Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Kalendarium roku szkolnego

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1

03.09.2018

rozpoczęcie roku szkolnego

2

12.09.2018

zebranie RP

3

13.09.2018

zebrania z rodzicami

4

12.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej – uroczysta akademia

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5

17.10.2018

zebranie RP

6

01.11.2018

Wszystkich Świętych

7

09.11.2018

Uroczysta akademia z okazji

Narodowego Święta Niepodległości

8

11.11.2018

Narodowe Święto Niepodległości - Marsz Wolności

9

22.11.2018

zebranie z rodzicami

10

13.12.2018

wystawienie ocen proponowanych śródrocznych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

wystawienie ocen proponowanych zachowania
uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

11

13.12.2018

zebranie RP

12

21.12.2018

Wigilie klasowe

13

23-31.12.2018

zimowa przerwa świąteczna

14

07.01.2019

wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

wystawienie ocen zachowania uczniom kl. I-IV

do godz. 16.00

15

09.01.2019

zebranie RP - sesja klasyfikacyjna

16

10.01.2019

zebranie z rodzicami

omówienie wyników próbnego egzaminu maturalnego

17

10.01.2019

Egzamin zawodowy w kwalifikacjach – etap pisemny

godz. 10.00, 12.00, 14.00

18

11.01.2019

KONIEC I PÓŁROCZA

19

14.01-27.01.2019

ferie zimowe

20

14-19.01.2019

Egzamin zawodowy w kwalifikacjach – etap praktyczny

21

30.01.2019

zebranie RP – podsumowanie pracy

22

06.03.2019

zebranie RP

23

29.03.2019

wystawianie ocen proponowanych końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych

do godz. 16.00

wystawianie ocen proponowanych końcowych zachowania w klasach maturalnych

do godz. 16.00

24

04.04.2019

zebranie z rodzicami kl. I-IV

omówienie wyników próbnych egzaminów zawodowych

25

08.04.2019

Dzień Patrona Szkoły – uroczysta akademia

26

12.04.2019

wystawianie ocen końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach maturalnych

do godz. 16.00

wystawianie ocen końcowych zachowania
w klasach maturalnych

do godz. 16.00

27

15.04 - 17.04.2019

rekolekcje

28

16.04.2019

zebranie RP – sesja klasyfikacyjna

29

18.04 - 23.04.2019

wiosenna przerwa świąteczna

30

26.04.2019

zakończenie roku szkolnego klasy IV

31

29.04.2019

Święto Konstytucji 3-Maja – uroczysta akademia

32

01.05.2019

Święto Pracy

33

02.05.2019

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

34

03.05.2019

Święto Konstytucji 3-Maja

35

06.05.2019

07.05.2019

08.05.2019

15.05.2019

egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych

36

06.05-17.05.2019

praktyka zawodowa – uczniowie kl. II i III T.H i T.O.R

37

06.05-24.05.2019

praktyka zawodowa – uczniowie kl. II i III T.E

38

31.05.2019

wystawianie ocen proponowanych końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III

do godz. 16.00

wystawianie ocen proponowanych końcowych zachowania w klasach I-III

do godz. 16.00

39

03.06.2019

dyżur nauczycieli dla rodziców

40

14.06.2019

wystawianie ocen końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III

do godz. 16.00

wystawianie ocen końcowych zachowania w klasach I-III

do godz. 16.00

41

17.06.2019

zebranie RP - klasyfikacja końcowa uczniów klas I-III

42

18.06.2019

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

egzamin zawodowy - część pisemna

43

20.06.2019

Boże Ciało

44

21.06.2019

zakończenie roku szkolnego 2018/2019

45

do 04.07.2019

sesja plenarna

46

do 04.07.2019

EGZAMINY ZAWODOWE W KWALIFIKACJACH

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

04 września 2017r

2. Przerwy w nauce

a) przerwa świąteczna

b) ferie zimowe

c) przerwa wiosenna

  

23.12 - 31.12.2017r

12.02 - 25.02.2018r

29.03 - 04.04.2018r

3. Koniec I półrocza

14.01.2018r

4. Praktyki zawodowe

b) klasy II i III TE

c) klasy II TH i TOR

  

07.05 - 25.05.2018r

07.05 - 18.05.2018r

5. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

a) cześć ustna

b) cześć pisemna

od 04.05 do 26.05.2018r

 6. Koniec roku szkolnego

a) dla maturzystów: klas IV technikum

b) w pozostałych oddziałach

   

27 kwietnia 2018r

22 czerwca 2018r

7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) technik ekonomista – klasy III – kwalifikacja A.35:

 • część pisemna
 • część praktyczna

b)  technik ekonomista – klasy IV – kwalifikacja A.36:

 • część pisemna
 • część praktyczna

c)  technik organizacji reklamy – klasy III – kwalif. A.26:

 • część pisemna
 • część praktyczna

d)  technik organizacji reklamy – klasy IV – kw. A.27:

 • część pisemna
 • część praktyczna

e)  technik handlowiec – klasy III – kwalif. A.18:

 • część pisemna
 • część praktyczna

f)  technik handlowiec – klasy IV – kwalifikacja A.22:

 • część pisemna
 • część praktyczna

  

 

19.06.2018r
27.06 - 30.06.2018r

19.06.2018r
25.06 - 29.06.2018r

 

19.06.2018r
25.06 - 27.06.2018r

 

19.06.2018r
28.06 - 30.06.2018r

 

19.06.2018r
22.06 - 04.07.2018r

 

19.06.2018r
27.06 - 28.06.2018r

8. Spotkania z rodzicami:

a) zapoznanie ze Statutem szkoły, dziennikiem elektronicznym oraz klasy IV z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego i zawodowego

b) zapoznanie z wynikami nauczania

c) podsumowanie wyników za I półrocze

d) zapoznanie z wynikami nauczania

e) dyżur nauczycieli

  

 

15 września 2017r

16 listopada 2017r

18 stycznia 2018r

05 kwietnia 2018r

04 czerwca 2018r

9. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Data

Dzień tygodnia

Przyczyna

02.05.2018

wtorek

dzień między świętami

04.05.2018

pątek

egzamin maturalny j. polski

07.05.2018

poniedziałek

egzamin maturalny matematyka

08.05.2018

wtorek

egzamin maturalny j. angielski

01.06.2018

piątek

dzień po Bożym Ciele

19.06.2018

wtorek

egzamin zawodowy cz. pisemna

 

 


administrator Drukuj Print document

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

;

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2017!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Numer KRS: 0000031762,
w PIT pole 125 wpisz: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, 5000 0005 4484
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Książki za 1%

Szkoła w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła zakupiła ze środków pochodzących z projektu Akcji 1%, tj. za kwotę 530,10 książki dla uczniów ZSE.

Prognoza pogody

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl