Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w imieniu Dyrekcji ZSE składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Wam, drodzy Uczniowie, życzę aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.

Dyrektor ZSE Agnieszka Korotczuk

W dniach 9-10 czerwca br. odbył się XIII ZJAZD ABSOLWENTÓW KALISKICH SZKÓŁ HANDLOWYCH I EKONOMICZNYCH. Oprawa artystyczna zjazdu wiąże się z pracą wielu osób, które bezinteresownie poświęciły swój czas, by uświetnić te chwile.

Organizatorzy i Dyrekcja Szkoły mają tę szczególną sposobność do przekazania podziękowań za trud włożony w pracę, która miała wpływ na rozwój i sukcesy naszej szkoły.

Wyrazy uznania należą się nauczycielom: pani Agacie Litwickiej, pani Magdalenie Sztanderze, panu Tomaszowi Walendowskiemu, panu Romanowi Walendowskiemu, pani Annie Linkowskiej, ks. Łukaszowi Ograbkowi, pani Izie Galubie-Bryi.

Nie można zapomnieć o uczniach, którzy pod kierownictwem pani Agaty Litwickiej oraz Magdaleny Sztandery przygotowali program artystyczny pt. ,,Lekcja życia”. Talentem mogą poszczycić się: Weronika Przybył, Konrad Celer, Joanna Pomykała, Klaudia Ławińska, Magda Płócienniczak, Sandra Jeżyk, Agata Szyszkiewicz, Daria Cierlaczyk, Agnieszka Krawczyk, Paulina Jasiorska, Ewa Chudaś, Klaudia Stoicka, Ewa Siewieja, Paweł Raszewski, Wiktoria Błaszczyk i Wiktoria Cieśla. 

Rzesza uczniów pomagała w szkole (przygotowanie gazetek, plansz, dekoracji…), na gorące podziękowania zasługują: Jakub Potasiak, Aneta Haładyn, Natalia Maciejewska, Danylo Manhura, Gabriela Pawlaczyk i Monika Drzewiecka.

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy. Podziękowania kierujemy do: Krystiana Jaślana, Klaudii Kuźbik, Justyny Bartosik, Adama Stefaniaka, Natalii Borkowskiej, Kamila Ignasiaka i Olgi Woźniak.

Samorząd Szkolny – ci uczniowie włożyli wiele wysiłku, by organizacja zjazdu przebiegała sprawnie. Od wielu miesięcy dbają o przebieg imprez szkolnych. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy w stronę: Natalii Abramowicz, Karoliny Olejnik, Wacława Smolczyńskiego, Huberta Żurawskiego, Tomka Bergandego, Natalii Płuciennik, Kingi Jamroziak, Katarzyny Nowak i Andrzeja Saganowskiego.

Nasi uczniowie wykazali się dużą kulturą osobistą, a nawet zaprzyjaźnili się ze „Starszymi Kolegami”; pracę przy organizacji zjazdu traktowali nie jako obowiązek, ale jako przyjemność.

Wszystkim dziękujemy serdecznie za owocną pracę, za zaangażowanie, za cierpliwość, za włożony trud. Dziękujemy za aktywność społeczną.

Jednocześnie życzymy wszystkim powodzenia oraz wielu sukcesów. A Absolwentom, Nauczycielom i Uczniom życzymy, by zawsze towarzyszyły im miłe wspomnienia szkolnych lat, szkolnych przyjaźni, spędzonych w gronie najbliższych, by lata spędzone w „Ekonomiku” wspominali z sympatią i wzruszeniem.

Tradycją jest, iż co 5 lat nasza szkoła staje się świątynią wspomnień i powrotu w swe progi dawnego ducha szkoły. To właśnie nasi absolwenci, w dniach 9 i 10 czerwca, doznali szczególnie miłych emocji, związanych z ponownym wkroczeniem w mury swojej alma mater.

Absolwenci dumnym krokiem przybyli do dawnej Handlówki z samego rana, 9 czerwca. Uroczyście otwarto Zjazd, odsłonięto tablicę pamiątkową oraz zrobiono wspólne zdjęcie, aby upamiętnić te radosne chwile spotkań z dawnymi kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy. Część oficjalna Zjazdu odbyła się o godzinie 11:00 w auli Collegium Novum na kaliskim PWSZ. Zaproszono władze miasta, Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty, byłych dyrektorów szkoły i wiele ważnych osobistości, które na stałe wpisały się w historię szkoły. Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński uroczyście gratulował Absolwentom i odczytał list z życzeniami od Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego. Pani Dyrektor Magdalena Mocna przedstawiła obecne kierunki kształcenia i osiągnięcia naszych uczniów.

Można powiedzieć, iż było to także Spotkanie Pokoleń, gdyż tę część tegorocznego Zjazdu uświetnili nasi obecni uczniowie. To oni, pod kierownictwem pani Agaty Litwickiej oraz Magdaleny Sztandery, wykonali program artystyczny pt. ,,Lekcja życia’’. A było to tak…     W małej kawiarence spotkało się pięcioro Absolwentów Ekonomika, którzy z nostalgią przywoływali wspomnienia o dawnych latach spędzonych w szkole. Rozmawiali o tym, co dała im szkoła, jak wpłynęła na ich przyszłość, co dzięki niej osiągnęli. Jednoznacznie stwierdzono, że otrzymali dzięki niej wiele… Przede wszystkim wspomnienia, które pozostaną wieczne w ich pamięci. Kolejnym punktem występu był pokaz mody lat 60., 70. i 80. Przepiękne modelki z klasy 3d genialnie wykonały swoje zadanie, imponując publiczności swoimi strojami, perfekcyjnie odwzorowującymi dawny styl. Kelner Paweł Raszewski z klasy 2a, w roli konferansjera zapowiadał każdą z modelek z niesamowitymi umiejętnościami aktorskimi. Nie zabrakło powrotu do utworów, które były hitami wśród naszych Absolwentów. Klaudia Stoicka utworem ,,Twarze, twarze’’ wzruszyła publiczność, przypominając, jak ważna jest pamięć o przyjaciołach. Przy ostatniej zwrotce: ,, Czas toczy swe koła po zegarze, prawda w oczy: kiedyś mnie Panie wskażesz. Skoro już, tak jak w walizkę, w pamięć włóż, te wszystkie twarze bliskie”- niejednemu łza zakręciła się w oku. Ewa Siewieja wykonała utwór ,,Hotel Kalifornia”, pięknie opowiadając śpiewem o tym, jak wyglądała rzeczywistość, gdy za Oceanem panowała wolność i swoboda każdego człowieka. Wiktoria Błaszczyk rozruszała publikę zabawnym ,,Powiedz bracie gdzieś ty był”. Można by rzec, że publiczność mocno wspierała naszą artystkę, gdyż cała sala śpiewała razem z nią. Śpiewem zakończyła występ Wiktoria Cieśla, wykonując sztandarową piosenkę Zjazdów ostatnich lat pt. ,,Dziewczyny z Ekonomika”. Ożywiona publiczność zwieńczyła występ naszych uczniów gromkimi brawami.

Poza wymienionymi w programie wzięli udział: Weronika Przybył, Konrad Celer, Joanna Pomykała, Klaudia Ławińska, Magda Płócienniczak, Sandra Jeżyk, Agata Szyszkiewicz, Daria Cierlaczyk, Agnieszka Krawczyk, Paulina Jasiorska, Ewa Chudaś. Serdecznie dziękujemy im oraz pani Agacie Litwickiej i Magdalenie Sztanderze za włożony w przygotowanie występu ogromny wysiłek i zaangażowanie.

W dniach  25–27 maja 2018r.  Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się ogólnopolski finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł „Młodego Innowatora”. Wzięło w nim udział 81 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju wyłonionych w 27 eliminacjach okręgowych. Okręg kalisko – ostrowski reprezentował uczeń ZSE i dwie uczennice III LO w Kaliszu. Z dumą informujemy, że uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Konrad Celer zajął II miejsce indywidualnie i uzyskał tytuł laureata.

Uczestnictwo w Olimpiadzie wymagało od Konrada Celera niemałego wysiłku intelektualnego, zaangażowania i zdobycia wiadomości z wielu różnych dziedzin niepokrewnych z treściami nauczania w szkole, a także pokonania stresu i w kluczowym momencie zaprezentowania wiedzy.

Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP; skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski.  Jest wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół  organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza medialna, i prestiżowa.

Uprawnienia z Olimpiady przysługujące laureatom to: zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – część pisemna, indeksy na studia na wybrane kierunki najlepszych polskich uczelni.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – dr Alicja Adamczyk

Ze względu na interdyscyplinarny charakter olimpiady należy raz jeszcze podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole.

 Konradowi Celerowi – uczniowi kl. IIIb składamy gratulacje i życzymy w przyszłości dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Opiekun – Lidia Fabisiak

Z wielką dumą pragniemy poinformować, że dwie grupy uczniów z naszej szkoły odniosły ogromny sukces w  międzynarodowym konkursie filmowym CENTROPY. 

Celem konkursu było przygotowanie przez uczniów krótkich filmów ukazujących wybrane aspekty z życia religijnego, społecznego i kulturowego społeczności żydowskich z różnych krajów europejskich.  

I grupa (Ola Gadzinowska, Dorota Kowalska i Ewelina Wojtynka z kl. 2d) przygotowała film o urodzonej w Kaliszu rzeźbiarce Alinie Szapocznikow. Grupa zajęła drugie miejsce, dodatkowo otrzymała wyróżnienie. Dziewczyny otrzymały cenną nagrodę – bon na sprzęt elektroniczny.

https://www.youtube.com/watch?v=R72yUDbDUig

 

II grupa (Dawid Herc z kl. 2b i Kacper Kasprzak z kl. 2e) przedstawili w formie wiadomości telewizyjnych losy społeczności żydowskiej w Kaliszu. Ich praca została wyróżniona.

 

Uczniowie w dowód uznania za ciężką pracę zostali zaproszeni  przez CENTROPĘ na uroczystą galę wręczenia nagród do Budapesztu. Gala odbyła się 25 maja 2018r. w Holocaust Memorial Center w Budapeszcie. Byli tam nie tylko uczestnicy z Polski, ale także z pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry). Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody i ogłoszone wyniki konkursu. Zebranych witał ambasador Węgier, ambasador Słowacji, szef Instytutu Polskiego w Budapeszcie oraz założyciel i dyrektor generalny CENTROPY sir Edward Serotta.

Opiekunem, reżyserem, asystentem technicznym była pani Izabella Galuba-Bryja.

Misja i wizja

Tworzymy szkołę najlepszą z najlepszych, w której każdy uczeń to inny niepowtarzalny człowiek, wychowany w duchu tolerancji i w spójnym systemie uniwersalnych wartości, przygotowany do życia w XXI wieku.

czytaj więcej >

;

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2017!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Numer KRS: 0000031762,
w PIT pole 125 wpisz: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, 5000 0005 4484
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Książki za 1%

Szkoła w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła zakupiła ze środków pochodzących z projektu Akcji 1%, tj. za kwotę 530,10 książki dla uczniów ZSE.

Partnerzy

  
  

Bezpieczna Szkoła

Aktywna szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl