Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 a » 1 b » 1 c » 1 d » 1 e » 2 a » 2 b » 2 c » 2 d » 2 e » 3 a » 3 b » 3 c » 3 d » 3 e » 4 a » 4 b » 4 c » 4 d » 4 e

Plany nauczycieli

» Antczak B. » Bielak B. » Borkowski P. » Cholajda J. » Dąbrowska N. » Dydo W. » Fabisiak L. » Galuba-Bryja I. » Gałkowska-Witasiak J. » Husak B. » Ignasiak R. » Jabłońska I. » Klamka K. » Korotczuk A. » Kwieciński W. » Linkowska A. » Litwicka A. » Majchrzak M. » Medzińska M. » Misiak J. » Mocna M. » Musielak I. » Nowak J. » Ograbek Ł. » Paluszczak I. » Patysiak P. » Pawlikowska D. » Pierzchalska A. » Piotrowski P. » Praiss A. » Rogińska I. » Rudowicz C. » Sapikowska A. » Smug Ł. » Sobańska M. » Sobczak B. » Sroka R. » Strzałka A. » Sztandera M. » Szymczak E. » Walendowska M. » Walendowski R. » Walendowski T. » Wasielewski T. » Woźniak Anetta » Woźniak Arleta » Zielonka A.

Klasa 1 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 język niemiecki
1 a 2/2 - Dydo W. (15)
język angielski
1 a 2/2 - Cholajda J. (33)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 a 1/2 - Paluszczak I. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 a 2/2 - Sobańska M. (sg1)
język niemiecki
1 a 1/2 - Pawlikowska D. (21)
język angielski
1 a 2/2 - Cholajda J. (37)
język polski
1 a - Sobczak B. (25)
2 08:50-09:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 a - Borkowski P. (15)
matematyka
1 a - Rogińska I. (35)
informatyka
1 a 1/2 - Patysiak P. (3)
wychowanie fizyczne
1 a 1/2 - Paluszczak I. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 a 2/2 - Sobańska M. (sg1)
język polski
1 a - Sobczak B. (25)
3 09:45-10:30 rachunkowość
1 a - Walendowski T. (26)
chemia
1 a - Mocna M. (16)
technika biurowa
1 a 1/2 - Patysiak P. (3)
wychowanie fizyczne
1 a 1/2 - Paluszczak I. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 a 2/2 - Sobańska M. (sg1)
podstawy przedsiębiorczości
1 a - Zielonka A. (24)
4 10:40-11:25 rachunkowość
1 a - Walendowski T. (26)
historia
1 a - Nowak J. (17)
język polski
1 a - Sobczak B. (25)
matematyka
1 a - Rogińska I. (35)
prawo
1 a - Jabłońska I. (32)
5 11:40-12:25 biologia
1 a - Sobańska M. (16)
geografia
1 a - Medzińska M. (21)
prawo
1 a - Jabłońska I. (20)
zaj. opiek-wych.
1 a nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
1 a rel - Wasielewski T. (16)
zajęcia z wychowawcą
1 a - Klamka K. (32)
6 12:30-13:15 język polski
1 a - Sobczak B. (25)
podstawy ekonomii
1 a - Zielonka A. (4)
ekonomika
1 a - Fabisiak L. (4)
rachunkowość
1 a - Walendowski T. (35)
język niemiecki
1 a 1/2 - Pawlikowska D. (6)
język niemiecki
1 a 2/2 - Dydo W. (32)
7 13:25-14:10 ekonomika
1 a - Fabisiak L. (16)
fizyka
1 a - Piotrowski P. (4)
podstawy ekonomii
1 a - Zielonka A. (4)
rachunkowość
1 a - Walendowski T. (35)
8 14:15-15:00 język angielski
1 a 1/2 - Klamka K. (36)
technika biurowa
1 a 2/2 - Patysiak P. (3)
religia
1 a rel - Wasielewski T. (35)
9 15:05-15:50 język angielski
1 a 1/2 - Klamka K. (36)
informatyka
1 a 2/2 - Patysiak P. (3)

Klasa 1 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 rachunkowość
1 b - Husak B. (4)
podstawy przedsiębiorczości
1 b - Zielonka A. (23)
fizyka
1 b - Piotrowski P. (16)
2 08:50-09:35 religia
1 b - Ograbek Ł. (3)
prawo
1 b - Dąbrowska N. (24)
podstawy ekonomii
1 b - Zielonka A. (35)
ekonomika
1 b - Praiss A. (1)
język polski
1 b - Antczak B. (37)
3 09:45-10:30 biologia
1 b - Sobańska M. (1)
rachunkowość
1 b - Husak B. (1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 b - Borkowski P. (15)
język angielski
1 b - Cholajda J. (3)
język polski
1 b - Antczak B. (37)
4 10:40-11:25 wychowanie fizyczne
1 b - Paluszczak I. (sg1)
podstawy ekonomii
1 b - Zielonka A. (37)
historia
1 b - Nowak J. (17)
geografia
1 b - Medzińska M. (21)
rachunkowość
1 b - Husak B. (1)
5 11:40-12:25 zajęcia z wychowawcą
1 b - Antczak B. (6)
chemia
1 b - Mocna M. (16)
język angielski
1 b - Cholajda J. (4)
rachunkowość
1 b - Husak B. (37)
wychowanie fizyczne
1 b - Paluszczak I. (sg1)
6 12:30-13:15 język polski
1 b - Antczak B. (6)
matematyka
1 b - Szymczak E. (33)
wychowanie fizyczne
1 b - Paluszczak I. (sg1)
język niemiecki
1 b - Pierzchalska A. (6)
prawo
1 b - Dąbrowska N. (20)
7 13:25-14:10 technika biurowa
1 b 2/2 - Patysiak P. (3)
ekonomika
1 b - Praiss A. (37)
matematyka
1 b - Szymczak E. (35)
informatyka
1 b 1/2 - Patysiak P. (3)
matematyka
1 b - Szymczak E. (26)
8 14:15-15:00 religia
1 b - Ograbek Ł. (15)
technika biurowa
1 b 1/2 - Patysiak P. (3)
język niemiecki
1 b - Pierzchalska A. (26)
9 15:05-15:50 informatyka
1 b 2/2 - Patysiak P. (3)

Klasa 1 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
1 c - Sobańska M. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 c - Sobańska M. (sg1)
1 08:00-08:45 geografia
1 c - Walendowski R. (16)
rachunkowość
1 c - Husak B. (1)
informatyka
1 c 2/2 - Patysiak P. (3)
wychowanie fizyczne
1 c - Sobańska M. (sg1)
podstawy przedsiębiorczości
1 c - Zielonka A. (26)
2 08:50-09:35 matematyka
1 c - Musielak I. (33)
rachunkowość
1 c - Husak B. (1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c - Borkowski P. (15)
rachunkowość
1 c - Husak B. (26)
język polski
1 c - Litwicka A. (23)
3 09:45-10:30 zaj. opiek-wych.
1 c nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
1 c rel - Ograbek Ł. (6)
podstawy ekonomii
1 c - Zielonka A. (23)
historia
1 c - Nowak J. (17)
rachunkowość
1 c - Husak B. (26)
język polski
1 c - Litwicka A. (23)
4 10:40-11:25 biologia
1 c - Sobańska M. (16)
chemia
1 c - Mocna M. (16)
język angielski
1 c - Pierzchalska A. (36)
prawo
1 c - Dąbrowska N. (17)
podstawy ekonomii
1 c - Zielonka A. (36)
5 11:40-12:25 język niemiecki
1 c - Pawlikowska D. (15)
fizyka
1 c - Piotrowski P. (20)
język angielski
1 c - Pierzchalska A. (36)
język niemiecki
1 c - Pawlikowska D. (36)
zajęcia z wychowawcą
1 c - Walendowski R. (16)
6 12:30-13:15 ekonomika
1 c - Praiss A. (1)
zaj. opiek-wych.
1 c nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
1 c rel - Ograbek Ł. (6)
matematyka
1 c - Musielak I. (33)
technika biurowa
1 c 2/2 - Patysiak P. (3)
technika biurowa
1 c 1/2 - Patysiak P. (3)
7 13:25-14:10 język polski
1 c - Litwicka A. (23)
język polski
1 c - Litwicka A. (23)
ekonomika
1 c - Praiss A. (25)
informatyka
1 c 1/2 - Patysiak P. (3)
8 14:15-15:00 prawo
1 c - Dąbrowska N. (32)
9 15:05-15:50

Klasa 1 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 biologia
1 d - Sobańska M. (35)
język niemiecki
1 d 1/2 - Dydo W. (36)
język angielski
1 d 2/2 - Cholajda J. (26)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 d - Borkowski P. (15)
2 08:50-09:35 rachunkowość
1 d - Husak B. (24)
podstawy przedsiębiorczości
1 d - Zielonka A. (23)
prawo
1 d - Dąbrowska N. (16)
technika biurowa
1 d 1/2 - Mocna M. (3)
rachunkowość
1 d - Husak B. (16)
3 09:45-10:30 rachunkowość
1 d - Husak B. (24)
wychowanie fizyczne
1 d 1/2 - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d 2/2 - Paluszczak I. (sg1)
chemia
1 d - Mocna M. (16)
prawo
1 d - Dąbrowska N. (24)
rachunkowość
1 d - Husak B. (16)
4 10:40-11:25 matematyka
1 d - Rogińska I. (35)
matematyka
1 d - Rogińska I. (35)
podstawy ekonomii
1 d - Zielonka A. (4)
informatyka
1 d 1/2 - Patysiak P. (14)
technika biurowa
1 d 2/2 - Mocna M. (3)
wychowanie fizyczne
1 d 1/2 - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d 2/2 - Paluszczak I. (sg1)
5 11:40-12:25 ekonomika
1 d - Fabisiak L. (24)
ekonomika
1 d - Fabisiak L. (4)
wychowanie fizyczne
1 d 1/2 - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d 2/2 - Paluszczak I. (sg1)
zaj. opiek-wych.
1 d nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
1 d rel - Smug Ł. (35)
zajęcia z wychowawcą
1 d - Rogińska I. (35)
6 12:30-13:15 podstawy ekonomii
1 d - Zielonka A. (26)
fizyka
1 d - Piotrowski P. (20)
język polski
1 d - Bielak B. (15)
język polski
1 d - Bielak B. (15)
geografia
1 d - Medzińska M. (21)
7 13:25-14:10 historia
1 d - Nowak J. (17)
język angielski
1 d 2/2 - Cholajda J. (20)
język angielski
1 d 1/2 - Sztandera M. (6)
język niemiecki
1 d 2/2 - Pawlikowska D. (26)
język polski
1 d - Bielak B. (15)
matematyka
1 d - Rogińska I. (35)
8 14:15-15:00 język angielski
1 d 1/2 - Sztandera M. (6)
język niemiecki
1 d 2/2 - Pawlikowska D. (26)
religia
1 d rel - Smug Ł. (24)
język niemiecki
1 d 1/2 - Dydo W. (32)
informatyka
1 d 2/2 - Patysiak P. (3)
9 15:05-15:50

Klasa 1 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
1 e rel - Ograbek Ł. (37)
prawo i etyka w reklamie
1 e tor - Dąbrowska N. (24)
pracownia sprzedaży reklamy
1 e tor - Majchrzak M. (14)
organizacja sprzedaży
1 e th - Gałkowska-Witasiak J. (6)
marketing
1 e tor - Praiss A. (1)
2 08:50-09:35 biologia
1 e - Sobańska M. (36)
wychowanie fizyczne
1 e - Paluszczak I. (sg1)
język polski
1 e - Sobczak B. (25)
język angielski
1 e - Klamka K. (36)
3 09:45-10:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 e - Borkowski P. (15)
zaj. opiek-wych.
1 e nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
1 e rel - Ograbek Ł. (36)
geografia
1 e - Medzińska M. (21)
fizyka
1 e - Piotrowski P. (32)
język angielski
1 e - Klamka K. (36)
4 10:40-11:25 informatyka
1 e th - Patysiak P. (3)
pracownia sprzedaży reklamy
1 e tor - Majchrzak M. (14)
język polski
1 e - Sobczak B. (25)
chemia
1 e - Mocna M. (16)
język niemiecki
1 e - Pawlikowska D. (4)
matematyka
1 e - Musielak I. (33)
5 11:40-12:25 organizacja sprzedaży
1 e th - Gałkowska-Witasiak J. (1)
organizacja i techniki reklamy
1 e tor - Linkowska A. (14)
język polski
1 e - Sobczak B. (1)
pracownia sprzedaży
1 e th - Sroka R. (37)
podstawy ekonomii
1 e tor - Zielonka A. (3)
ekonomika handlu
1 e th - Jabłońska I. (3)
organizacja i techniki reklamy
1 e tor - Linkowska A. (14)
zajęcia z wychowawcą
1 e - Sroka R. (37)
6 12:30-13:15 ekonomika handlu
1 e th - Jabłońska I. (14)
informatyka
1 e tor - Patysiak P. (3)
język niemiecki
1 e - Pawlikowska D. (32)
pracownia sprzedaży
1 e th - Sroka R. (37)
marketing
1 e tor - Praiss A. (14)
historia
1 e - Nowak J. (17)
wychowanie fizyczne
1 e - Paluszczak I. (sg1)
7 13:25-14:10 towaroznawstwo
1 e th - Jabłońska I. (14)
podstawy przedsiębiorczości
1 e - Zielonka A. (36)
matematyka
1 e - Musielak I. (33)
pracownia sprzedaży
1 e th - Sroka R. (37)
organizacja i techniki reklamy
1 e tor - Linkowska A. (14)
wychowanie fizyczne
1 e - Paluszczak I. (sg1)
8 14:15-15:00 organizacja sprzedaży
1 e th - Gałkowska-Witasiak J. (20)
ekonomika handlu
1 e th - Jabłońska I. (1)
podstawy ekonomii
1 e tor - Zielonka A. (24)
język angielski
1 e - Klamka K. (36)
pracownia sprzedaży
1 e th - Sroka R. (37)
prawo i etyka w reklamie
1 e tor - Dąbrowska N. (20)
9 15:05-15:50

Klasa 2 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 statystyka
2 a stat 2/2 - Majchrzak M. (14)
religia
2 a rel - Wasielewski T. (32)
1 08:00-08:45 podstawy przedsiębiorczości
2 a - Zielonka A. (25)
prawo
2 a - Jabłońska I. (24)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
2 a - Paluszczak I. (sg1)
język angielski
2 a - Sztandera M. (6)
matematyka
2 a - Musielak I. (33)
matematyka
2 a - Musielak I. (33)
wiedza o społeczeństwie
2 a - Woźniak Anetta (17)
3 09:45-10:30 historia
2 a - Woźniak Anetta (36)
ekonomika
2 a - Fabisiak L. (37)
podstawy ekonomii
2 a - Praiss A. (37)
język niemiecki
2 a - Pierzchalska A. (1)
podstawy ekonomii
2 a - Praiss A. (4)
4 10:40-11:25 geografia
2 a - Medzińska M. (21)
wychowanie fizyczne
2 a - Paluszczak I. (sg1)
język angielski
2 a - Sztandera M. (6)
język niemiecki
2 a - Pierzchalska A. (1)
rachunkowość
2 a - Gałkowska-Witasiak J. (6)
5 11:40-12:25 język niemiecki
2 a - Pierzchalska A. (37)
statystyka
2 a - Majchrzak M. (3)
ekonomika
2 a - Fabisiak L. (1)
wychowanie fizyczne
2 a - Paluszczak I. (sg1)
zajęcia z wychowawcą
2 a - Medzińska M. (21)
6 12:30-13:15 wiedza o kulturze
2 a - Pawlikowska D. (15)
prawo
2 a - Jabłońska I. (1)
rachunkowość
2 a - Gałkowska-Witasiak J. (1)
zaj. opiek-wych.
2 a nie-rel - Medzińska M. (21)
religia
2 a rel - Wasielewski T. (37)
język polski
2 a - Bielak B. (33)
7 13:25-14:10 język polski
2 a - Bielak B. (4)
geografia
2 a - Medzińska M. (21)
rachunkowość
2 a - Gałkowska-Witasiak J. (1)
ekonomika
2 a - Fabisiak L. (36)
język polski
2 a - Bielak B. (33)
8 14:15-15:00 język polski
2 a - Bielak B. (4)
rachunkowość
2 a - Gałkowska-Witasiak J. (17)
geografia
2 a - Medzińska M. (21)
9 15:05-15:50 statystyka
2 a stat1/2 - Majchrzak M. (14)

Klasa 2 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 statystyka
2 b stat 2/2 - Majchrzak M. (3)
1 08:00-08:45 historia
2 b - Woźniak Anetta (1)
podstawy ekonomii
2 b - Praiss A. (35)
statystyka
2 b stat 1/2 - Majchrzak M. (37)
religia
2 b rel - Wasielewski T. (26)
religia
2 b rel - Wasielewski T. (32)
2 08:50-09:35 prawo
2 b - Jabłońska I. (1)
język niemiecki
2 b - Pawlikowska D. (26)
język angielski
2 b - Dydo W. (32)
podstawy przedsiębiorczości
2 b - Zielonka A. (23)
matematyka
2 b - Rogińska I. (35)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
2 b - Paluszczak I. (sg1)
matematyka
2 b - Rogińska I. (35)
język angielski
2 b - Dydo W. (32)
język niemiecki
2 b - Pawlikowska D. (36)
geografia
2 b - Walendowski R. (32)
4 10:40-11:25 wiedza o społeczeństwie
2 b - Bielak B. (6)
język niemiecki
2 b - Pawlikowska D. (23)
matematyka
2 b - Rogińska I. (35)
wychowanie fizyczne
2 b - Paluszczak I. (sg1)
podstawy ekonomii
2 b - Praiss A. (24)
5 11:40-12:25 język polski
2 b - Litwicka A. (23)
wychowanie fizyczne
2 b - Paluszczak I. (sg1)
statystyka
2 b - Majchrzak M. (14)
ekonomika
2 b - Fabisiak L. (20)
zajęcia z wychowawcą
2 b - Strzałka A. (1)
6 12:30-13:15 język polski
2 b - Litwicka A. (23)
ekonomika
2 b - Fabisiak L. (36)
rachunkowość
2 b - Strzałka A. (36)
wiedza o kulturze
2 b - Pawlikowska D. (36)
prawo
2 b - Jabłońska I. (4)
7 13:25-14:10 rachunkowość
2 b - Strzałka A. (24)
geografia
2 b - Walendowski R. (26)
rachunkowość
2 b - Strzałka A. (36)
geografia
2 b - Walendowski R. (16)
ekonomika
2 b - Fabisiak L. (4)
8 14:15-15:00 rachunkowość
2 b - Strzałka A. (24)
język polski
2 b - Litwicka A. (23)
9 15:05-15:50

Klasa 2 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (20)
religia
2 c - Ograbek Ł. (21)
ekonomika
2 c - Fabisiak L. (25)
matematyka
2 c - Sapikowska A. (33)
2 08:50-09:35 matematyka
2 c - Sapikowska A. (35)
religia
2 c - Ograbek Ł. (21)
język angielski
2 c/d ang/niem 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
2 c ang. 1/2 - Sztandera M. (6)
język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 - Pawlikowska D. (16)
statystyka
2 c stat1/2 - Majchrzak M. (14)
statystyka
2 c stat 2/2 - Majchrzak M. (14)
3 09:45-10:30 prawo
2 c - Jabłońska I. (4)
rachunkowość
2 c - Ignasiak R. (20)
język angielski
2 c/d ang/niem 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
2 c ang. 1/2 - Sztandera M. (6)
podstawy przedsiębiorczości
2 c - Zielonka A. (16)
język polski
2 c - Sobczak B. (25)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
2 c - Ignasiak R. (24)
rachunkowość
2 c - Ignasiak R. (20)
wychowanie fizyczne
2 c - Rudowicz C. (sg1)
język polski
2 c - Sobczak B. (25)
historia
2 c - Woźniak Anetta (37)
5 11:40-12:25 statystyka
2 c - Majchrzak M. (3)
wychowanie fizyczne
2 c - Rudowicz C. (sg1)
język polski
2 c - Sobczak B. (25)
język polski
2 c - Sobczak B. (25)
prawo
2 c - Jabłońska I. (3)
6 12:30-13:15 wychowanie fizyczne
2 c - Rudowicz C. (sg1)
podstawy ekonomii
2 c - Praiss A. (37)
rachunkowość
2 c - Ignasiak R. (20)
ekonomika
2 c - Fabisiak L. (20)
ekonomika
2 c - Fabisiak L. (17)
7 13:25-14:10 podstawy ekonomii
2 c - Praiss A. (26)
wiedza o kulturze
2 c - Pawlikowska D. (32)
geografia
2 c - Walendowski R. (16)
język niemiecki
2 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (6)
rachunkowość
2 c - Ignasiak R. (21)
8 14:15-15:00 język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 - Pawlikowska D. (15)
geografia
2 c - Walendowski R. (21)
geografia
2 c - Walendowski R. (16)
język niemiecki
2 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (6)
wiedza o społeczeństwie
2 c - Bielak B. (33)
9 15:05-15:50 język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 - Pawlikowska D. (15)

Klasa 2 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 statystyka
2 d stat 1/2 - Majchrzak M. (30)
matematyka
2 d - Szymczak E. (33)
wychowanie fizyczne
2 d wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
język niemiecki
2 d ang/niem 1/2 - Dydo W. (32)
geografia
2 d - Medzińska M. (21)
2 08:50-09:35 statystyka
2 d - Majchrzak M. (4)
matematyka
2 d - Szymczak E. (33)
język angielski
2 c/d ang/niem 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
2 d ang/niem 1/2 - Pierzchalska A. (36)
język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 - Pawlikowska D. (16)
język niemiecki
2 d ang/niem 1/2 - Dydo W. (32)
prawo
2 d - Jabłońska I. (32)
3 09:45-10:30 geografia
2 d - Medzińska M. (21)
wiedza o kulturze
2 d - Pawlikowska D. (4)
język angielski
2 c/d ang/niem 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
2 d ang/niem 1/2 - Pierzchalska A. (36)
zaj. opiek-wych.
2 d nie-rel - Walendowska M. (38)
religia
2 d rel - Smug Ł. (25)
rachunkowość
2 d - Walendowska M. (26)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
2 d - Walendowska M. (25)
ekonomika
2 d - Praiss A. (24)
rachunkowość
2 d - Walendowska M. (15)
język polski
2 d - Bielak B. (26)
rachunkowość
2 d - Walendowska M. (26)
5 11:40-12:25 prawo
2 d - Jabłońska I. (32)
podstawy ekonomii
2 d - Zielonka A. (24)
język polski
2 d - Bielak B. (15)
ekonomika
2 d - Praiss A. (24)
podstawy ekonomii
2 d - Zielonka A. (24)
6 12:30-13:15 rachunkowość
2 d - Walendowska M. (21)
język polski
2 d - Bielak B. (24)
geografia
2 d - Medzińska M. (21)
ekonomika
2 d - Praiss A. (24)
matematyka
2 d - Szymczak E. (26)
7 13:25-14:10 podstawy przedsiębiorczości
2 d - Zielonka A. (33)
wiedza o społeczeństwie
2 d - Woźniak Anetta (16)
statystyka
2 d stat 2/2 - Majchrzak M. (3)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 d wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
historia
2 d - Woźniak Anetta (17)
8 14:15-15:00 język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 - Pawlikowska D. (15)
język niemiecki
2 d ang/niem 1/2 - Dydo W. (32)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 d wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
religia
2 d rel - Smug Ł. (20)
9 15:05-15:50 język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 - Pawlikowska D. (15)

Klasa 2 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
2 e wf dz. - Kwieciński W. (sg1)
1 08:00-08:45 pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 - Sroka R. (37)
pracownia multimedialna
2 e tor 1/2 - Patysiak P. (3)
wychowanie fizyczne
2 e wf dz. - Kwieciński W. (sg1)
wiedza o społeczeństwie
2 e - Bielak B. (23)
wychowanie fizyczne
2 e wf dz. - Kwieciński W. (sg1)
2 08:50-09:35 rachunkowość handlowa
2 e th 2/2 - Misiak J. (21)
pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 - Sroka R. (37)
pracownia multimedialna
2 e tor 1/2 - Patysiak P. (3)
rachunkowość handlowa
2 e th 2/2 - Misiak J. (24)
język angielski
2 e tor 1/2 - Cholajda J. (4)
pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 - Sroka R. (37)
prawo i etyka w reklamie
2 e tor 1/2 - Dąbrowska N. (21)
zaj. opiek-wych.
2 e nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
2 e rel - Smug Ł. (4)
3 09:45-10:30 język angielski
2 e th 2/2 - Antczak B. (3)
język niemiecki
2 e tor 1/2 - Dydo W. (32)
język niemiecki
2 e th 2/2 - Pierzchalska A. (15)
organizacja i techniki reklamy
2 e tor 1/2 - Linkowska A. (14)
statystyka
2 e - Majchrzak M. (4)
pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 - Sroka R. (37)
marketing
2 e tor 1/2 - Praiss A. (14)
towaroznawstwo
2 e th 2/2 - Jabłońska I. (15)
pracownia sprzedaży reklamy
2 e tor 1/2 - Majchrzak M. (14)
4 10:40-11:25 matematyka
2 e - Musielak I. (33)
język niemiecki
2 e th 2/2 - Pierzchalska A. (15)
organizacja i techniki reklamy
2 e tor 1/2 - Linkowska A. (14)
matematyka
2 e - Musielak I. (33)
zaj. opiek-wych.
2 e nie-rel - Patysiak P. (14)
religia
2 e rel - Smug Ł. (37)
wiedza o kulturze
2 e - Pawlikowska D. (4)
5 11:40-12:25 język polski
2 e - Bielak B. (4)
język angielski
2 e th 2/2 - Antczak B. (30)
język angielski
2 e tor 1/2 - Cholajda J. (6)
geografia
2 e - Walendowski R. (16)
język niemiecki
2 e th 2/2 - Pierzchalska A. (15)
język angielski
2 e tor 1/2 - Cholajda J. (33)
zajęcia z wychowawcą
2 e - Patysiak P. (15)
6 12:30-13:15 język polski
2 e - Bielak B. (4)
organizacja sprzedaży
2 e th 2/2 - Gałkowska-Witasiak J. (30)
pracownia sprzedaży reklamy
2 e tor 1/2 - Majchrzak M. (3)
geografia
2 e - Walendowski R. (16)
ekonomika handlu
2 e th 2/2 - Jabłońska I. (1)
organizacja i techniki reklamy
2 e tor 1/2 - Linkowska A. (14)
historia
2 e - Woźniak Anetta (15)
7 13:25-14:10 język angielski
2 e th 2/2 - Antczak B. (6)
prawo i etyka w reklamie
2 e tor 1/2 - Dąbrowska N. (20)
statystyka
2 e - Majchrzak M. (33)
język polski
2 e - Bielak B. (15)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. - Kwieciński W. (sg1)
organizacja sprzedaży
2 e th 2/2 - Gałkowska-Witasiak J. (15)
język niemiecki
2 e tor 1/2 - Dydo W. (32)
8 14:15-15:00 podstawy przedsiębiorczości
2 e - Zielonka A. (26)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. - Kwieciński W. (sg1)
ekonomika handlu
2 e th 2/2 - Jabłońska I. (17)
marketing
2 e tor 1/2 - Praiss A. (25)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. - Kwieciński W. (sg1)
geografia
2 e - Walendowski R. (16)
9 15:05-15:50 język niemiecki
2 e tor 1/2 - Dydo W. (32)

Klasa 3 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 a wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 a wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
1 08:00-08:45 język angielski
3 ab ang 2/2 - Sztandera M. (6)
język angielski
3 a ang. 1/2 - Cholajda J. (26)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
religia
3 a rel - Wasielewski T. (16)
wychowanie fizyczne
3 a wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
2 08:50-09:35 język angielski
3 ab ang 2/2 - Sztandera M. (6)
język angielski
3 a ang. 1/2 - Cholajda J. (26)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
rachunkowość
3 a - Ignasiak R. (25)
język angielski
3 ab ang 2/2 - Sztandera M. (6)
język angielski
3 a ang. 1/2 - Cholajda J. (4)
ekonomika
3 a - Praiss A. (24)
3 09:45-10:30 język polski
3 a - Litwicka A. (23)
ekonomika
3 a - Praiss A. (21)
rachunkowość
3 a - Ignasiak R. (25)
zaj. opiek-wych.
3 a nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
3 a rel - Wasielewski T. (23)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 a - Litwicka A. (23)
prawo
3 a - Dąbrowska N. (21)
geografia
3 a - Medzińska M. (21)
matematyka
3 a - Musielak I. (33)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
5 11:40-12:25 matematyka
3 a - Musielak I. (33)
rachunkowość
3 a - Ignasiak R. (17)
język polski
3 a - Litwicka A. (23)
historia i społeczeństwo
3 a - Nowak J. (17)
matematyka
3 a - Musielak I. (33)
6 12:30-13:15 rachunkowość
3 a - Ignasiak R. (16)
geografia
3 a - Medzińska M. (21)
język polski
3 a - Litwicka A. (23)
prawo
3 a - Dąbrowska N. (23)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
historia i społeczeństwo
3 a - Nowak J. (17)
język polski
3 a - Litwicka A. (23)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
język polski
3 a - Litwicka A. (23)
9 15:05-15:50

Klasa 3 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 b wf dz. - Paluszczak I. (sg1)
1 08:00-08:45 język angielski
3 ab ang 2/2 - Sztandera M. (6)
historia i społeczeństwo
3 b - Nowak J. (17)
język angielski
3 b ang. 1/2 - Cholajda J. (6)
2 08:50-09:35 język angielski
3 ab ang 2/2 - Sztandera M. (6)
ekonomika
3 b - Praiss A. (4)
matematyka
3 b - Szymczak E. (26)
język angielski
3 ab ang 2/2 - Sztandera M. (6)
język angielski
3 b ang. 1/2 - Cholajda J. (3)
3 09:45-10:30 język polski
3 b - Sobczak B. (25)
prawo
3 b - Dąbrowska N. (24)
matematyka
3 b - Szymczak E. (26)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
język angielski
3 b ang. 1/2 - Cholajda J. (3)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 b - Szymczak E. (20)
rachunkowość
3 b - Sroka R. (4)
prawo
3 b - Dąbrowska N. (24)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
rachunkowość
3 b - Sroka R. (35)
5 11:40-12:25 matematyka
3 b - Szymczak E. (20)
matematyka
3 b - Szymczak E. (33)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
rachunkowość
3 b - Sroka R. (32)
matematyka
3 b - Szymczak E. (25)
6 12:30-13:15 historia i społeczeństwo
3 b - Nowak J. (17)
język polski
3 b - Sobczak B. (25)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
rachunkowość
3 b - Sroka R. (32)
geografia
3 b - Walendowski R. (16)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
język polski
3 b - Sobczak B. (25)
wychowanie fizyczne
3 b wf dz. - Paluszczak I. (sg1)
ekonomika
3 b - Praiss A. (25)
religia
3 b rel - Wasielewski T. (25)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 b wf dz. - Paluszczak I. (sg1)
geografia
3 b - Walendowski R. (16)
religia
3 b rel - Wasielewski T. (25)
9 15:05-15:50

Klasa 3 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 c wf dz. - Paluszczak I. (sg1)
1 08:00-08:45 język angielski
3 cd ang 2/2 - Antczak B. (25)
język angielski
3 c ang. 1/2 - Dydo W. (32)
język angielski
3 cd ang 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
3 c ang. 1/2 - Dydo W. (32)
wychowanie fizyczne
3 c wf dz. - Paluszczak I. (sg1)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 - Strzałka A. (38)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 - Sroka R. (30)
2 08:50-09:35 język angielski
3 cd ang 2/2 - Antczak B. (25)
język angielski
3 c ang. 1/2 - Dydo W. (32)
język polski
3 c - Sobczak B. (25)
ekonomika
3 c - Praiss A. (23)
historia i społeczeństwo
3 c - Nowak J. (17)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 - Strzałka A. (38)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 - Sroka R. (30)
3 09:45-10:30 geografia
3 c - Walendowski R. (35)
język polski
3 c - Sobczak B. (25)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 - Strzałka A. (38)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 - Sroka R. (30)
matematyka
3 c - Musielak I. (33)
matematyka
3 c - Musielak I. (33)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 c - Dydo W. (32)
zaj. opiek-wych.
3 c nie rel - Sroka R. (4)
religia
3 c rel - Ograbek Ł. (3)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 - Strzałka A. (38)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 - Sroka R. (30)
ekonomika
3 c - Praiss A. (24)
prawo
3 c - Dąbrowska N. (15)
5 11:40-12:25 język polski
3 c - Sobczak B. (25)
rachunkowość
3 c - Strzałka A. (15)
prawo
3 c - Dąbrowska N. (32)
rachunkowość
3 c - Strzałka A. (4)
historia i społeczeństwo
3 c - Nowak J. (17)
6 12:30-13:15 matematyka
3 c - Musielak I. (33)
rachunkowość
3 c - Strzałka A. (15)
język polski
3 c - Sobczak B. (25)
język polski
3 c - Sobczak B. (25)
rachunkowość
3 c - Strzałka A. (25)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
zaj. opiek-wych.
3 c nie rel - Fabisiak L. (15)
religia
3 c rel - Ograbek Ł. (3)
geografia
3 c - Walendowski R. (16)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 c wf dz. - Paluszczak I. (sg1)
9 15:05-15:50

Klasa 3 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
3 cd ang 2/2 - Antczak B. (25)
język angielski
3 cd ang 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
3 d ang. 1/2 - Cholajda J. (3)
2 08:50-09:35 język angielski
3 cd ang 2/2 - Antczak B. (25)
historia i społeczeństwo
3 d - Nowak J. (17)
geografia
3 d - Medzińska M. (21)
3 09:45-10:30 historia i społeczeństwo
3 d - Nowak J. (17)
język angielski
3 d ang. 1/2 - Cholajda J. (30)
wychowanie fizyczne
3 d wf 1/2 - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 d wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
matematyka
3 d - Szymczak E. (20)
zajęcia z wychowawcą
3 d - Woźniak Arleta (20)
4 10:40-11:25 prawo
3 d - Jabłońska I. (17)
język angielski
3 d ang. 1/2 - Cholajda J. (30)
język polski
3 d - Bielak B. (20)
ekonomika
3 d - Fabisiak L. (20)
rachunkowość
3 d - Woźniak Arleta (20)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 d wf 1/2 - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 d wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
język polski
3 d - Bielak B. (25)
geografia
3 d - Medzińska M. (21)
rachunkowość
3 d - Woźniak Arleta (26)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
6 12:30-13:15 matematyka
3 d - Szymczak E. (35)
wychowanie fizyczne
3 d wf 1/2 - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 d wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
matematyka
3 d - Szymczak E. (24)
rachunkowość
3 d - Woźniak Arleta (26)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
7 13:25-14:10 matematyka
3 d - Szymczak E. (35)
ekonomika
3 d - Fabisiak L. (15)
prawo
3 d - Jabłońska I. (32)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
religia
3 d rel - Smug Ł. (20)
8 14:15-15:00 matematyka
3 d - Szymczak E. (33)
język polski
3 d - Bielak B. (15)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 - Ignasiak R. (30)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
9 15:05-15:50 rachunkowość
3 d - Woźniak Arleta (17)
religia
3 d rel - Smug Ł. (24)

Klasa 3 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
sprzedaż w reklamie
3 e 1/2 tor - Majchrzak M. (14)
pracownia sprzedaży
3 e 2/2 th - Woźniak Arleta (30)
1 08:00-08:45 marketing
3 e 1/2 tor - Gałkowska-Witasiak J. (3)
rachunkowość handlowa
3 e 2/2 th - Misiak J. (24)
pracownia projektowa
3 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
język angielski zawodowy
3 e 2/2 th - Sztandera M. (6)
marketing
3 e 1/2 tor - Gałkowska-Witasiak J. (6)
rachunkowość handlowa
3 e 2/2 th - Misiak J. (24)
sprzedaż w reklamie
3 e 1/2 tor - Majchrzak M. (14)
pracownia sprzedaży
3 e 2/2 th - Woźniak Arleta (37)
2 08:50-09:35 pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
pracownia marketingu
3 e 2/2 th - Fabisiak L. (37)
pracownia projektowa
3 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
pracownia marketingu
3 e 2/2 th - Fabisiak L. (36)
pracownia projektowa
3 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
matematyka
3 e - Rogińska I. (35)
język angielski
3 e - Sztandera M. (6)
3 09:45-10:30 pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
pracownia marketingu
3 e 2/2 th - Fabisiak L. (37)
pracownia multimedialna
3 e 1/2 tor - Patysiak P. (3)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th - Walendowska M. (38)
pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
język angielski
3 e - Sztandera M. (6)
wychowanie fizyczne
3 e - Kwieciński W. (sg1)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 e - Kwieciński W. (38)
marketing
3 e 1/2 tor - Gałkowska-Witasiak J. (1)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th - Walendowska M. (38)
wychowanie fizyczne
3 e - Kwieciński W. (sg1)
język angielski
3 e - Sztandera M. (6)
język polski
3 e - Sobczak B. (25)
5 11:40-12:25 matematyka
3 e - Rogińska I. (35)
geografia
3 e - Kwieciński W. (36)
język angielski
3 e - Sztandera M. (6)
geografia
3 e - Kwieciński W. (1)
zaj. opiek-wych.
3 e nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
3 e rel - Smug Ł. (26)
6 12:30-13:15 wychowanie fizyczne
3 e - Kwieciński W. (sg1)
historia i społeczeństwo
3 e - Nowak J. (17)
język angielski
3 e - Sztandera M. (6)
zaj. opiek-wych.
3 e nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
3 e rel - Smug Ł. (4)
matematyka
3 e - Rogińska I. (35)
7 13:25-14:10 język polski
3 e - Sobczak B. (25)
ekonomika handlu
3 e 2/2 th - Jabłońska I. (1)
historia i społeczeństwo
3 e - Nowak J. (17)
ekonomika handlu
3 e 2/2 th - Jabłońska I. (4)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th - Walendowska M. (38)
8 14:15-15:00 język polski
3 e - Sobczak B. (25)
pracownia sprzedaży reklamy
3 e 1/2 tor - Majchrzak M. (3)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th - Walendowska M. (14)
9 15:05-15:50 pracownia sprzedaży reklamy
3 e 1/2 tor - Majchrzak M. (3)
pracownia sprzedaży
3 e 2/2 th - Woźniak Arleta (30)

Klasa 4 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
4 a wf dz. - Borkowski P. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 a wf dz. - Borkowski P. (sg1)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 a wf dz. - Borkowski P. (sg1)
język angielski zawodowy
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
4 a ang. 1/2 - Klamka K. (32)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (15)
język angielski
4 a ang. 1/2 - Klamka K. (36)
2 08:50-09:35 geografia
4 a - Walendowski R. (16)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
4 a ang. 1/2 - Klamka K. (32)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (15)
język angielski
4 a ang. 1/2 - Klamka K. (36)
matematyka
4 a - Musielak I. (33)
3 09:45-10:30 matematyka
4 a - Musielak I. (33)
rachunkowość
4 a - Korotczuk A. (26)
prawo
4 a - Dąbrowska N. (24)
historia i społeczeństwo
4 a - Nowak J. (17)
historia i społeczeństwo
4 a - Nowak J. (17)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 a - Gałkowska-Witasiak J. (36)
rachunkowość
4 a - Korotczuk A. (26)
geografia
4 a - Walendowski R. (26)
język polski
4 a - Litwicka A. (23)
geografia
4 a - Walendowski R. (16)
5 11:40-12:25 pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
prawo
4 a - Dąbrowska N. (32)
rachunkowość
4 a - Korotczuk A. (26)
język polski
4 a - Litwicka A. (23)
zaj. opiek-wych.
4 a nie-rel 1h - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
4 a rel - Wasielewski T. (20)
6 12:30-13:15 pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 - Strzałka A. (38)
język polski
4 a - Litwicka A. (23)
rachunkowość
4 a - Korotczuk A. (26)
matematyka
4 a - Musielak I. (33)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (37)
język angielski
4 a ang. 1/2 - Klamka K. (36)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
język angielski zawodowy
4 a ang. 1/2 - Klamka K. (36)
religia
4 a rel - Wasielewski T. (24)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (37)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
9 15:05-15:50

Klasa 4 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
4 b wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
język angielski
4 b ang. 2/2 - Klamka K. (15)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 b wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
matematyka
4 b - Szymczak E. (20)
język angielski zawodowy
4 b ang. 1/2 - Antczak B. (35)
język angielski zawodowy
4 b ang. 2/2 - Klamka K. (36)
2 08:50-09:35 pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 - Ignasiak R. (30)
historia i społeczeństwo
4 b - Nowak J. (17)
matematyka
4 b - Szymczak E. (20)
zaj. opiek-wych.
4 b nie rel - Cholajda J. (3)
religia
4 b rel - Wasielewski T. (15)
3 09:45-10:30 pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 - Ignasiak R. (30)
matematyka
4 b - Szymczak E. (33)
język angielski
4 b ang. 1/2 - Cholajda J. (1)
geografia
4 b - Medzińska M. (21)
geografia
4 b - Medzińska M. (21)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 b - Cholajda J. (4)
matematyka
4 b - Szymczak E. (33)
język angielski
4 b ang. 1/2 - Cholajda J. (1)
zaj. opiek-wych.
4 b nie rel - Klamka K. (36)
religia
4 b rel - Wasielewski T. (16)
język polski
4 b - Litwicka A. (23)
5 11:40-12:25 rachunkowość
4 b - Walendowski T. (26)
rachunkowość
4 b - Walendowski T. (26)
matematyka
4 b - Szymczak E. (24)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 - Ignasiak R. (30)
język polski
4 b - Litwicka A. (23)
6 12:30-13:15 prawo
4 b - Dąbrowska N. (20)
rachunkowość
4 b - Walendowski T. (26)
historia i społeczeństwo
4 b - Nowak J. (17)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 - Ignasiak R. (30)
rachunkowość
4 b - Walendowski T. (24)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 b wf dz. - Rudowicz C. (sg1)
geografia
4 b - Medzińska M. (21)
prawo
4 b - Dąbrowska N. (20)
język angielski
4 b ang. 2/2 - Klamka K. (36)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
język polski
4 b - Litwicka A. (23)
język angielski
4 b ang. 1/2 - Cholajda J. (26)
język angielski
4 b ang. 2/2 - Klamka K. (36)
9 15:05-15:50

Klasa 4 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 religia
4 c rel - Ograbek Ł. (17)
1 08:00-08:45 język angielski zawodowy
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski zawodowy
4 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (15)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (15)
historia i społeczeństwo
4 c - Woźniak Anetta (17)
2 08:50-09:35 język angielski
4 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (20)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (20)
język angielski
4 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (15)
wychowanie fizyczne
4 c wf 1/2 - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (15)
wychowanie fizyczne
4 c wf 1/2 - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
3 09:45-10:30 język angielski
4 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (20)
rachunkowość
4 c - Strzałka A. (32)
język polski
4 c - Litwicka A. (23)
rachunkowość
4 c - Strzałka A. (15)
matematyka
4 c - Rogińska I. (35)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 c - Pierzchalska A. (15)
rachunkowość
4 c - Strzałka A. (32)
język polski
4 c - Litwicka A. (23)
rachunkowość
4 c - Strzałka A. (15)
geografia
4 c - Medzińska M. (21)
5 11:40-12:25 geografia
4 c - Medzińska M. (21)
język polski
4 c - Litwicka A. (23)
matematyka
4 c - Rogińska I. (35)
geografia
4 c - Medzińska M. (21)
prawo
4 c - Dąbrowska N. (4)
6 12:30-13:15 zaj. opiek-wych.
4 c nie-rel - Galuba-Bryja I. (biblioteka)
religia
4 c rel - Ograbek Ł. (24)
historia i społeczeństwo
4 c - Woźniak Anetta (16)
prawo
4 c - Dąbrowska N. (32)
wychowanie fizyczne
4 c wf 1/2 - Rudowicz C. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 2/2 - Kwieciński W. (sg1)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (37)
język angielski
4 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (1)
7 13:25-14:10 pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
matematyka
4 c - Rogińska I. (35)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
język angielski
4 ac ang 2/2 - Antczak B. (37)
język angielski
4 c ang. 1/2 - Pierzchalska A. (1)
8 14:15-15:00 pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 - Sroka R. (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 - Woźniak Arleta (38)
9 15:05-15:50

Klasa 4 d - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
rachunkowość
4 d - Ignasiak R. (20)
2 08:50-09:35 język polski
4 d - Litwicka A. (23)
geografia
4 d - Medzińska M. (21)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
rachunkowość
4 d - Ignasiak R. (20)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
4 d - Rudowicz C. (sg1)
język angielski
4 d - Sztandera M. (6)
matematyka
4 d - Rogińska I. (35)
matematyka
4 d - Rogińska I. (35)
język angielski
4 d - Sztandera M. (6)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 d - Fabisiak L. (1)
wychowanie fizyczne
4 d - Rudowicz C. (sg1)
marketing
4 d - Fabisiak L. (37)
wychowanie fizyczne
4 d - Rudowicz C. (sg1)
historia i społeczeństwo
4 d - Nowak J. (17)
5 11:40-12:25 religia
4 d - Ograbek Ł. (36)
matematyka
4 d - Rogińska I. (35)
historia i społeczeństwo
4 d - Nowak J. (17)
język angielski zawodowy
4 d - Sztandera M. (6)
język angielski
4 d - Sztandera M. (6)
6 12:30-13:15 marketing
4 d - Fabisiak L. (37)
matematyka
4 d - Rogińska I. (35)
matematyka
4 d - Rogińska I. (35)
geografia
4 d - Medzińska M. (21)
język polski
4 d - Litwicka A. (23)
7 13:25-14:10 geografia
4 d - Medzińska M. (21)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
rachunkowość
4 d - Ignasiak R. (20)
język polski
4 d - Litwicka A. (23)
8 14:15-15:00 pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 - Walendowska M. (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 - Woźniak Arleta (30)
rachunkowość
4 d - Ignasiak R. (20)
9 15:05-15:50 religia
4 d - Ograbek Ł. (15)

Klasa 4 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 pracownia projektowa
4 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th - Walendowska M. (38)
religia
4 e rel - Smug Ł. (35)
1 08:00-08:45 pracownia projektowa
4 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th - Walendowska M. (38)
pracownia projektowa
4 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
rachunkowość handlowa
4 e 2/2 th - Misiak J. (24)
matematyka
4 e - Musielak I. (33)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
4 e - Rudowicz C. (sg1)
pracownia sprzedaży reklamy
4 e 1/2 tor - Majchrzak M. (37)
pracownia marketingu
4 e 2/2 th - Fabisiak L. (1)
rachunkowość handlowa
4 e 2/2 th - Misiak J. (24)
geografia
4 e - Walendowski R. (26)
3 09:45-10:30 język polski
4 e - Bielak B. (16)
historia i społeczeństwo
4 e - Nowak J. (17)
matematyka
4 e - Musielak I. (33)
język polski
4 e - Bielak B. (4)
wychowanie fizyczne
4 e - Rudowicz C. (sg1)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 e - Pawlikowska D. (37)
język angielski zawodowy
4 e 1/2 tor - Klamka K. (36)
język angielski zawodowy
4 e 2/2 th - Antczak B. (6)
język angielski
4 e 1/2 tor - Dydo W. (32)
język angielski
4 e 2/2 th - Klamka K. (14)
język angielski
4 e 1/2 tor - Dydo W. (32)
język angielski
4 e 2/2 th - Klamka K. (36)
język angielski
4 e 1/2 tor - Dydo W. (14)
język angielski
4 e 2/2 th - Klamka K. (3)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
4 e - Nowak J. (17)
pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th - Walendowska M. (38)
matematyka
4 e - Musielak I. (33)
wychowanie fizyczne
4 e - Rudowicz C. (sg1)
pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
język angielski zawodowy
4 e 2/2 th - Antczak B. (36)
6 12:30-13:15 język angielski
4 e 1/2 tor - Dydo W. (32)
język angielski
4 e 2/2 th - Klamka K. (36)
pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th - Walendowska M. (38)
język angielski zawodowy
4 e 1/2 tor - Klamka K. (3)
geografia
4 e - Walendowski R. (16)
pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor - Linkowska A. (14)
7 13:25-14:10 język angielski
4 e 1/2 tor - Dydo W. (32)
język angielski
4 e 2/2 th - Klamka K. (36)
język polski
4 e - Bielak B. (24)
zaj. opiek-wych.
4 e nie rel th - Dąbrowska N. (20)
religia
4 e rel - Smug Ł. (33)
8 14:15-15:00 pracownia sprzedaży reklamy
4 e 1/2 tor - Majchrzak M. (14)
pracownia marketingu
4 e 2/2 th - Fabisiak L. (37)
pracownia marketingu
4 e 2/2 th - Fabisiak L. (14)
9 15:05-15:50 geografia
4 e - Walendowski R. (21)

Nauczyciel Antczak Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
3 cd ang 2/2 (25)
język angielski zawodowy
4 ac ang 2/2 (20)
język angielski
3 cd ang 2/2 (20)
język angielski
4 ac ang 2/2 (15)
język angielski zawodowy
4 b ang. 1/2 (35)
2 08:50-09:35 język angielski
3 cd ang 2/2 (25)
język angielski
4 ac ang 2/2 (20)
język angielski
2 c/d ang/niem 2/2 (20)
język angielski
4 ac ang 2/2 (15)
język polski
1 b (37)
3 09:45-10:30 język angielski
2 e th 2/2 (3)
język angielski
2 c/d ang/niem 2/2 (20)
język polski
1 b (37)
4 10:40-11:25 język angielski zawodowy
4 e 2/2 th (6)
5 11:40-12:25 zajęcia z wychowawcą
1 b (6)
język angielski
2 e th 2/2 (30)
język angielski zawodowy
4 e 2/2 th (36)
6 12:30-13:15 język polski
1 b (6)
język angielski
4 ac ang 2/2 (37)
7 13:25-14:10 język angielski
2 e th 2/2 (6)
język angielski
4 ac ang 2/2 (37)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Bielak Bogumiła - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wiedza o społeczeństwie
2 e (23)
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30 język polski
4 e (16)
język polski
4 e (4)
4 10:40-11:25 wiedza o społeczeństwie
2 b (6)
język polski
3 d (20)
język polski
2 d (26)
5 11:40-12:25 język polski
2 e (4)
język polski
3 d (25)
język polski
2 d (15)
6 12:30-13:15 język polski
2 e (4)
język polski
2 d (24)
język polski
1 d (15)
język polski
1 d (15)
język polski
2 a (33)
7 13:25-14:10 język polski
2 a (4)
język polski
4 e (24)
język polski
2 e (15)
język polski
1 d (15)
język polski
2 a (33)
8 14:15-15:00 język polski
2 a (4)
język polski
3 d (15)
wiedza o społeczeństwie
2 c (33)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Borkowski Piotr - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
4 a wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 a wf dz. (sg1)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 a wf dz. (sg1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 d (15)
2 08:50-09:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 a (15)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c (15)
3 09:45-10:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 e (15)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 b (15)
4 10:40-11:25
5 11:40-12:25
6 12:30-13:15
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Cholajda Jakub - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 język angielski
1 a 2/2 (33)
1 08:00-08:45 język angielski
3 a ang. 1/2 (26)
język angielski
1 d 2/2 (26)
język angielski
3 b ang. 1/2 (6)
język angielski
1 a 2/2 (37)
język angielski
3 d ang. 1/2 (3)
2 08:50-09:35 język angielski
3 a ang. 1/2 (26)
język angielski
2 e tor 1/2 (4)
język angielski
3 a ang. 1/2 (4)
język angielski
3 b ang. 1/2 (3)
zaj. opiek-wych.
4 b nie rel (3)
3 09:45-10:30 język angielski
3 d ang. 1/2 (30)
język angielski
4 b ang. 1/2 (1)
język angielski
1 b (3)
język angielski
3 b ang. 1/2 (3)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 b (4)
język angielski
3 d ang. 1/2 (30)
język angielski
4 b ang. 1/2 (1)
5 11:40-12:25 język angielski
2 e tor 1/2 (6)
język angielski
1 b (4)
język angielski
2 e tor 1/2 (33)
6 12:30-13:15
7 13:25-14:10 język angielski
1 d 2/2 (20)
8 14:15-15:00 język angielski
4 b ang. 1/2 (26)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Dąbrowska Natalia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 prawo i etyka w reklamie
1 e tor (24)
2 08:50-09:35 prawo
1 b (24)
prawo
1 d (16)
prawo i etyka w reklamie
2 e tor 1/2 (21)
3 09:45-10:30 prawo
3 b (24)
prawo
4 a (24)
prawo
1 d (24)
4 10:40-11:25 prawo
3 a (21)
prawo
3 b (24)
prawo
1 c (17)
prawo
3 c (15)
5 11:40-12:25 prawo
4 a (32)
prawo
3 c (32)
prawo
4 c (4)
6 12:30-13:15 prawo
4 b (20)
prawo
4 c (32)
prawo
3 a (23)
prawo
1 b (20)
7 13:25-14:10 prawo i etyka w reklamie
2 e tor 1/2 (20)
prawo
4 b (20)
zaj. opiek-wych.
4 e nie rel th (20)
8 14:15-15:00 prawo
1 c (32)
prawo i etyka w reklamie
1 e tor (20)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Dydo Wioletta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 język niemiecki
1 a 2/2 (15)
1 08:00-08:45 język angielski
3 c ang. 1/2 (32)
język niemiecki
1 d 1/2 (36)
język angielski
3 c ang. 1/2 (32)
język niemiecki
2 d ang/niem 1/2 (32)
2 08:50-09:35 język angielski
3 c ang. 1/2 (32)
język angielski
2 b (32)
język niemiecki
2 d ang/niem 1/2 (32)
3 09:45-10:30 język niemiecki
2 e tor 1/2 (32)
język angielski
2 b (32)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 c (32)
język angielski
4 e 1/2 tor (32)
język angielski
4 e 1/2 tor (32)
język angielski
4 e 1/2 tor (14)
5 11:40-12:25
6 12:30-13:15 język angielski
4 e 1/2 tor (32)
język niemiecki
1 a 2/2 (32)
7 13:25-14:10 język angielski
4 e 1/2 tor (32)
język niemiecki
2 e tor 1/2 (32)
8 14:15-15:00 język niemiecki
2 d ang/niem 1/2 (32)
język niemiecki
1 d 1/2 (32)
9 15:05-15:50 język niemiecki
2 e tor 1/2 (32)

Nauczyciel Fabisiak Lidia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 ekonomika
2 c (25)
2 08:50-09:35 pracownia marketingu
3 e 2/2 th (37)
pracownia marketingu
3 e 2/2 th (36)
pracownia marketingu
4 e 2/2 th (1)
3 09:45-10:30 pracownia marketingu
3 e 2/2 th (37)
ekonomika
2 a (37)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 d (1)
marketing
4 d (37)
ekonomika
3 d (20)
5 11:40-12:25 ekonomika
1 d (24)
ekonomika
1 d (4)
ekonomika
2 a (1)
ekonomika
2 b (20)
6 12:30-13:15 marketing
4 d (37)
ekonomika
2 b (36)
ekonomika
1 a (4)
ekonomika
2 c (20)
ekonomika
2 c (17)
7 13:25-14:10 ekonomika
1 a (16)
ekonomika
3 d (15)
zaj. opiek-wych.
3 c nie rel (15)
ekonomika
2 a (36)
ekonomika
2 b (4)
8 14:15-15:00 pracownia marketingu
4 e 2/2 th (37)
pracownia marketingu
4 e 2/2 th (14)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Galuba-Bryja Izabella - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35 zaj. opiek-wych.
2 e nie-rel (biblioteka)
3 09:45-10:30 zaj. opiek-wych.
1 c nie-rel (biblioteka)
zaj. opiek-wych.
1 e nie-rel (biblioteka)
zaj. opiek-wych.
3 a nie-rel (biblioteka)
4 10:40-11:25
5 11:40-12:25 zaj. opiek-wych.
1 a nie-rel (biblioteka)
zaj. opiek-wych.
1 d nie-rel (biblioteka)
zaj. opiek-wych.
3 e nie-rel (biblioteka)
zaj. opiek-wych.
4 a nie-rel 1h (biblioteka)
6 12:30-13:15 zaj. opiek-wych.
4 c nie-rel (biblioteka)
zaj. opiek-wych.
1 c nie-rel (biblioteka)
zaj. opiek-wych.
3 e nie-rel (biblioteka)
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Gałkowska-Witasiak Joanna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 marketing
3 e 1/2 tor (3)
marketing
3 e 1/2 tor (6)
organizacja sprzedaży
1 e th (6)
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 a (36)
marketing
3 e 1/2 tor (1)
rachunkowość
2 a (6)
5 11:40-12:25 organizacja sprzedaży
1 e th (1)
6 12:30-13:15 organizacja sprzedaży
2 e th 2/2 (30)
rachunkowość
2 a (1)
7 13:25-14:10 rachunkowość
2 a (1)
organizacja sprzedaży
2 e th 2/2 (15)
8 14:15-15:00 organizacja sprzedaży
1 e th (20)
rachunkowość
2 a (17)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Husak Bartosz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 rachunkowość
1 b (4)
rachunkowość
1 c (1)
2 08:50-09:35 rachunkowość
1 d (24)
rachunkowość
1 c (1)
rachunkowość
1 c (26)
rachunkowość
1 d (16)
3 09:45-10:30 rachunkowość
1 d (24)
rachunkowość
1 b (1)
rachunkowość
1 c (26)
rachunkowość
1 d (16)
4 10:40-11:25 rachunkowość
1 b (1)
5 11:40-12:25 rachunkowość
1 b (37)
6 12:30-13:15
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Ignasiak Renata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 (30)
rachunkowość
4 d (20)
2 08:50-09:35 pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 (30)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 (30)
rachunkowość
3 a (25)
rachunkowość
4 d (20)
3 09:45-10:30 pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 (30)
rachunkowość
2 c (20)
rachunkowość
3 a (25)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 (30)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
2 c (24)
rachunkowość
2 c (20)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 1/2 (30)
5 11:40-12:25 rachunkowość
3 a (17)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 (30)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 (30)
6 12:30-13:15 rachunkowość
3 a (16)
rachunkowość
2 c (20)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 2/2 (30)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 (30)
7 13:25-14:10 rachunkowość
4 d (20)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 (30)
rachunkowość
2 c (21)
8 14:15-15:00 rachunkowość
4 d (20)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 1/2 (30)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Jabłońska Iwona - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 prawo
2 a (24)
2 08:50-09:35 prawo
2 b (1)
prawo
2 d (32)
3 09:45-10:30 prawo
2 c (4)
towaroznawstwo
2 e th 2/2 (15)
4 10:40-11:25 prawo
3 d (17)
prawo
1 a (32)
5 11:40-12:25 prawo
2 d (32)
prawo
1 a (20)
ekonomika handlu
1 e th (3)
prawo
2 c (3)
6 12:30-13:15 ekonomika handlu
1 e th (14)
prawo
2 a (1)
ekonomika handlu
2 e th 2/2 (1)
prawo
2 b (4)
7 13:25-14:10 towaroznawstwo
1 e th (14)
ekonomika handlu
3 e 2/2 th (1)
prawo
3 d (32)
ekonomika handlu
3 e 2/2 th (4)
8 14:15-15:00 ekonomika handlu
1 e th (1)
ekonomika handlu
2 e th 2/2 (17)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Klamka Klaudia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 język angielski
4 b ang. 2/2 (15)
1 08:00-08:45 język angielski
4 a ang. 1/2 (32)
język angielski
4 a ang. 1/2 (36)
język angielski zawodowy
4 b ang. 2/2 (36)
2 08:50-09:35 język angielski
4 a ang. 1/2 (32)
język angielski
4 a ang. 1/2 (36)
język angielski
1 e (36)
3 09:45-10:30 język angielski
1 e (36)
4 10:40-11:25 język angielski zawodowy
4 e 1/2 tor (36)
język angielski
4 e 2/2 th (14)
język angielski
4 e 2/2 th (36)
zaj. opiek-wych.
4 b nie rel (36)
język angielski
4 e 2/2 th (3)
5 11:40-12:25 zajęcia z wychowawcą
1 a (32)
6 12:30-13:15 język angielski
4 e 2/2 th (36)
język angielski zawodowy
4 e 1/2 tor (3)
język angielski
4 a ang. 1/2 (36)
7 13:25-14:10 język angielski
4 e 2/2 th (36)
język angielski zawodowy
4 a ang. 1/2 (36)
język angielski
4 b ang. 2/2 (36)
8 14:15-15:00 język angielski
1 a 1/2 (36)
język angielski
1 e (36)
język angielski
4 b ang. 2/2 (36)
9 15:05-15:50 język angielski
1 a 1/2 (36)

Nauczyciel Korotczuk Agnieszka - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30 rachunkowość
4 a (26)
4 10:40-11:25 rachunkowość
4 a (26)
5 11:40-12:25 rachunkowość
4 a (26)
6 12:30-13:15 rachunkowość
4 a (26)
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Kwieciński Wojciech - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
2 e wf dz. (sg1)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 e wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 e wf dz. (sg1)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
4 c wf 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 2/2 (sg1)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
1 d 1/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
3 d wf 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
3 e (sg1)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 e (38)
wychowanie fizyczne
3 e (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d 1/2 (sg1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 d wf 2/2 (sg1)
geografia
3 e (36)
wychowanie fizyczne
1 d 1/2 (sg1)
geografia
3 e (1)
6 12:30-13:15 wychowanie fizyczne
3 e (sg1)
wychowanie fizyczne
3 d wf 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 2/2 (sg1)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. (sg1)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
4 ab wf 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 de wf chł. (sg1)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Linkowska Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 pracownia projektowa
4 e 1/2 tor (14)
pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor (14)
1 08:00-08:45 pracownia projektowa
4 e 1/2 tor (14)
pracownia projektowa
3 e 1/2 tor (14)
pracownia projektowa
4 e 1/2 tor (14)
2 08:50-09:35 pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor (14)
pracownia projektowa
3 e 1/2 tor (14)
pracownia projektowa
3 e 1/2 tor (14)
3 09:45-10:30 pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor (14)
organizacja i techniki reklamy
2 e tor 1/2 (14)
pracownia kampanii reklamowej
3 e 1/2 tor (14)
4 10:40-11:25 organizacja i techniki reklamy
2 e tor 1/2 (14)
5 11:40-12:25 organizacja i techniki reklamy
1 e tor (14)
pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor (14)
organizacja i techniki reklamy
1 e tor (14)
pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor (14)
6 12:30-13:15 pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor (14)
organizacja i techniki reklamy
2 e tor 1/2 (14)
pracownia kampanii reklamowej
4 e 1/2 tor (14)
7 13:25-14:10 organizacja i techniki reklamy
1 e tor (14)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Litwicka Agata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35 język polski
4 d (23)
język polski
1 c (23)
3 09:45-10:30 język polski
3 a (23)
język polski
4 c (23)
język polski
1 c (23)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 a (23)
język polski
4 c (23)
język polski
4 a (23)
język polski
4 b (23)
5 11:40-12:25 język polski
2 b (23)
język polski
4 c (23)
język polski
3 a (23)
język polski
4 a (23)
język polski
4 b (23)
6 12:30-13:15 język polski
2 b (23)
język polski
4 a (23)
język polski
3 a (23)
język polski
4 d (23)
7 13:25-14:10 język polski
1 c (23)
język polski
1 c (23)
język polski
3 a (23)
język polski
4 d (23)
8 14:15-15:00 język polski
2 b (23)
język polski
4 b (23)
język polski
3 a (23)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Majchrzak Monika - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 statystyka
2 b stat 2/2 (3)
statystyka
2 a stat 2/2 (14)
sprzedaż w reklamie
3 e 1/2 tor (14)
1 08:00-08:45 statystyka
2 d stat 1/2 (30)
statystyka
2 b stat 1/2 (37)
pracownia sprzedaży reklamy
1 e tor (14)
sprzedaż w reklamie
3 e 1/2 tor (14)
2 08:50-09:35 statystyka
2 d (4)
pracownia sprzedaży reklamy
4 e 1/2 tor (37)
statystyka
2 c stat1/2 (14)
statystyka
2 c stat 2/2 (14)
3 09:45-10:30 statystyka
2 e (4)
pracownia sprzedaży reklamy
2 e tor 1/2 (14)
4 10:40-11:25 pracownia sprzedaży reklamy
1 e tor (14)
5 11:40-12:25 statystyka
2 c (3)
statystyka
2 a (3)
statystyka
2 b (14)
6 12:30-13:15 pracownia sprzedaży reklamy
2 e tor 1/2 (3)
7 13:25-14:10 statystyka
2 e (33)
statystyka
2 d stat 2/2 (3)
8 14:15-15:00 pracownia sprzedaży reklamy
4 e 1/2 tor (14)
pracownia sprzedaży reklamy
3 e 1/2 tor (3)
9 15:05-15:50 statystyka
2 a stat1/2 (14)
pracownia sprzedaży reklamy
3 e 1/2 tor (3)

Nauczyciel Medzińska Mariola - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
2 d (21)
2 08:50-09:35 geografia
4 d (21)
geografia
3 d (21)
3 09:45-10:30 geografia
2 d (21)
geografia
1 e (21)
geografia
4 b (21)
geografia
4 b (21)
4 10:40-11:25 geografia
2 a (21)
geografia
3 a (21)
geografia
1 b (21)
geografia
4 c (21)
5 11:40-12:25 geografia
4 c (21)
geografia
1 a (21)
geografia
3 d (21)
geografia
4 c (21)
zajęcia z wychowawcą
2 a (21)
6 12:30-13:15 geografia
3 a (21)
geografia
2 d (21)
geografia
4 d (21)
zaj. opiek-wych.
2 a nie-rel (21)
geografia
1 d (21)
7 13:25-14:10 geografia
4 d (21)
geografia
2 a (21)
geografia
4 b (21)
8 14:15-15:00 geografia
2 a (21)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Misiak Jolanta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 rachunkowość handlowa
3 e 2/2 th (24)
rachunkowość handlowa
4 e 2/2 th (24)
rachunkowość handlowa
3 e 2/2 th (24)
2 08:50-09:35 rachunkowość handlowa
2 e th 2/2 (21)
rachunkowość handlowa
2 e th 2/2 (24)
rachunkowość handlowa
4 e 2/2 th (24)
3 09:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:40-12:25
6 12:30-13:15
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Mocna Magdalena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35 technika biurowa
1 d 1/2 (3)
3 09:45-10:30 chemia
1 a (16)
chemia
1 d (16)
4 10:40-11:25 chemia
1 c (16)
chemia
1 e (16)
technika biurowa
1 d 2/2 (3)
5 11:40-12:25 chemia
1 b (16)
6 12:30-13:15
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Musielak Iwona - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
4 e (33)
2 08:50-09:35 matematyka
1 c (33)
matematyka
2 a (33)
matematyka
2 a (33)
matematyka
4 a (33)
3 09:45-10:30 matematyka
4 a (33)
matematyka
4 e (33)
matematyka
3 c (33)
matematyka
3 c (33)
4 10:40-11:25 matematyka
2 e (33)
matematyka
2 e (33)
matematyka
3 a (33)
matematyka
1 e (33)
5 11:40-12:25 matematyka
3 a (33)
matematyka
4 e (33)
matematyka
3 a (33)
6 12:30-13:15 matematyka
3 c (33)
matematyka
1 c (33)
matematyka
4 a (33)
7 13:25-14:10 matematyka
1 e (33)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Nowak Jerzy - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 historia i społeczeństwo
3 b (17)
2 08:50-09:35 historia i społeczeństwo
4 b (17)
historia i społeczeństwo
3 d (17)
historia i społeczeństwo
3 c (17)
3 09:45-10:30 historia i społeczeństwo
3 d (17)
historia i społeczeństwo
4 e (17)
historia
1 c (17)
historia i społeczeństwo
4 a (17)
historia i społeczeństwo
4 a (17)
4 10:40-11:25 historia
1 a (17)
historia
1 b (17)
historia i społeczeństwo
4 d (17)
5 11:40-12:25 historia i społeczeństwo
4 e (17)
historia i społeczeństwo
4 d (17)
historia i społeczeństwo
3 a (17)
historia i społeczeństwo
3 c (17)
6 12:30-13:15 historia i społeczeństwo
3 b (17)
historia i społeczeństwo
3 e (17)
historia i społeczeństwo
4 b (17)
historia
1 e (17)
7 13:25-14:10 historia
1 d (17)
historia i społeczeństwo
3 a (17)
historia i społeczeństwo
3 e (17)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Ograbek Łukasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 religia
4 c rel (17)
1 08:00-08:45 religia
1 e rel (37)
religia
2 c (21)
2 08:50-09:35 religia
1 b (3)
religia
2 c (21)
3 09:45-10:30 religia
1 c rel (6)
religia
1 e rel (36)
4 10:40-11:25 religia
3 c rel (3)
5 11:40-12:25 religia
4 d (36)
6 12:30-13:15 religia
4 c rel (24)
religia
1 c rel (6)
7 13:25-14:10 religia
3 c rel (3)
8 14:15-15:00 religia
1 b (15)
9 15:05-15:50 religia
4 d (15)

Nauczyciel Paluszczak Izabela - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 b wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 c wf dz. (sg1)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 a 1/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
3 c wf dz. (sg1)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
2 a (sg1)
wychowanie fizyczne
1 e (sg1)
wychowanie fizyczne
1 a 1/2 (sg1)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
2 b (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
1 a 1/2 (sg1)
4 10:40-11:25 wychowanie fizyczne
1 b (sg1)
wychowanie fizyczne
2 a (sg1)
wychowanie fizyczne
2 b (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d 2/2 (sg1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
2 b (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
2 a (sg1)
wychowanie fizyczne
1 b (sg1)
6 12:30-13:15 wychowanie fizyczne
1 b (sg1)
wychowanie fizyczne
1 e (sg1)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
3 b wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 e (sg1)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
3 b wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 c wf dz. (sg1)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Patysiak Paweł - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia multimedialna
2 e tor 1/2 (3)
informatyka
1 c 2/2 (3)
2 08:50-09:35 pracownia multimedialna
2 e tor 1/2 (3)
informatyka
1 a 1/2 (3)
3 09:45-10:30 pracownia multimedialna
3 e 1/2 tor (3)
technika biurowa
1 a 1/2 (3)
4 10:40-11:25 informatyka
1 e th (3)
informatyka
1 d 1/2 (14)
zaj. opiek-wych.
2 e nie-rel (14)
5 11:40-12:25 zajęcia z wychowawcą
2 e (15)
6 12:30-13:15 informatyka
1 e tor (3)
technika biurowa
1 c 2/2 (3)
technika biurowa
1 c 1/2 (3)
7 13:25-14:10 technika biurowa
1 b 2/2 (3)
informatyka
1 b 1/2 (3)
informatyka
1 c 1/2 (3)
8 14:15-15:00 technika biurowa
1 a 2/2 (3)
technika biurowa
1 b 1/2 (3)
informatyka
1 d 2/2 (3)
9 15:05-15:50 informatyka
1 a 2/2 (3)
informatyka
1 b 2/2 (3)

Nauczyciel Pawlikowska Dominika - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język niemiecki
1 a 1/2 (21)
2 08:50-09:35 język niemiecki
2 b (26)
język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 (16)
3 09:45-10:30 wiedza o kulturze
2 d (4)
język niemiecki
2 b (36)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 e (37)
język niemiecki
2 b (23)
język niemiecki
1 e (4)
wiedza o kulturze
2 e (4)
5 11:40-12:25 język niemiecki
1 c (15)
język niemiecki
1 c (36)
6 12:30-13:15 wiedza o kulturze
2 a (15)
język niemiecki
1 e (32)
wiedza o kulturze
2 b (36)
język niemiecki
1 a 1/2 (6)
7 13:25-14:10 wiedza o kulturze
2 c (32)
język niemiecki
1 d 2/2 (26)
8 14:15-15:00 język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 (15)
język niemiecki
1 d 2/2 (26)
9 15:05-15:50 język niemiecki
2 c/d ang/niem 2/2 (15)

Nauczyciel Pierzchalska Agata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 c ang. 1/2 (20)
język angielski zawodowy
4 c ang. 1/2 (15)
2 08:50-09:35 język angielski
4 c ang. 1/2 (20)
język angielski
4 c ang. 1/2 (15)
język angielski
2 d ang/niem 1/2 (36)
3 09:45-10:30 język angielski
4 c ang. 1/2 (20)
język niemiecki
2 e th 2/2 (15)
język angielski
2 d ang/niem 1/2 (36)
język niemiecki
2 a (1)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
4 c (15)
język niemiecki
2 e th 2/2 (15)
język angielski
1 c (36)
język niemiecki
2 a (1)
5 11:40-12:25 język niemiecki
2 a (37)
język angielski
1 c (36)
język niemiecki
2 e th 2/2 (15)
6 12:30-13:15 język niemiecki
1 b (6)
język angielski
4 c ang. 1/2 (1)
7 13:25-14:10 język niemiecki
2 c ang. 1/2 (6)
język angielski
4 c ang. 1/2 (1)
8 14:15-15:00 język niemiecki
2 c ang. 1/2 (6)
język niemiecki
1 b (26)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Piotrowski Przemysław - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 fizyka
1 b (16)
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30 fizyka
1 e (32)
4 10:40-11:25
5 11:40-12:25 fizyka
1 c (20)
6 12:30-13:15 fizyka
1 d (20)
7 13:25-14:10 fizyka
1 a (4)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Praiss Arleta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 podstawy ekonomii
2 b (35)
marketing
1 e tor (1)
2 08:50-09:35 ekonomika
3 b (4)
ekonomika
3 c (23)
ekonomika
1 b (1)
ekonomika
3 a (24)
3 09:45-10:30 ekonomika
3 a (21)
podstawy ekonomii
2 a (37)
marketing
2 e tor 1/2 (14)
podstawy ekonomii
2 a (4)
4 10:40-11:25 ekonomika
2 d (24)
ekonomika
3 c (24)
podstawy ekonomii
2 b (24)
5 11:40-12:25 ekonomika
2 d (24)
6 12:30-13:15 ekonomika
1 c (1)
podstawy ekonomii
2 c (37)
marketing
1 e tor (14)
ekonomika
2 d (24)
7 13:25-14:10 podstawy ekonomii
2 c (26)
ekonomika
1 b (37)
ekonomika
1 c (25)
ekonomika
3 b (25)
8 14:15-15:00 marketing
2 e tor 1/2 (25)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Rogińska Izabella - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35 matematyka
1 a (35)
matematyka
3 e (35)
matematyka
2 b (35)
3 09:45-10:30 matematyka
2 b (35)
matematyka
4 d (35)
matematyka
4 d (35)
matematyka
4 c (35)
4 10:40-11:25 matematyka
1 d (35)
matematyka
1 d (35)
matematyka
2 b (35)
matematyka
1 a (35)
5 11:40-12:25 matematyka
3 e (35)
matematyka
4 d (35)
matematyka
4 c (35)
zajęcia z wychowawcą
1 d (35)
6 12:30-13:15 matematyka
4 d (35)
matematyka
4 d (35)
matematyka
3 e (35)
7 13:25-14:10 matematyka
4 c (35)
matematyka
1 d (35)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Rudowicz Cezary - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
4 b wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 a wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 a wf dz. (sg1)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 b wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 d wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 a wf dz. (sg1)
2 08:50-09:35 wychowanie fizyczne
4 e (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 1/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 1/2 (sg1)
3 09:45-10:30 wychowanie fizyczne
4 d (sg1)
wychowanie fizyczne
3 d wf 1/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
4 e (sg1)
4 10:40-11:25 wychowanie fizyczne
4 d (sg1)
wychowanie fizyczne
2 c (sg1)
wychowanie fizyczne
4 d (sg1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
3 d wf 1/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
2 c (sg1)
wychowanie fizyczne
4 e (sg1)
6 12:30-13:15 wychowanie fizyczne
2 c (sg1)
wychowanie fizyczne
3 d wf 1/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
4 c wf 1/2 (sg1)
7 13:25-14:10 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. (sg1)
wychowanie fizyczne
4 b wf dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 d wf dz. (sg1)
8 14:15-15:00 wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 abc wf chł. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 d wf dz. (sg1)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Sapikowska Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
2 c (33)
2 08:50-09:35 matematyka
2 c (35)
3 09:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:40-12:25
6 12:30-13:15
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Smug Łukasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 religia
4 e rel (35)
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35 religia
2 e rel (4)
3 09:45-10:30 religia
2 d rel (25)
4 10:40-11:25 religia
2 e rel (37)
5 11:40-12:25 religia
1 d rel (35)
religia
3 e rel (26)
6 12:30-13:15 religia
3 e rel (4)
7 13:25-14:10 religia
4 e rel (33)
religia
3 d rel (20)
8 14:15-15:00 religia
1 d rel (24)
religia
2 d rel (20)
9 15:05-15:50 religia
3 d rel (24)

Nauczyciel Sobańska Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
1 c (sg1)
wychowanie fizyczne
1 c (sg1)
1 08:00-08:45 biologia
1 d (35)
wychowanie fizyczne
1 a 2/2 (sg1)
wychowanie fizyczne
1 c (sg1)
2 08:50-09:35 biologia
1 e (36)
wychowanie fizyczne
1 a 2/2 (sg1)
3 09:45-10:30 biologia
1 b (1)
wychowanie fizyczne
1 a 2/2 (sg1)
4 10:40-11:25 biologia
1 c (16)
5 11:40-12:25 biologia
1 a (16)
6 12:30-13:15
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Sobczak Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
1 a (25)
2 08:50-09:35 język polski
3 c (25)
język polski
1 e (25)
język polski
1 a (25)
3 09:45-10:30 język polski
3 b (25)
język polski
3 c (25)
język polski
2 c (25)
4 10:40-11:25 język polski
1 e (25)
język polski
1 a (25)
język polski
2 c (25)
język polski
3 e (25)
5 11:40-12:25 język polski
3 c (25)
język polski
1 e (1)
język polski
2 c (25)
język polski
2 c (25)
6 12:30-13:15 język polski
1 a (25)
język polski
3 b (25)
język polski
3 c (25)
język polski
3 c (25)
7 13:25-14:10 język polski
3 e (25)
język polski
3 b (25)
8 14:15-15:00 język polski
3 e (25)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Sroka Rita - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 (37)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 (30)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 (30)
2 08:50-09:35 pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 (37)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 (30)
pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 (37)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 (30)
3 09:45-10:30 pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 (30)
pracownia sprzedaży
2 e th 2/2 (37)
4 10:40-11:25 rachunkowość
3 b (4)
zaj. opiek-wych.
3 c nie rel (4)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 2/2 (30)
rachunkowość
3 b (35)
5 11:40-12:25 pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 (30)
pracownia sprzedaży
1 e th (37)
rachunkowość
3 b (32)
zajęcia z wychowawcą
1 e (37)
6 12:30-13:15 pracownia ekonomiczna
4 a prac 1/2 (30)
pracownia sprzedaży
1 e th (37)
rachunkowość
3 b (32)
7 13:25-14:10 pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 (30)
pracownia sprzedaży
1 e th (37)
8 14:15-15:00 pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 1/2 (30)
pracownia sprzedaży
1 e th (37)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Strzałka Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 (38)
2 08:50-09:35 pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 (38)
3 09:45-10:30 rachunkowość
4 c (32)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 (38)
rachunkowość
4 c (15)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 (38)
4 10:40-11:25 rachunkowość
4 c (32)
pracownia ekonomiczna
3 c prac 1/2 (38)
rachunkowość
4 c (15)
pracownia ekonomiczna
3 a prac 2/2 (38)
5 11:40-12:25 pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 (38)
rachunkowość
3 c (15)
rachunkowość
3 c (4)
zajęcia z wychowawcą
2 b (1)
6 12:30-13:15 pracownia ekonomiczna
4 a prac 2/2 (38)
rachunkowość
3 c (15)
rachunkowość
2 b (36)
rachunkowość
3 c (25)
7 13:25-14:10 rachunkowość
2 b (24)
rachunkowość
2 b (36)
8 14:15-15:00 rachunkowość
2 b (24)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Sztandera Magdalena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
3 ab ang 2/2 (6)
język angielski zawodowy
3 e 2/2 th (6)
2 08:50-09:35 język angielski
3 ab ang 2/2 (6)
język angielski
2 a (6)
język angielski
2 c ang. 1/2 (6)
język angielski
3 ab ang 2/2 (6)
język angielski
3 e (6)
3 09:45-10:30 język angielski
4 d (6)
język angielski
2 c ang. 1/2 (6)
język angielski
3 e (6)
język angielski
4 d (6)
4 10:40-11:25 język angielski
2 a (6)
język angielski
3 e (6)
5 11:40-12:25 język angielski
3 e (6)
język angielski zawodowy
4 d (6)
język angielski
4 d (6)
6 12:30-13:15 język angielski
3 e (6)
7 13:25-14:10 język angielski
1 d 1/2 (6)
8 14:15-15:00 język angielski
1 d 1/2 (6)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Szymczak Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
2 d (33)
matematyka
4 b (20)
2 08:50-09:35 matematyka
2 d (33)
matematyka
3 b (26)
matematyka
4 b (20)
3 09:45-10:30 matematyka
4 b (33)
matematyka
3 b (26)
matematyka
3 d (20)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
3 b (20)
matematyka
4 b (33)
5 11:40-12:25 matematyka
3 b (20)
matematyka
3 b (33)
matematyka
4 b (24)
matematyka
3 b (25)
6 12:30-13:15 matematyka
3 d (35)
matematyka
1 b (33)
matematyka
3 d (24)
matematyka
2 d (26)
7 13:25-14:10 matematyka
3 d (35)
matematyka
1 b (35)
matematyka
1 b (26)
8 14:15-15:00 matematyka
3 d (33)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Walendowska Monika - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th (38)
1 08:00-08:45 pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 (38)
2 08:50-09:35 pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 (38)
3 09:45-10:30 pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 (38)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th (38)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 (38)
zaj. opiek-wych.
2 d nie-rel (38)
rachunkowość
2 d (26)
4 10:40-11:25 zajęcia z wychowawcą
2 d (25)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th (38)
rachunkowość
2 d (15)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 (38)
rachunkowość
2 d (26)
5 11:40-12:25 pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th (38)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 (38)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 (38)
6 12:30-13:15 rachunkowość
2 d (21)
pracownia działalności handlowej
4 e 2/2 th (38)
pracownia ekonomiczna
3 b prac 1/2 (38)
pracownia ekonomiczna
4 b prac 1/2 (38)
7 13:25-14:10 pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 (38)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th (38)
8 14:15-15:00 pracownia ekonomiczna
4 d prac 1/2 (38)
pracownia działalności handlowej
3 e 2/2 th (14)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Walendowski Roman - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
1 c (16)
2 08:50-09:35 geografia
4 a (16)
geografia
4 e (26)
3 09:45-10:30 geografia
3 c (35)
geografia
2 b (32)
4 10:40-11:25 geografia
4 a (26)
geografia
4 a (16)
5 11:40-12:25 geografia
2 e (16)
zajęcia z wychowawcą
1 c (16)
6 12:30-13:15 geografia
2 e (16)
geografia
4 e (16)
geografia
3 b (16)
7 13:25-14:10 geografia
2 b (26)
geografia
2 c (16)
geografia
2 b (16)
geografia
3 c (16)
8 14:15-15:00 geografia
2 c (21)
geografia
2 c (16)
geografia
3 b (16)
geografia
2 e (16)
9 15:05-15:50 geografia
4 e (21)

Nauczyciel Walendowski Tomasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:50-09:35
3 09:45-10:30 rachunkowość
1 a (26)
4 10:40-11:25 rachunkowość
1 a (26)
5 11:40-12:25 rachunkowość
4 b (26)
rachunkowość
4 b (26)
6 12:30-13:15 rachunkowość
4 b (26)
rachunkowość
1 a (35)
rachunkowość
4 b (24)
7 13:25-14:10 rachunkowość
1 a (35)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Wasielewski Tomasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 religia
2 a rel (32)
1 08:00-08:45 religia
3 a rel (16)
religia
2 b rel (26)
religia
2 b rel (32)
2 08:50-09:35 religia
4 b rel (15)
3 09:45-10:30 religia
3 a rel (23)
4 10:40-11:25 religia
4 b rel (16)
5 11:40-12:25 religia
1 a rel (16)
religia
4 a rel (20)
6 12:30-13:15 religia
2 a rel (37)
7 13:25-14:10 religia
4 a rel (24)
religia
3 b rel (25)
8 14:15-15:00 religia
1 a rel (35)
religia
3 b rel (25)
9 15:05-15:50

Nauczyciel Woźniak Anetta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 historia
2 b (1)
historia i społeczeństwo
4 c (17)
2 08:50-09:35 wiedza o społeczeństwie
2 a (17)
3 09:45-10:30 historia
2 a (36)
4 10:40-11:25 historia
2 c (37)
5 11:40-12:25
6 12:30-13:15 historia i społeczeństwo
4 c (16)
historia
2 e (15)
7 13:25-14:10 wiedza o społeczeństwie
2 d (16)
historia
2 d (17)
8 14:15-15:00
9 15:05-15:50

Nauczyciel Woźniak Arleta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 pracownia sprzedaży
3 e 2/2 th (30)
1 08:00-08:45 pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 (30)
pracownia sprzedaży
3 e 2/2 th (37)
2 08:50-09:35 pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 (30)
3 09:45-10:30 pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 (30)
zajęcia z wychowawcą
3 d (20)
4 10:40-11:25 pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 (30)
rachunkowość
3 d (20)
5 11:40-12:25 pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 (30)
rachunkowość
3 d (26)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 (38)
6 12:30-13:15 pracownia ekonomiczna
3 b prac 2/2 (30)
rachunkowość
3 d (26)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 (38)
7 13:25-14:10 pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 (38)
8 14:15-15:00 pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
4 d prac 2/2 (30)
pracownia ekonomiczna
4 c prac 2/2 (38)
pracownia ekonomiczna
3 d prac 2/2 (38)
9 15:05-15:50 rachunkowość
3 d (17)
pracownia sprzedaży
3 e 2/2 th (30)

Nauczyciel Zielonka Aneta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 podstawy przedsiębiorczości
1 b (23)
podstawy przedsiębiorczości
2 a (25)
podstawy przedsiębiorczości
1 c (26)
2 08:50-09:35 podstawy przedsiębiorczości
1 d (23)
podstawy ekonomii
1 b (35)
podstawy przedsiębiorczości
2 b (23)
3 09:45-10:30 podstawy ekonomii
1 c (23)
podstawy przedsiębiorczości
2 c (16)
podstawy przedsiębiorczości
1 a (24)
4 10:40-11:25 podstawy ekonomii
1 b (37)
podstawy ekonomii
1 d (4)
podstawy ekonomii
1 c (36)
5 11:40-12:25 podstawy ekonomii
2 d (24)
podstawy ekonomii
1 e tor (3)
podstawy ekonomii
2 d (24)
6 12:30-13:15 podstawy ekonomii
1 d (26)
podstawy ekonomii
1 a (4)
7 13:25-14:10 podstawy przedsiębiorczości
2 d (33)
podstawy przedsiębiorczości
1 e (36)
podstawy ekonomii
1 a (4)
8 14:15-15:00 podstawy przedsiębiorczości
2 e (26)
podstawy ekonomii
1 e tor (24)
9 15:05-15:50