Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności

Jeżeli chcesz wiedzieć, co dzieje się w ZSE (a dzieje się baaaardzo dużo) - kliknij w zakładkę WYDARZENIA

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

Kiedy? 4 kwietnia (04.04.) 2020 roku w  godz.09:00 - 13:00.

Gdzie? ul. Legionów 6

Będzie się działo!

Rada Miasta Kalisza wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II .

Zmiany dotyczą:

· rozszerzenia definicji uprawnionego ucznia - rozumie się przez to ucznia szkoły, zamieszkałego i zameldowanego na pobyt stały na terenie miasta Kalisza, lub legitymującego się Kaliską Kartą Mieszkańca,

· podwyższenia progu dochodowego do 1800 zł netto na członka rodziny ucznia,

· podwyższenia średniej ocen osiągniętej w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek - uczniowie szkół ponadpodstawowych - minimum 5.00.

Ważne są także dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami.

10 grudnia 2019 roku 61 najlepszych uczniów z regionu Południowej Wielkopolski otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w auli II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Gratulujemy Justynie i życzymy dalszych sukcesów!

W dniach 8-10 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbył sie IX Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej. Do Kalisza zjechali artyści, poeci, ludzie słowa i kultury z całej Polski. 

Trzeciego dnia Festiwalu w ramach cyklu "Kalisiana" promocję, czy też premierę miała książka "Adam Sztark. Opowieśc o odwadze". Książka o lokalnym Sprawiedliwym, jezuicie ojcu Adamie Sztarku napisana przez trzy uczennice Ekonomika pod redakcją pani Izabelli Galuby-Bryi.

Ola Gadzinowska, Dorota Kowalska, Ewelina Wojtynka i ich opiekunka w rozmowie z panią Anetą Kolańczyk opowiadały o projektach, konkursach, pracy nad książką i swoich pasjach. Opowiadały o poszukiwaniu materiałów, źródeł, trudnościach z tłumaczeniem dokumentów. Zaprezentowały także sylwetkę ojca Sztarka. Ważną częścią spotkania było przybliżenie nieznanych elementów biografii przez panią Wandę Sitarz - siostrzenicę ojca Sztarka. Na spotkaniu było wielu członków rodziny jezuity.

Goście mogli otrzymać książkę, a autorki po raz pierwszy w życiu wpisywały dedykacje.

Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas, by towarzyszyć autorkom i  je wspierać.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Aktywna szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl