Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Technik ekonomista - klasa 3

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 dopuszczony do użytku przez dyrektora.

 

OBOWIĄZKOWE

ZAJECIA EDUKACYJNE

Klasa III

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

E. Paczoska

J. Kopciński

Przeszłość to dziś kl. II   cz. 1

Przeszłość to dziś kl. II   cz. 2

Stentor

Stentor

498/3/2012

498/4/2012

Język angielski

poziom podstawowy

Marta Umińska, Bob Hastings,
 Dominika Chandler,
H. Mrozowska

Longman Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego - poziom podstawowy. Edycja wieloletnia.  (zawiera materiał na poziomie rozszerzonym)

Pearson

887/2017

Język angielski

poziom rozszerzony

Sue Kay, Vaughan Jones,
Daniel Brayshaw,
 Bartosz Michałowski

 

 

 

Marta Umińska, Bob Hastings,
 Dominika Chandler,
H. Mrozowska

 

 

Matura Focus 3 Student's Book.
Podręcznik wieloletni

(podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
i

 

 

Longman Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego - poziom podstawowy. Edycja wieloletnia.  (zawiera materiał na poziomie rozszerzonym)

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

 

 

Pearson

 

672/3/2014

 

 

 

 

 

887/2017

 

 

Matematyka
zakres podstawowy

W. Babiański

L. Chańko,
 J. Czarnowska, G. Janocha

Matematyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

- zakres podstawowy

Nowa Era

378/2/2013

Matematyka
zakres rozszerzony

W. Babiański

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

- zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

360/2/2013

Geografia

T. Rachwał

Oblicza geografii  część 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
- zakres rozszerzony

Nowa Era

501/2/2013

Historia i społeczeństwo

T. Maćkowski

I. Janicka

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni.

Nowa Era

659/2013

Prawo

J. Musiałkiewicz

Elementy prawa

Ekonomik

52/2015

Ekonomika

D. Dębski

P. Dębski

Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

WSiP

46/2013

Rachunkowość

B. Padurek

1. Rachunkowość finansowa cz. II- aktywa trwałe, koszty działalności oraz ich rozliczanie, kalkulacja,  kwalifikacja A-36,

2. Rachunkowość finansowa cz.III - produkty pracy i ich sprzedaż, obrót towarowy, inwentaryzacja, źródła finansowania zasobów majątkowych, pozostała działalność operacyjna, finansowa, starty i zyski nadzwyczajne, wynik finansowy, kwalifikacja A-36

B. Padurek

-

Pracownia ekonomiczna

B. Padurek

M. Szpleter

1.  Pracownia ekonomiczna cz. I. Gospodarowanie zasobami majątkowymi, obsługa programu Subiekt GT;
2.  Pracownia ekonomiczna cz. II. Rozliczenia podatkowe obsługa programu Rachmistrz GT i Mikrografitykant GT;

3. Pracownia ekonomiczna  cz. III. Kadry i płace, obsługa programów Gratyfikant GT i Płatnik;

4. Zeszyt testów i ćwiczeń  przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A. 35,

B. Padurek

-

Religia

S. Mazur, B. Nosek,
K. Rokosz

Za progiem nadziei

JEDNOŚĆ

A2-43-01/12-kl-2/14

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl