Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II

Informuję, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I semestr roku szkolnego 2021/2022 upływa dnia 25 czerwca 2021 r. (łącznie ze wszystkimi załącznikami zwłaszcza dochodowymi – jedynie dyplomów nie trzeba kopiować i załączać, bo wystarczy wpisać, bądź potwierdzić je we wniosku w oparciu o dyplom).

 

Średnią ocen należy zweryfikować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z §  3. Regulaminu przy składaniu wniosku należy brać pod uwagę średnią ocen za poprzedni semestr czyli w bieżącym roku za 2 semestr roku szkolnego 2020/2021.

W nioski można pobrać w bibliotece szkolnej.

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl