Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Szkolne Koło Wolontariatu

jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. Koło pełni ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Jego fundament opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzilności i pracy zespołowej. 

Nasze cele:

  • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy,
  • troska o podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
  • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i do pracy nad sobą,
  • kształtowanie formacji charytatywnej.

Współpracujemy z:

Caritas Diecezji Kaliskiej:

- zbiórka wyprawek szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci pod hasłem „Tornister pełen uśmiechów” (wrzesień 2016r.),

- Pomoc w organizacji KULTURA INSPIRUJE ORAZ ŁĄCZY POKOLENIA. Caritas Diecezji Kaliskiej z dniem 1 lipca br. rozpoczęła realizację projektu, którego uczestnikami są Seniorzy. Przygotowano dla nich wiele aktywizujących oraz integrujących działań społeczno-kulturalnych i profilaktycznych.

- Aktywne uczestnictwo w zbiórkach żywności w marketach „TAK, POMAGAM” organizowanych przez Caritas Polska.

- Organizowanie szkolnych zbiórek żywności. Caritas Diecezji Kaliskiej od wielu lat udziela systematycznej pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadzi zbiórkę żywności w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki pod hasłem „Zbiórka żywności da ci wiele radości".

 

Fundacją „Bread of Life”:

- Pozyskiwanie wolontariuszy do akcji „POMOC NA CZASIE”. To projekt skierowany do wszystkich osób, które potrzebują pomocy. Wolontariusze pomagają w sprzątaniu mieszkań, opiekowaniu się chorymi, czy w robieniu zakupów.

- Zorganizowanie akcji „Podaj dalej” polegającej na zbiórce odzieży i zabawek dla najuboższych rodzin z naszego miasta.

- Pomoc w organizacji akcji „Wigilia na Kaliskim Rynku”:

- przygotowanie ręcznie robionych kart okolicznościowych, ramek do zdjęć, ozdób świątecznych, biżuterii, etc. wolontariusze ZSE kwestują na rzecz chorych dzieci.

 

z Fundacją NOWA NADZIEJA

- zbiórka nakrętek plastikowych. Dochód ze sprzedaży nakrętek ma wspomóc w leczeniu i rehabilitacji małą Laurę Konczyńską, dziewczynkę chorą m.in. na rozszczep kręgosłupa.

 

 ze Świetlicami Socjoterapeutycznymi

Zorganizowanie zbiórki prezentów mikołajkowych dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej Sióstr Doroteuszek.

Opieka – Izabella Galuba-Bryja

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl