Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Dokumenty

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Kaliszu w roku szkolnym 2018/2019
TECHNIKUM nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, które należy składać: 

 

  • w terminie od 14 maja do 30 maja:

      1.   Podanie.

      2.   Kwestionariusz osobowy - druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania

      3.   2 fotografie (podpisane na odwrocie).

      4.    Karta zdrowia.

      5.   Kserokopia aktu urodzenia.  

 

  • w terminie do 25 czerwca:

 

      6.   Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum.

      7.   Kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

 

  • w terminie do 19 lipca:

 

      8.   ryginały dokumentów wymienionych w pkt. 6 i 7.

 

 

 

 

 

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl