Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

za lata 2004-2009

Sprawozdanie

z pracy Koła Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu

za lata 2004 – 2009, tj. za okres pomiędzy X a XI Zjazdem Absolwentów,

od 19.02.2004 do 8.02.2010 r.

 

 

         Działalność Koła wcześniej oparta była o roczne, następnie półroczne, a ostatnio kwartalne plany pracy, wg których odbywały się raz w miesiącu zebrania Zarządu Koła w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, oraz zebrania ogólne w pozostałe poniedziałki.

W planach pracy były również inne zadania, które realizowaliśmy w trakcie zebrań lub poza nimi.

Działalność Koła w okresie ostatnich sześciu latach przedstawia się następująco:

 

I, W zakresie spraw organizacyjnych

1.     Odbyły się ogółem 43 zebrania Zarządu, na których omawiano plany pracy, organizację imprez, współpracę ze Szkołą, organizację wycieczek, organizację Zjazdu Absolwentów.

2.    Zebrań ogólnych odbyto 137, na których przekazywano członkom Koła zadania do realizacji, opracowane uprzednio na posiedzeniach Zarządu.

3.     Od XI Zjazdu, tj. od roku 2008 zebrania Zarządu praktycznie nie odbywały się ze względu na dużą absencję członków Zarządu.

Wszystkie sprawy Koła omawiane były bezpośrednio na ogólnych zebraniach organizacyjnych.

4.     W czasie minionej kadencji dwukrotnie braliśmy udział w wyborach do władz Towarzystwa Miłośników Kalisza:

w dniu 16.04.2004 r. do Zarządu TMK weszły z naszego Koła kol. kol. Danuta Różalska, Jadwiga Samborska i Elżbieta Mondry-Piszczorowicz, zaś do Komisji Rewizyjnej – kol.kol. Genowefa Waliszewska i Gustaw Elbl.

 • W dniu 27.03.2009 r. do Zarządu TMK weszły kol.kol. Danuta Różalska, Jadwiga Samborska oraz Irmina Raszewska, do Komisji Rewizyjnej – kol.kol. Genowefa Waliszewska i Teresa Grzmilas.

5.    W trakcie wyborów władz naszego Koła w dniu 19.02.2004 r. do Zarządu Koła wybrani zostali na poszczególne funkcje kol.kol.:

* Halina Pawlak               - prezes Zarządu

* Ireneusz Mondry           - wiceprezes

* Teresa Mondra              - sekretarz

* Krystyna Król                - członek Zarządu ds. programowych

* Jerzy Załęcki                 - członek Zarządu ds. organizacyjnych

* Danuta Różalska            - kwatermistrz

* Mirosława Czelusta         - księgowa

* Ewa Andrysiak                - członek Zarządu ds. wydawniczych

* Jadwiga Samborska         - członek Zarządu ds. kulturalnych

* Alfreda Pietrzykowska      - skarbnik

Kol. Danuta Różalska dodatkowo przejęła również sprawy związane ze sprzedażą wydawnictw Koła, a kol. Danuta Jeziorska przyjęła na siebie obowiązki skarbnika środków finansowych na potrzeby własne członków Koła.

6.    Komisja Rewizyjna wybrana została w następującym składzie:

* Zdzisława Grajek              - przewodnicząca

* Elżbieta Królak                 - członek Komisji

* Jadwiga Piotrowska           - członek Komisji.

7.    Na koniec kadencji w Kole było 28 członków TMK opłacających składki członkowskie.

8.    Główny wysiłek organizacyjny na przełomie 2007 i 2008 roku skierowany był głównie na zorganizowanie XI Zjazdu Absolwentów naszej Szkoły w 135 – lecie jej istnienia oraz z okazji 55 – lecia ruchu absolwenckiego.

Zjazd odbył się w dniach 6 – 8.06.2008 r., zgodnie z przyjętym szczegółowym scenariuszem.

Wzięło w nim udział ponad 220 osób, w biesiadzie piwnej – 160.

Frekwencję na  Zjeździe uznaliśmy za niezadowalającą.

Podkreślić należy ogrom pracy, jaką włożyli członkowie Koła w organizację i przeprowadzenie Zjazdu – ogółem zaangażowanych było 20 członków Koła.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że udało się wydać szczególne wydawnictwo zjazdowe „Od Szkoły Handlowej do Ekonomika” cz. II, które może stanowić podwaliny do opracowania i wydania monografii naszej Szkoły. Ogromną pracę przy tym „dziele” wykonali nasi członkowie, jako autorzy. W szczególności na wyróżnienie zasługuje kol. Ewa Andrysiak i kol. Anna Urbanowska, oraz koleżanki i koledzy, którzy zabiegali o środki finansowe na wydanie naszej książki. W 86% wydawnictwo zostało pokryte ze środków sponsorów, w łącznej kwocie zł 15.910,00. Również niektóre usługi w czasie Zjazdu zostały nam podarowane, takie chociażby, jak: wynajem terenu pod namiot, tablica okolicznościowa, zdjęcia, kwiaty, rozłożenie namiotu w Gołuchowie. Łącznie wyniosło to 3.512,00 zł.

9.    W okresie sprawozdawczym odbywały się również zjazdy i spotkania poszczególnych klas i roczników, ale z uwagi na brak powiadamiania Zarządu Koła, nie dysponujemy dokładnymi sprawozdaniami.

Na pewno 5.06.2004 r. odbył się zjazd kl. III B rocznika matury 1952, a 18.06.2004 r.  odbyło się „Spotkanie Pod Namiotem” – świętowali wówczas: rocznik 1964 – 40-lecie matury kl. V A, rocznik 1965 – 9 spotkanie klasowe, rocznik 1974 – 30-lecie matury.

 

II. W zakresie współpracy ze Szkołą

Koło nasze w minionej kadencji bardzo dobrze współpracowało z

kierownictwem Szkoły, co między innymi umożliwiało nam korzystanie z 

lokalu, jak również przechowywanie naszego majątku, przede

wszystkim dokumentów i pamiątek.

Współpraca ze Szkołą polegała głównie na:

 •          naszym uczestnictwie w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Szkołę,
 •          zapraszaniu dyrekcji i grona pedagogicznego na imprezy organizowane przez nasze koło,
 •          imprezach organizowanych wspólnie.

Formami tej współpracy były:

 •          udział przedstawicieli naszego koła w uroczystościach szkolnych, takich jak uroczyste wręczanie świadectw maturalnych oraz  zakup książek na nagrody,
 •          uczestnictwo w obchodach Dnia Nauczyciela,
 •          coroczne, tradycyjne już, organizowanie na terenie Szkoły w czasie ferii zimowych „spotkań pokoleń”, w których brali udział nestorzy, nasi profesorowie i wychowawcy, dyrekcja Szkoły oraz obecni nauczyciele i członkowie naszego Koła. Szczególną sympatią darzyliśmy profesorów będących wcześniej absolwentami naszej Szkoły,
 •          spotykaliśmy się również z młodzieżą, z samorządem szkolnym; zapraszaliśmy uczniów na nasze zebrania albo braliśmy udział w imprezach organizowanych przez Szkołę, np. 25.10.2008 r. braliśmy udział w konferencji poświęconej jubileuszowi 135-lecia istnienia szkolnictwa ekonomicznego w Kaliszu, pt. „Historyczne Oblicze Ekonom ika”,
 •          24.05.2004 r. wspólnie z dyrekcją Szkoły koło nasze zorganizowało 80. urodziny pani Irenie Wieczorek, a 10.03.2005 r. benefis pani profesor Annie Szurczak.

Ponadto organizowaliśmy wspólne spotkania Zarządu Koła z dyrekcją Szkoły, w trakcie których omawialiśmy sprawy dotyczące wspólnych zamierzeń. W latach 2007 – 2008 spotkania te dotyczyły głównie organizacji XI Zjazdu. Należy podkreślić, że doświadczyliśmy życzliwej troski, uwagi i pomocy ze strony dyrekcji Szkoły i nauczycieli na różnych odcinkach, np. odwiedziny grobów nauczycieli, pomoc przy podwieczorku w klasach, przy wystawach „5 lat z życia Koła” i „Dorobek Szkoły – 135 lat szkolnictwa handlowego i ekonomicznego”, a przede wszystkim przy akademii w teatrze kaliskim, na której program artystyczny w całości przygotowany został przez młodzież pod kierunkiem profesorów.

 

III. W zakresie działalności kulturalnej

Zarząd Koła w minionej kadencji dużą wagę przywiązywał do zagadnień kulturalnych. Często organizowaliśmy wspólne wyjścia do kina, czy teatru, np. w 2004 r. wspólnie obejrzeliśmy sztukę „Wszystko w rodzinie”, w 2005 r. „Codzienność” Marka Sitarskiego, w 2007 – „Kantatę na cztery skrzydła” i „Katyń”.

Bywaliśmy  również na wystawach organizowanych przez Muzeum Okręgowe, BWA lub Galerię Kulisiewicza, i tak np. 18.03.2004 r. byliśmy w Opatówku na wystawie Władysława Kościelniaka, 17.02.2005 – na wystawie grafiki T. Kulisiewicza.

W ramach działalności kulturalnej co roku było organizowane „Święto Kobiet”. Łączyliśmy to z jakąś wystawą, poezją albo po prostu z dobrym jedzeniem w dobrej restauracji, np. w 2004 r. w „Meksykańskiej”, w 2006 w KTW, w 2007 w NOT, w 2008 na „Pięterku”.

Koledzy absolwenci naszej Szkoły starali się, by z okazji Dnia Kobiet, w ten jeden, szczególny dzień marca, nasze koleżanki czuły się wyjątkowo, aby mogły zapomnieć o kłopotach dnia codziennego i problemach  zdrowotnych.

Ponadto w ramach działalności kulturalnej staraliśmy się organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z naszą kol. absolwentką – dr Ewą Andrysiak na prelekcji pt. „Moja ulubiona książka”, „Habilitacja”, z kol. Teresą Mondrą na prelekcji „Kawa z dobrą książką”, panią dr Anną Szurczak pt. „Ziemia Święta” albo panią dr Jadwigą Brzęczkowską pt. „Wszystko o Chinach”. Miała również swoją prelekcję pani Kazimiera Lissy.

To za sprawą naszego honorowego prezesa – majora rezerwy WP, Gustawa Elbla często gościliśmy w Klubie Oficerów Rezerwy LOK na różnych uroczystościach, zacieśniając współpracę z tą organizacją, np. 26.01.2006 r. wspólnie obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia miasta Kalisza, a 26.10.2006 – braliśmy udział w prelekcji pt. „Dni Napoleońskie”. Szczególnie często bywaliśmy w Klubie w latach 2006 – 2007, gdy mieliśmy problemy z zamkniętą popołudniami naszą Szkołą. Przychodziliśmy więc do Klubu KOR jak do siebie, organizowaliśmy tam spotkania, takie, jak „Wieczór Kulinarny”, „Mikołajki”, „Dzień Matki”, a nawet zrobiliśmy wspólnie z oficerami „Sylwestra 2006”. 22.02.2007 gościliśmy na promocji książki G. Elbla pt. „Od Koła...Kronika Klubu Oficerów Rezerwy 1957 –2007”. To członkowie naszego Koła  mieli zaszczyt wyrazić uznanie naszemu koledze, majorowi Elblowi, i raczyć się okazjonalnym tortem w dniu 24.10.2008 r. z okazji 40-lecia jego prezesowania w Klubie KOR LOK. Braliśmy również udział 17.03.2007 r. w uroczystościach 50-rocznicy Klubu KOR LOK „KOMUNALNI”.

Również za sprawą kol. Gustawa bywaliśmy co roku w Kotlinie na Festiwalach Akordeonistów.

Najczęściej jednak organizowaliśmy tzw. „Spotkania z poezją”, głównie dzięki kol. Janinie Jemilianowicz, „Spotkania z muzyką” dzięki kol. Danucie Różalskiej, oraz „Pogwarki” dzięki kol. Zeni Linkowskiej.

 

IV. W zakresie działalności towarzyskiej

         W działalności naszego Koła bardzo dużo miejsca zajmowały imprezy o charakterze towarzyskim.

Każdego roku, przeważnie w Szkole, organizowaliśmy tradycyjne „Mikołajki”,

 „Andrzejki”, „Opłatek” i „Jajeczko”. Bywały i „Śledziki”, ale te zawsze odbywały się poza Szkołą,.  Członkowie Koła wykazywali się przy organizacji tych imprez prawdziwym kunsztem artystycznym i kulinarnym.

         Organizowaliśmy też, tradycyjne już w naszej społeczności ekonomicznej, tzw. „Kwartalniki”. Spotkania te zawsze odbywały się poza Szkołą, w którymś z lokali gastronomicznych, połączone z zabawą i różnymi uciechami.

W minionym sześcioleciu odbyły się 22 kwartalniki. Od 1995 r. tradycyjnie już, raz do roku, na tych spotkaniach odprawialiśmy tzw. „siątki”, tj. uroczyste obchody siedemdziesiątych urodzin Jubilatów – naszych aktywnych członków Koła.

W 2006 r. świętowaliśmy również 80 lat kol. Seweryny Linkowskiej, a w 2007 r. – 80-lecie kol. Jerzego Załęckiego.

Bywaliśmy również u mamy naszej kol. Elżbiety Jerzykowskiej w miejscowości Chlewo – u pani Ireny Łodzińskiej na jej imieninach; była to paroletnia tradycja, którą przerwała w 2009 r. śmierć naszej solenizantki.

         Z okazji zakończenia roku, spotykaliśmy się przeważnie na grillu w ogródku piwnym u kol.kol. Haliny i Waldemara Pawlaków; w 2006 r. zakończenie roku zorganizowała kol. Bożena Ficner w Zagorzynie. Była to wyjątkowo duża i udana impreza z ogniskiem.

         Bardzo często spotkania nasze, zamiast w Szkole, odbywały się również na  działce u kol.kol. Zeni i Telesfora Linkowskich. Spotkania te można zaliczyć do prawdziwych perełek towarzyskich. Często gościły tam poezja i śpiew, a urok osobisty gospodarzy przyciągał rzesze kolegów z Koła. 20.05.2004 r. odbyło się spotkanie p.n. „Wiersz, który lubię”, zaś 9.06.2005 – „Wspomnienia przy grzańcu”.

Członkowie Koła często spotykali się na prywatnych imprezach, w różnych grupach, i z różnych okazji.

         Wcześniej, w latach 2004 – 2006, organizowaliśmy spotkania kulinarne, które cieszyły się dużą frekwencją. Przygotowywaliśmy smaczne potrawy i wspólnie je degustowaliśmy, ocenialiśmy i wymienialiśmy się przepisami.

Raz, tj. 4.11.2004 r. kol. Teresa Mondra zorganizowała „Wieczór herbaciany”, z degustacją różnych herbat.

Ostatnio brakuje nam chęci i zdrowia, a przede wszystkim pieniędzy na takie eksperymenty. Czasami, zamiast zebrania w Szkole, robiliśmy sobie po prostu „spacery po parku” zakończone herbatką w lokalu „Pod Klonami”, w KTW lub w „Domku Parkowego”.

 

V. W zakresie współpracy z innymi organizacjami

         W minionej kadencji słabo współpracowaliśmy z ruchem absolwenckim na terenie naszego miasta.

Delegacje naszego Koła uczestniczyły w:

 •          17.09.2005 r. w VII Zjeździe Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki, oraz Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Kaliszu,
 •          18.09.2004 r. w V Zjeździe Absolwentów Technikum Samochodowego w Kaliszu,
 •          20.09.2008 r. w XVI Zjeździe Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu,
 •          we wrześniu 2009 r. w Zjeździe Absolwentów Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu.

Nie wzięliśmy udziału w Zjeździe Wychowanków III Liceum im. Mikołaja Kopernika w 2008 r., ponieważ nie zostaliśmy zaproszeni.

Również delegacje nie wszystkich kaliskich szkół średnich obecne były na naszym Zjeździe w 2008 r. Właściwie to tylko dwie delegacje, tj. „Asnykowcy” i „Kościuszkowcy” brały udział w naszym Zjeździe. Byliśmy zaskoczeni tak słabą frekwencją, ale pozostało to bez komentarza ze strony naszego Zarządu.

Już wówczas nasuwało się pytanie, „czy ruch absolwencki w Kaliszu osłabł w ostatnich latach”?

         5.06.2004 r. członkowie naszego Koła, dokładnie sześć załóg, wzięli udział w VIII Babskim Rajdzie Samochodowym, zorganizowanym przez Klub Absolwentów II Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

 

VI. W zakresie organizacji wycieczek turystycznych

         Jedną z ciekawszych form naszej pracy jest organizacja wycieczek pod hasłem”

         „Poznaj Kalisz i jego okolice”,

         „Poznaj kraj ojczysty – jego ciekawe zakątki”,

         „Poznaj Europę i jej kulturę”.

W minionej kadencji zorganizowaliśmy kilkanaście wycieczek jednodniowych:

 •          27.05.2004 do Piotrowa, Blizanowa, Jarantowa, Brudzewa i Rychnowa,
 •          02.06.2005 do Dobrzycy, Gołuchowa, Fabianowa, Sośnicy i Zawidowic,
 •          29.09.2005 do Kępna, Mikorzyna, Bralina, Siemianic i Lasek,
 •          06.06.2006 do Łowicza, Tumu, Piątku, Walewic i Nieborowa,
 •          09.05.2007 do Nadwarciańskiego Parku Krajoznawczego – Pyzdr, Lądu, Warty,
 •          09.07.2007 do Rogalina, Śreniawa,
 •          15.05.2008 na Pałuki, do Wągrowca,
 •          13.09.2008 do Wielkopolskiego Parku Narodowego – Rogalina, Puszczykowa, Jeziorna,
 •          08.06.2008 w czasie naszego XI Zjazdu do Kokanina, Russowa, Jedlca, Turska, Zawidowic,

a także kilka po kraju, dłuższych niż jeden dzień:

 •          23-24.06.2004 do Sandomierza i w Góry Świętokrzyskie,
 •          29-30.06.2005 do Polanicy,
 •          28.06-02.07.2006 na Warmię i do Kaliningradu, Fromborka i Braniewa oraz Golubia-Dobrzynia,
 •          05-06.09.2007 do Gdańska, na Hel i Westerplatte,
 •          12-16.05.2009 na Ziemię Lubuską, Łużyce z wypadem do Berlina i Bad Muskau,
 •          06-07.09.2009 do Łagowa i Zielonej Góry na Paradę Winobrania.

Odbyliśmy również trzy wycieczki zagraniczne, połączone z wypoczynkiem:

 •          w sierpniu 2005 na Ukrainę,
 •          we wrześniu 2006 do Chorwacji,
 •          w czerwcu 2007 do Grecji na Peloponez.

Należy podkreślić, że wszystkie koszta wycieczek w całości pokrywali uczestnicy, a nawet po wycieczce do Chorwacji i do Grecji, uczestnicy wpłacili 1560,00 zł do kasy Koła, z przeznaczeniem na cele wydawnictwa zjazdowego, co zostało uwzględnione w ogólnej kwocie wpłaconej przez sponsorów Zjazdu.

         Członkowie Koła bardzo chętnie brali udział w różnych wycieczkach, szczególnie, gdy organizował i prowadził je prezes honorowy Koła - Gustaw Elbl, albo kol. Waldemar Pawlak. Koledzy ci podzielili się terytorialnie; krajowymi wycieczkami zajmował się Gustaw, zaś zagranicznymi - Waldek.

Przy organizacji wycieczek wyłonił się tylko jeden problem – coraz skromniejsze fundusze, a także coraz większe kłopoty ze zdrowiem. Nie da się ukryć, że z każdym rokiem nasi członkowie są coraz starsi, a młodych nie zachęca formuła naszych spotkań.

 

VII. W zakresie działalności charytatywnej

         W 2005 r. odpowiedzieliśmy na „List otwarty” do mieszkańców Kalisza i regionu kaliskiego pt. „Budujemy kaliskie hospicjum w Rozdżałach” i w dniu 3 października wpłaciliśmy 1126,00 zł na dwa okna do tegoż hospicjum. Może było to niezbyt dużo, ale znaleźliśmy się wśród 47 osób i instytucji, które odpowiedziały na „zryw serca”. Na podarowanych dla hospicjum oknach i drzwiach miały znaleźć się tabliczki informujące o darczyńcach, lecz nam nie chodziło o rozgłos, jedynie chcielibyśmy pokazać te napisy naszym wnukom i prawnukom, by podobnie jak my starali się pomagać innym. Nie wiemy jednak, czy takie tabliczki faktycznie zostały zamontowane.

         W 2006 r. na balu solenizantów w restauracji „Prosna” zorganizowaliśmy aukcję „ciekawych przedmiotów” – naprawdę ciekawych! Za uzyskane w ten sposób pieniądze zakupiliśmy książki i przekazaliśmy je panu Stanisławowi Dobrowolskiemu, dyrektorowi naszej Szkoły, na nagrody dla wyróżniających się uczniów Szkoły w roku szkolnym 2005/2006.

         Również w kwietniu 2008 r. przekazaliśmy panu dr. Wiesławowi Majewiczowi, na rzecz hospicjum w Rozdżałach, sprzęt rehabilitacyjny w postaci balkoników, foteli wc i kul, otrzymany z okazji XI Zjazdu od jednego z naszych sponsorów.

         Należy podkreślić, że nasza działalność charytatywna finansowana była każdorazowo z własnych, prywatnych funduszy. Zdajemy sobie sprawę, że nie są to duże środki, stanowczo za małe na miarę potrzeb, ale najważniejsze były intencje i chęć działania. Największą chęć działania przejawiły w tej „działce” kol.kol. Janina Jemilianowicz i Bożena Ficner, za co należą im się serdeczne słowa podziękowania i uznania.

         Koło nasze z okazji XI Zjazdu przekazało na rzecz Szkoły 730,00 zł na zakup mikrofonów i  statywów  oraz 594,20 zł na zakup urządzeń biurowych do pracowni ekonomiczno-informatycznej.

         Jak do tej pory nie wywiązaliśmy się z pkt. 4 uchwały XI Zjazdu, który brzmi: „Kontynuować zbieranie pieniędzy z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci specjalnej troski”…

 

VIII. W zakresie innych spraw

         Przeżywaliśmy w naszej działalności i chwile smutne.

W minionym okresie odeszło od nas kilka koleżanek i kolegów, mniej lub więcej związanych z działalnością naszego Koła. Między innymi odeszli od nas bardzo kiedyś aktywni członkowie Koła: Halina Rudowicz – Kordylewska, Józefa Furmaniak – Witkowska. Zmarł prof. Wacław Grobelny. Najbardziej jednak dotknęła środowisko naszej Szkoły śmierć prof. Ryszarda Pietrzykowskiego, który był nie tylko wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, ale przede wszystkim

absolwentem naszej Szkoły, kolegą i przyjacielem.

Znaliśmy ich bardzo dobrze. Byli ludźmi pełnymi radości życia, koleżeńskimi, otwartymi na innych.

Odeszli również rodzice oraz współmałżonkowie członków naszego Koła, z którymi byliśmy również zaprzyjaźnieni, np. Józef Urbański, Tadeusz Polański, Irena Łodzińska, Wanda Wiśniewska, czy Telesfor Linkowski.

W tych smutnych chwilach staraliśmy się być z naszymi kolegami, braliśmy udział w pogrzebach i stypach.

         Trudno jest streścić sześć lat szerokiej działalności naszego Koła w jednym krótkim sprawozdaniu. Nie sposób omówić każdej imprezy i każdego spotkania, w którym czynnie uczestniczyli członkowie naszego Koła.

Powyższe informacje nie dokumentują trudu i zapału, jaki wkładali absolwenci w organizację wszystkich imprez i realizację zadań. Może nie zawsze wszystko nam się udawało, może nie wszyscy byli zadowoleni z nas, ale na pewno wkładaliśmy w naszą pracę całe serce, i bardzo staraliśmy się, by sprostać przydzielonym zadaniom i pracy. Mamy świadomość, że ten tylko nie popełnia błędów, kto nic nie robi, bo przecież bycie członkiem naszego Koła to nie tylko uczestnictwo w zebraniach, jest to przede wszystkim żmudna i codzienna praca nad tym, aby wszystkie zamierzenia zostały należycie wykonane. Nie na ocenę, nie za pieniądze, ale za życzliwy uśmiech osób biorących udział w spotkaniu. Cieszy nas fakt, że rozrosło się wokół nas grono sympatyków absolwentów, którzy towarzyszą nam w różnych imprezach, widać to chociażby we frekwencji na kwartalnikach, gdzie bawi się po 80 osób.

Mamy również niemałą satysfakcję, gdy zdarza się nam być postrzeganym w lokalnej prasie, czy telewizji. Otrzymujemy również od władz miasta Kalisz, na czele z Prezydentem Miasta, pozdrowienia i gratulacje.

W październiku 2007 r., tuż przed XI Zjazdem, cztery osoby z naszego Koła otrzymały odznaczenia państwowe: złoty, dwa srebrne i brązowy Krzyże Zasługi. To o czymś świadczy, ale i zobowiązuje.

My, tzn. Zarząd Koła, powołaliśmy kapitułę ds. odznaczeń, i począwszy od XI Zjazdu, tj. od 2008 r. honorujemy naszych zasłużonych członków medalami „Zasłużony Absolwent Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu”. Niby to niewiele, żadna gratyfikacja finansowa, ale uważamy, że jest to wyraz uznania, jedyna satysfakcja dla członka Koła za dobrze wykonaną pracę na rzecz Szkoły, środowiska, a przede wszystkim dla samego siebie. Do dnia dzisiejszego medale takie otrzymało już 7 osób.

Najważniejsze jednak jest to, że nasi absolwenci chcą się spotykać i czują potrzebę działania dla siebie, Szkoły i miasta. Szkoda tylko, że w ostatnim roku nasza działalność trochę spowolniała. Ograniczyliśmy częstotliwość zebrań organizacyjnych, nie było żadnego „spotkania muzycznego”, „poetyckiego”, wspólnej kawy czy herbaty, a nawet „spaceru po parku”. Realizacja planu pracy naszego Koła zawęziła się praktycznie do współpracy ze Szkołą oraz do „kwartalników” i wycieczek, „Dnia Kobiet” i „Opłatka”.

Uważamy, że należy wyciągnąć wnioski z takiego stanu rzeczy i przestać oglądać się na innych, że może ktoś za nas coś wykona. Nadzieja, że młodzi absolwenci zasilą nasze szeregi, upada coraz bardziej z roku na rok, i chyba nie dotyczy to tylko absolwentów „Ekonomika”.

Uważamy, że należy bardziej uaktywnić pracę naszego Koła, a co za tym idzie, rzetelnie i rozważnie dokonać wyboru nowych władz, Zarządu i Komisji Rewizyjnej naszego Koła.

Na koniec, Zarząd Koła składa wszystkim członkom Koła serdeczne podziękowanie za włożony trud w pracę Koła, a przede wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie i serce w organizację XI Zjazdu.

 

 

Za ustępujący Zarząd Koła

 

HALINA PAWLAK

Prezes

 

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl