Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Ważne terminy

Decyduj szybko, bo czas umyka,

przynoś papiery do Ekonomika.

  

Terminy na rok szkolny 2018/2019:

 

  • od 14 maja do 30 maja

kandydat do szkoły składa dokumenty do co najwyżej trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych, wskazuje wybrane oodziały,

 

  • do 25 czerwca

kandydat do szkoły dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 

  • do 11 lipca

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

 

  • do 19 lipca (do godz. 12:00)

dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i tym samym oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole,

 

  • do 20 lipca

podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 

  • do 20 lipca

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole,

 

  • od 30 sierpnia

dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami, kandydat do szkoły przyjęty w wyniku rekrutacji uzupełniającej potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

administrator Drukuj Print documentUtwórz PDF Create PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl