Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Caritas

 

 

 

Szkolne Koło Caritas jest organizacją uczniowską, ktora włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła spełniają ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Ich fundament opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzilności i pracy zespołowej.

Członkiem SKC może byc każdy uczeń, który zaakceptuje zasady o misję opisaną w regulaminie.

 

Nasze cele:

  • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy
  • troska o podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym
  • stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i do pracy nad sobą
  • kształtowanie formacji charytatywnej

Asia
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl