Godło Polski
BIP

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU na rok szkolny 2020 / 2021 TECHNIKUM Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego

w zawodzie            „technik ekonomista”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje EKA.04. i EKA.05.

zajęcia profilowe wynikają z podpisanych ze szkołą porozumień i są tylko rozszerzeniem oferty edukacyjnej

 

Klasa I a – profil prawno-policyjny   (mundurowa)                      j. polski                    32 osoby

Klasa I b – profil prawno-policyjny   (mundurowa)                      j. angielski               32 osoby

 

w zawodzie            „technik rachunkowości”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje EKA.05. i EKA.07.

zajęcia profilowe wynikają z podpisanych ze szkołą porozumień i są tylko rozszerzeniem oferty edukacyjnej

 

Klasa I c –  profil penitencjarny          (mundurowa )                    matematyka                        32 osoby

Klasa I d – specjalność: administracja i finanse publiczne         matematyka                        32 osoby

 

klasa dwuzawodowa „technik reklamy/technik handlowiec”

przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje PGF.07. i PGF.08. – technik reklamy oraz HAN.01. i HAN.02. – technik handlowiec;

 

Klasa I e –technik reklamy – specjalność:   specjalista kampanii reklamowej                    geografia      16 osób

Klasa I e –technik handlowiec - specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym  geografia      16 osób

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl