Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Erasmus

Projekt jest realizowany przez CWRKDiZ w konsorcjum z trzema szkołami: Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Zespołem Szkół Technicznych w Kaliszu oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie. W ramach projektu realizowane będą miesięczne praktyki zawodowe w PORTUGALII. Projektem objętych będzie 54 uczniów i 6 opiekunów, łącznie 60 osób. Każda szkoła wyjedzie w innym terminie, w trzech turach – kwiecień, maj i październik 2020 roku. W ZSE praktyki będą odbywały się w następujących zawodach:

  • Technik organizacji reklamy
  • Technik ekonomista
  • Technik handlowiec

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” 18 uczniów we wrześniu 2020 roku wyjedzie na czterotygodniowe praktyki zawodowe do miasta Barcelos w Portugalii.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019r. W trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020 uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji i zakwalifikują się do wyjazdu wezmą udział w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego i portugalskiego, zapewnione będą mieli przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz kulturowe.
Wyjazd ten da uczniom niepowtarzalną szansę rozwoju zawodowego, społecznego
i osobistego. Uczniowie będą mieli możliwość  poznania kultury innego kraju, innych ludzi, zwyczajów i tradycji, a co za tym idzie, poprawią znajomość języka angielskiego, nabędą też podstawowe umiejętności posługiwania się językiem portugalskim. Nauczą się samodzielności, przedsiębiorczości i asertywności. Udział w zagranicznych praktykach zawodowych przyczyni się do poszerzenia i podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym do wzrostu atrakcyjności na rynku pracy poprzez posiadanie dokumentów potwierdzających odbycie stażu zagranicznego. Celem  jest też zwiększenie motywacji do nauki oraz kształtowanie postaw: otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur. Dzięki udziałowi w tym projekcie umiejętności uczniów wpiszą się w zapotrzebowanie nowoczesnego, zmieniającego się rynku pracy.  
Koordynatorkami projektu na terenie szkoły są Panie Beata Antczak i Klaudia Klamka

 

Załączniki do pobrania:

Tomasz

Partnerzy

  
  

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl