Godło Polski
BIP

projekt „Czas Zawodowców BIS”

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół szkół Ekonomicznych przystąpił do projektu „Czas zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska”.

Działania w ramach projektu: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

W związku z uruchomieniem projektu przewidziane są następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

  • płatne staże dla uczniów,
  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
  • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
  • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
  • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
  • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego
  • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
  • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Informacje "Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska"

Plakat

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl