Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Akty Prawa Wewnątrzszkolnego

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Technikum Nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Statut Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Ekonomicznych w  Kaliszu
Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin klas mundurowych
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin nagrody "Bene Meritus"
Regulamin Rady Rodziców

 

 

ostatnia aktualizacja dnia 27.I.2019r. przez Tomasz Walendowski

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl