Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2011/12

Szkolne Koło „Caritas” (SKC) powstałe w ZSE w Kaliszu w listopadzie 2010 r. rozwijało swoją działalność także w roku szkolnym 2011/2012. Opiekunem koła jest Izabella Galuba-Bryja, a asystentem kościelnym ks. Waldemar Graczyk. Koło przeprowadziło kolejne akcje mające na celu pomoc najuboższym, a szczególnie dzieciom.
W listopadzie i na początku grudnia uczniowie należący do SKC przeprowadzili akcję zbiórki odzieży, słodyczy, suchego prowiantu, środków higienicznych dla biednych rodzin naszego miasta. Zaskakuje fakt, że rzeczy te zostały nagromadzone w o wiele większej ilości niż poprzedniego roku. Cieszy nas zaangażowanie uczniów w to dzieło. Ponadto uczniowie należący do koła rozprowadzali świece wigilijne w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zebrane rzeczy zostały przekazane jeszcze przed świętami do centrali Caritas Diecezji Kaliskiej, tak by wiele rodzin mogło ucieszyć się z nich. Dochód ze sprzedaży świec został przekazany na konto Caritas.


3 marca 2012r. odbyło się spotkanie organizacyjne opiekunów kół dotyczące działalności SK Caritas. Na spotkaniu tym podziękowano opiekunom za dotychczasową pracę i wyróżniono koło.
W dniach 16 i 17 marca br. w sklepach całej Polski odbyła się świąteczna zbiórka żywności pod patronatem Caritas Polska. Pracownicy Caritas Diecezji Kaliskiej pozyskali do współpracy markety Biedronka i Dino.


Członkowie Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu chętnie włączyli się do akcji. W ciągu dwóch dni byli wolontariuszami w markecie Biedronka przy ul. Konopnickiej w Kaliszu. Ubrani w czerwone czapki i koszulki z logo Caritas zachęcali do kupowania produktów o przedłużonym terminie przydatności do spożycia i ofiarowania ich potrzebującym. W wielkanocnej zbiórce żywności uczestniczyli uczniowie z kl. Id, IIa, IIb, IIz oraz III Pu. Świąteczna zbiórka żywności przebiegała także na terenie szkoły. Uczniowie klas Id i IIb przynieśli produkty o przedłużonej przydatności do spożycia. Jedzenie zostało zawiezione do siedziby Caritas i zostanie wykorzystane w jadłodajni dla najuboższych.


Przez cały drugi semestr trwała zbiórka aluminiowych puszek po napojach, ze sprzedaży których dochód zostanie przekazany na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
W czerwcu 2012r. na terenie szkoły zorganizowana została zbiórka pieluszek jednorazowych w ramach akcji „Pielucha dla Malucha’’. Pieluszki zostały przekazane dla dzieci z Domu Życia w Kaliszu i Domu Ochrony Poczętego Życia w Odolanowie. Członkowie koła (SKC) uczestniczyli w VII Festiwalu Życia ABBA PATER i Marszu dla Życia, który zakończył się przekazaniem pieluszek.

Opiekunowie wyrażają swoją radość z faktu, iż coraz więcej uczniów pragnie zaangażować się w działalność SKC. Przed kołem jeszcze wiele pracy i to nie tylko charytatywnej.

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl