Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Dokumenty

REKRUTACJA do ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Kaliszu w roku szkolnym 2017/2018
TECHNIKUM nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, które należy składać: 

 

  • w terminie od 22 maja do 09 czerwca:

      1.   Dokumenty ze strony naboru – podanie, kwestionariusz.

      2.   Kwestionariusz osobowy - druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania

      3.   2 fotografie (podpisane na odwrocie).

      4.   Kserokopia aktu urodzenia.    

      5.   Świadectwo ukończenia gimnazjum.

      5.   Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

      7.   Karta zdrowia - do 26.06.2017r.

      8.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania

 

 

 

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl