTAM!” - Biblioteka szkolna przystąpiła do kampanii, której honorowym patronem jest Minister Edukacji Narodowej.  Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, która jest niezbędna na wszystkich przedmiotach, dlatego za jej rozwój odpowiadają wszyscy nauczyciele. Każdy jest w stanie wyrecytować je z pamięci: czytanie jest ważne, młodzież nie czyta, to potrzebne podczas egzaminów, szkoła powinna tego nauczyć… Osiągniemy to wspólnie przez organizację Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego – jeżeli czytasz i jesteś z tego dumny, i to Cię wyróżnia, i chcesz wyruszyć z nami w podróż do świata literatury – zapraszamy do biblioteki!

- „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI” - Projekt ten organizuje Studium Prawa Europejskiego i będzie realizowany w formie ogólnopolskiego konkursu. Przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015r. do 21 marca 2016r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI i dyplomy honorowe. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa.

- organizujemy konkursy i przygotowujemy sie do udziału w konkursach. Wysoko mierzymy i często wygrywamy :)

Opieka – Izabella Galuba-Bryja

KLUB TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ „ Ekonomik Obieżyświat”

Opiekunem Klubu z ramienia szkoły jest Beata Pytlińska-Bukwa oraz chętni do współpracy nauczyciele związani z wiedzą o kulturze, historią, lingwistyką, geografią oraz przedstawiciele Biura Podróży „ Wędrownik” z Kalisza – Przewodnicy terenowi i górscy  Tomasz Guźniczak  i Jan Panek „Stasków”. Promują zdrowie fizyczne, pasjonaci turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, przyrody, środowiska lokalnego, regionu i poza granicami kraju.

Zajęcia Klubu adresowane są dla chętnych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, którzy chcą poznawać  miejsca regionu, kraju i świata.

KTK „Ekonomik Obieżyświat” zaprasza wszystkich chętnych uczniów ZSE Kalisz na zajęcia, które będą prowadzone zgodnie z programem w zakresie rozwijania zainteresowań krajoznawczych i turystycznych oraz spotkań przygotowujących i podsumowujących  wycieczki i inne działania Klubu.

Będziemy w ramach zajęć przygotowywać uczniów do uzyskania umiejętności organizatora  turystyki, który kończy się nadaniem uprawnień, poznawania reguł metodologii zajęć czyli jak występować przed grupą, zachowania w trudnych sytuacjach itp. 

Będziemy organizować piesze, rowerowe rajdy, a także wycieczki.

Działania Klubu zostały zakwalifikowane jako innowacja pedagogiczna, bowiem nowatorstwo programu i założenia o charakterze organizacyjnym mają  na celu promowanie zdrowego stylu życia i poznanie  turystyki kwalifikowanej.

 

Koło wolontariatu.

Jego opiekunem jest Beata Pytlińska-Bukwa. Koło pomaga poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju działalności o charakterze charytatywnym i  pomocowym. Nawiązaliśmy współprace z MOPS Kalisz, który organizując różne spotkania dla swoich podopiecznych wspomagany jest przez wolontariuszy ZSE Kalisz. Także ZSE pomaga Schronisku dla zwierząt w Kaliszu poprzez dostarczanie karmy. W tym roku szkolnym Wolontariusze będą kontynuować dotychczasową pomoc, a także będą podejmować kolejne działania pomocowe, np. akcja „Szlachetna paczka”.

 

KLUB EUROPEJSKI EUROPROFIT

Opiekunem Szkolnego Klub Europejskiego „Europrofit” jest dr Monika Majchrzak. Koło zawiera propozycję dla uczniów organizacji godzin pozalekcyjnych mających charakter dydaktyczny i twórczy. Tematyka spotkań obejmuje obszary wiedzy z zakresu prawa oraz działalności UE, aktualnych wydarzeń w Europie i UE, bezpieczeństwa krajów europejskich oraz wskazuje szanse dla młodzieży państw członkowskich UE. Popularyzacji wiedzy o Europie, jej strukturach organizacyjnych posłużą zagadnienia realizowane przez Szkolny Klub Europejski „Europrofit” w ramach ścieżek edukacyjnych, a głównie ścieżki „Edukacja europejska”. Młodzież szkolna uczy się aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji oraz współpracy w grupie i realizacji założonych celów. 

 

Koło dziennikarskie

Jego opiekunem jest pani Agata Pierzchalska. Zespół redaguje gazetkę "Ekonomis".

 

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl