Godło Polski
BIP

ogólnopolski konkurs „Multimedialna Szkoła – Nowoczesna Edukacja”

Projekt będzie realizowany od 23 września 2016r. do 23 marca 2017r.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Kształcenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań.

10 ze wspomnianych powyżej zadań jest przeznaczonych do wykonania wspólnie z uczniami, głównie polegają na upowszechnianiu stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Ostatnie 11 zadanie to mój udziału w kursie „MULTIMEDIALNA SZKOŁA – NOWOCZESNA EDUKACJA”, który w okresie od 23 września 2016r. do 16 grudnia 2016r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl