Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Aktualności rok 2018/2019

Spotkajmy się w bibliotece

Książnica Pedagogiczna serdecznie zaprasza na spotkanie z p. Mariolą Pryzwan, nauczycielem bibliotekarzem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, poświęcone Marii Dąbrowskiej.

XV edycja Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie.

W dniu 29.01.2018r. w Kaliskim Ratuszu odbyło się podsumowanie wyników XV edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. W ramach turnieju krew oddało 937 uczniów i studentów, w tym 124 osoby z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Podczas akcji poboru zebrano łącznie 422,3 l tego życiodajnego płynu. Zespół Szkół Ekonomicznych zajął 3 miejsce w tegorocznym turnieju oddając 55,65 l krwi, co w przeliczeniu na pełnoletnich uczniów szkoły daje 222,6 ml na osobę. Akcje Poboru krwi w szkole cieszą się co roku dużą popularnością i co roku zwiększają rzeszę Młodych Honorowych Dawców Krwi, do czego gorąco zachęcamy.

MUNDUROWCY NA PRZEGLĄDZIE PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

W ramach współpracy ZSE z Publicznym Przedszkolem nr 9 w Kaliszu uczniowie klas mundurowych naszej szkoły służyli swoją pomocą podczas gali „Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej Kalisz 2019”, która odbyła się 29 stycznia 2019 roku w auli WAP UAM w Kaliszu. Organizatorem przeglądu było wyżej wspomniane Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu. Partnerami przedsięwzięcia byli Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Imprezę objął honorowym patronatem prezydent Krystian Kinastowski. W gali wzięli udział podopieczni z dwudziestu przedszkoli i szkół podstawowych z terenu aglomeracji kalisko-ostrowskiej, którzy przedstawili repertuar złożony z wierszy i piosenek o charakterze patriotycznym. Zadaniem naszych mundurowców była opieka nad małymi artystami podczas trwania całej gali począwszy od ich prezentacji, poprzez występ na scenie, aż do momentu rozdawania nagród. W opinii rodziców dzieci występujących na scenie, nauczycieli przedszkoli, licznych gości obecnych na gali jak i organizatora przeglądu nasi uczniowie wykazali się pełnym profesjonalizmem, a także zrozumieniem i sympatią dla dzieci dzięki czemu godnie wypełnili swoje zadanie. W ramach podziękowania za zaangażowanie naszej młodzieży w to przedsięwzięcie Pani Dyrektor Agnieszka Korotczuk odebrała z rąk organizatora w osobie Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu Agnieszki Przybyłowskiej pamiątkową statuetkę.

Certyfikat: Otwarta firma – Biznes przy tablicy

Miło nam poinformować, że udział i zaangażowanie naszej szkoły w realizację projektu został potwierdzony certyfikatem. Przypominamy, że projekt realizowany był w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie. Dzięki realizacji projektu:

- wspieramy uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych,

- tworzymy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,

- budujemy pozytywne relacje z lokalnym biznesem,

- umożliwiamy młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,

- przygotowujemy uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,

- pomagamy uczniom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,

- przybliżamy podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej,

- umożliwiamy uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,

- pomagamy uczniom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

Koordynatorkami projektu były panie Beata Antczak i  Arleta Praiss.

 

/Arleta Praiss/

Podziękowania za dar życia

29 stycznia 2019 roku podsumowano wyniki Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie "Młoda krew ratuje życie".

Ponad 420 litrów krwi oddała kaliska młodzież w ramach jubileuszowej, XV edycji Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda krew ratuje życie”. We wtorek w kaliskim ratuszu odbyło się podsumowanie tej szczytnej akcji, podczas którego podziękowano młodym krwiodawcom, a także dyrektorom szkół i koordynatorom turnieju. W ramach turnieju krew oddało 937 uczniów i studentów, w tym 124 osoby z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Podczas akcji poboru zebrano łącznie 422,3 l tego życiodajnego płynu.

Zespół Szkół Ekonomicznych zajął 3 miejsce w tegorocznym turnieju oddając 55,650 l krwi, co w przeliczeniu na pełnoletnich uczniów szkoły daje 222,6 ml na osobę. Akcje Poboru krwi w szkole cieszą się co roku dużą popularnością i co roku zwiększają rzeszę Młodych Honorowych Dawców Krwi, do czego gorąco zachęcamy.

/Roman Walendowski/

Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem

Dnia 29 stycznia 2019 roku gościliśmy w Ekonomiku Olgierda Łukaszewicza, znanego i cenionego aktora. Tematyka spotkania poświęcona była głównie Unii Europejskiej, w związku z założoną przez aktora fundacją My Obywatele Unii Europejskiej. Ma ona na celu podziękowanie i docenienie wkładu UE w rozwój Polski.

Spotkanie zorganizowała pani Bogumiła Bielak.

czytaj więcej: http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/olgierd-lukaszewicz-spotkal-sie-z-uczniami-zespolu-szkol,4973932,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR3cBLmib15K9pVtGU2spaXHzKgdKNCSMlZah_2CQvDFB-8Y63WbfipO_MA

VII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

8 stycznia 2019 r. w naszej szkole w ramach VII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, odbyły się Zawody I Stopnia. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, a tematem przewodnim  "Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem". Celem głównym Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma ona również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

Uczestnikiem Zawodów I Stopnia był Konrad Celer – uczeń klasy IVb, który zakwalifikował się do kolejnego okręgowego etapu.

 Zawody II Stopnia odbędą się 15 marca 2019 r. Konradowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji!

                                                                                                                      /Natalia Dąbrowska/

Samorząd Uczniowski

Oficjalnie przedstawiamy "nowe" prezydium Samorządu Uczniowskiego:

Tomasz Bergandy kl. III a - przewodniczący SU,

Hubert Żurawski kl. III a - wiceprzewodniczący SU,

Wiktoria Błaszczyk kl. IIa - wiceprzewodnicząca SU,

Karolina Olejnik kl. IIc - skarbnik SU,

Natalia Abramowicz kl. IIId - Rzecznik Praw Ucznia,

Natalia Płuciennik kl. IIb - sekretarz SU.

Sekcja organizacyjna: Natalia Abramowicz kl. III d, Wiktoria Błaszczyk kl. IIa.

Sekcja artystyczna: Natalia Abramowicz kl. III d, Karolina Olejnik kl. IIc.

Sekcja multimedialna: Wacław Smolczyński kl. IIIa, Paweł Raszewski kl. IIIa.

Wolontariusz roku!

5 grudnia 2018 roku w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się III Gala WolontariatuUczestniczyli w niej wolontariusze z różnych środowisk – zarówno ci działający na rzecz ludzi jak i zwierząt, ale również władze miasta – prezydent Krystian Kinastowski oraz wiceprezydent Mateusz Podsadny. Zaproszenie przyjęli kaliscy radni Rady Miasta. Uroczystość poprowadzili Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych a także Hila Marcinkowska.

W tym roku nominowanych i nagrodzonych zostało 12 osób oraz instytucji. Są to przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kaliskich szkół, klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń, firm oraz mediów. Są to przede wszystkim ludzie o wielkich sercach, działający bezinteresownie, poświęcający swój czas, energię oraz środki finansowe na rzecz innych.

Z wielką dumą informujemy, że w kategorii Wolontariusz Roku 2018 nagrodzona została Izabella Galuba-Bryja (Zespół Szkół Ekonomicznych) – Jest nauczycielem i wychowawcą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu, w ramach którego współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, m.in.: Caritas Diecezji Kaliskiej, Fundacją Bread of Life, Stowarzyszeniem „Fajna Szkoła”, Fundacją „Nowa Nadzieja”. Aby uwrażliwić uczniów kaliskiego ”Ekonomika” na sprawy ochrony środowiska, a także by uczniowie dostrzegali wymierne efekty udziału w akcjach charytatywnych organizuje akcje: zbiórki nakrętek, ubrań, zużytego obuwia, puszek aluminiowych. Poza tym promuje rodzicielstwo i rodzicielstwo zastępcze, działa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, promuje zdrowy tryb życia.

Nagrodzona została także nasza absolwentka Katarzyna Muszalska – Jest wolontariuszką projektu Szlachetnej Paczki, w obecnej edycji jest liderem-koordynatorem Szlachetnej Paczki w Kaliszu.

"Poczytaj mi!" o Hiszpanii

Dnia 9 stycznia 2019 r. uczennice należące do Koła Przyjaciół Biblioteki Marta Borowicz, Paulina Nosal i Ania Lewandowska z kl. I e zabrały dzieci w malowniczą podróż do słonecznej Hiszpanii. Przedszkolaki poznały stolicę Hiszpanii, jej zabytki i kuchnię hiszpańską, nauczyły sie kilku podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim. Poznały tradycję tańca flamenco i walki byków Corridy,  Usłyszały też dwie legendy, które nawiązują do kultury iberyjskiej - o Zorro i Don Kichocie. Na zakończenie zajęć sześciolatki projektowały suknię tancerki flamenco i strój torreadora - niezwykle barwne, bogato zdobione i kunsztowne.

Spotkanie dotyczące kultury francuskiej wpisało się w cykl zajęć dotyczących kultury i historii państw należących do Unii Europejskiej.

Uczniowie należący do Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowują zajęcia czytelnicze „Poczytaj mi!” dla dzieci z przedszkola „Pluszaki” w Kaliszu. Przedszkolaki mają okazję wysłuchać bajek, baśni, wierszy. Kilkukrotnie uczennice same układały baśnie o treściach dydaktycznych. Młodzież doskonali zdolności pedagogiczne, a także umiejętność głośnego czytania dzieciom. Warto podkreślić fakt, że to uczniowie wyszli z inicjatywą edukacji czytelniczej dzieci przedszkolnych. Dostrzegając wielką potrzebę głośnego czytania dzieciom, propagowania efektywnego spędzania czasu z najmłodszymi oraz przekazywania w ten sposób ważnych treści pedagogicznych przygotowują zajęcia dla w grupy przedszkolnej. Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu. To już piąty rok uczniowie ZSE prowadzą zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. W tym roku (dzięki współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i pozyskaniu materiałów dydaktycznych) tematyka zajęć dotyczy struktur Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl