Godło Polski
BIP

projekt „Szkoła z Klasą 2.0”

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Ekonomicznych bierze udział w piętnastej, jubileuszowej edycji Szkoły z Klasą  2.0. Celem projektu jest skupienie się na szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje.

Dzięki udziałowi w tegorocznej edycji programu przyjrzymy się naszej szkole – relacjom, które w niej panują, zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom – i wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązania najważniejszych dla nas problemów. Akcent położymy na refleksję, zespołowe planowanie, badanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej oraz na praktyczne działania.

Zmiany, które będziemy planować, odnosić się będą przede wszystkim do trzech obszarów: przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły, jej wymiaru społecznego i wykorzystania nowych technologii. 

Koordynator projektu – pani Ewa Szymczak.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl