Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU

ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p.

Zadania

Organizatorzy/ wykonawcy

Termin realizacji

Odpowiedzialni nauczyciele

1.

Uroczystości szkolne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Samorząd Uczniowski

wrzesień

SU

Ślubowanie klas pierwszych

Samorząd Uczniowski

październik

SU i wychowawcy klas I

Dzień Edukacji Narodowej

II b

październik

E.Szymczak

Dzień Papieski

      chętni uczniowie

październik

księża

Święto Niepodległości

III c

listopad

A.Pierzchalska

Święta Bożego Narodzenia

II c

grudzień

W.Dydo

Rocznica nadania szkole imienia - Dzień Patrona

II d

kwiecień

A.Woźniak

Pożegnanie maturzystów

III a

kwiecień

A.Korotczuk

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

III b

kwiecień

J.Cholajda

Zakończenie Roku Szkolnego

Samorząd Uczniowski

czerwiec

SU, A.Litwicka, M.Sztandera

Debata - Przeciw cyberprzemocy

II e

listopad

W.Kwieciński

Debata - Pomagać czy nie pomagać. Nasza postawa wobec niepełnosprawnych. 

III d

grudzień

L.Fabisiak

Debata - Jak radziś sobie ze stresem?

II a

luty

A.Litwicka

Debata - Przyszłość edukacji - matematyka, języki obce czy humanistyka?

III e

marzec

J.Raszewska

Gazetki okolicznościowe

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

I b

grudzień

A.Strzałka

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

I c

grudzień

R.Ignasiak

Święto Służby Więziennej

I e

luty

p.Patysiak

Święto Straży Granicznej

I a

maj

M.Medzińska

Święto Prawników

I d

maj

M.Walendowska

2.

Wycieczka szkolna Cudze chwalicie, swego nie znacie

Samorząd Uczniowski kwiecień

A.Litwicka
M.Sztandera

3.

Kraina Łagodności  – wieczorne spotkanie z poezją i muzyką.

Samorząd Uczniowski

listopad

A.Litwicka
M.Sztandera

4.

Organizacja Szkolnej Giełdy Używanych Podręczników

Samorząd Uczniowski

wrzesień

A.Litwicka
M.Sztandera

5.

Sesja fotograficzna

Samorząd Uczniowski

wrzesień

A.Litwicka
M.Sztandera

6.

Akcja Sprzątanie Świata

I d

wrzesień

M.Walendowska

7.

Współpraca z DDPS w Kaliszu

Samorząd Uczniowski

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

8.

Udział w Marszu Wolności

chętni uczniowie

listopad

J.Nowak

9.

Współorganizacja VI Konferencji Dydaktycznej Edukacja zawodowa przyszłością młodego człowieka

Samorząd Uczniowski

listopad

A.Litwicka
M.Sztandera

10.

Akcja charytatywna Góra grosza

Samorządy Klasowe

listopad

A.Praiss

11.

Udział w akcjach charytatywnych – m.in. zbiórka nakrętek, Gwiazdka na Rynku

chętni uczniowie

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

12.

Udział w Zbiórkach Żywności

chętni uczniowie

          grudzień           marzec

I.Jabłońska
J.Raszewska

13.

Akcja charytatywna Szlachetna paczka

chętni uczniowie

grudzień E.Szymczak

14.

Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska

chętni uczniowie

listopad

A.Borkowska, R.Walendowski

15.

Organizacja Drzwi Otwartych

Samorząd Uczniowski

kwiecień

A.Litwicka, M.Sztandera
zes. ds. promocji szkoły

16.

Udział w Kaliskich Targach Edukacyjnych

Samorząd Uczniowski

marzec

A.Litwicka, M.Sztandera  
zes. ds. promocji szkoły

17.

Współpraca z służbami mundurowymi

Samorząd Uczniowski

cały rok

koordynatorzy ds. realizacji zadań
w klasach o profilu  prawno-policyjnym

18.

Wybory Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski

luty

A.Litwicka
M.Sztandera

19.

Współpraca z Zespolem do spraw promocji szkoły

Samorząd Uczniowski

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

20.

Udział Pocztu Sztandarowego
w uroczystościach państwowych i miejskich

Poczet Sztandarowy

cały rok

A.Litwicka, K.Perz, J.Nowak R.Walendowski, W.Kwieciński, C.Rudowicz

21.

Zebrania Prezydium SU i spotkania z trójkami klasowymi

Prezydium SU

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

22.

Uaktualnianie strony internetowej szkoły i profilu Facebook

Samorząd Uczniowski

cały rok

I.Galuba–Bryja, A.Litwicka, T.Walendowski, M.Sztandera, J.Cholajda, C.Rudowicz

23.

Współpraca z Kołem Absolwentów

Samorząd Uczniowski

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

24.

Współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia

Samorząd Uczniowski

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

25.

Oprawa merytoryczna i multimedialna uroczystości szkolnych

Samorząd Uczniowski

cały rok

A.Litwicka
M.Sztandera

 

 Opracowała - A.Litwicka

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl