Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Koło konwersacyjne języka angielskiego

Termin:  środa 8:00 – 8.45

prowadząca mgr Jolanta Raszewska

Celem nadrzędnym zajęć koła konwersacyjnego języka angielskiego jest kształcenie umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim poprzez rozwijanie językowych sprawności produktywnych, głównie mówienia. Jeśli chodzi o sprawności receptywne, czyli słuchanie i czytanie będą one zgodnie z zasadą integracji wszystkich czterech sprawności również rozwijane, ale odegrają rolę drugorzędną. Tekst do czytania bądź słuchania stanie się impulsem do rozmowy i dyskusji pomiędzy uczestnikami koła. Wybór sprawności mówienia jako cel koła został podyktowany wnioskami, wynikającymi z praktyki szkolnej. Można zauważyć, iż efektywne komunikowanie oraz precyzyjne przekazywanie właściwych informacji sprawia uczniom największą trudność. Dodatkowo część ustna egzaminu maturalnego jest dla uczniów wyjątkowo stresująca ze względu na presję czasu, dlatego należy rozwijać w uczniach strategie egzaminacyjne, by temu stresowi się nie poddali. Zajęcia koła są więc próbą pomocy uczniom w pokonywaniu tych trudności przy jednoczesnym rozwijaniu zainteresowań językiem angielskim.

 

ADRESACI PROGRAMU I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia koła języka angielskiego są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych, ale mogą uczestniczyć w nich także uczniowie klas młodszych zainteresowani tematyką zajęć oraz rozwijaniem komunikacji językowej. Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatowej, zapewniającej uczniom możliwość aktywnego i twórczego udziału w przygotowywaniu i wykonywaniu zadań komunikacyjnych. Program przewidziany jest do realizacji na około 30 godzin w roku szkolnym 2017/2018, z założeniem kontynuacji w latach kolejnych. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w każdą środę, o godzinie 8:00-8:45, ale ich integralną część stanowić będzie także domowa, samodzielna praca uczniów.

 

 

CELE OGÓLNE:

  • Podnoszenie poziomu poprawności językowej w zakresie języka angielskiego poprzez rozwijanie zasobu słownictwa, utrwalanie gramatyki oraz rozwijanie świadomości fonetycznej,
  • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, w tym socjolingwistycznej i strategicznej,
  • Wskazywanie rozmaitych źródeł informacji oraz narzędzi nauki w opanowywaniu języka angielskiego np. chattowanie z obcokrajowcami w języku angielskim,
  • Rozwijanie autonomii i poczucia odpowiedzialności za własny proces przyswajania wiedzy poprzez danie uczniom prawa decydowania o tematach poruszanych na zajęciach i formie zajęć.

 

 

PROPOZYCJE TEMATÓW ZAJĘĆ (które jednak mogą ulec zmianie w zależności od decyzji samych uczestników koła):

- „A friend in need is a friend indeed” – dyskusja na temat prawdziwej przyjaźni.

- “Generation gap” – czytanie historii i wyrażanie opinii.

- „To be or to have”- jaką wybrać filozofię życia.

- „Democracy and tolerance” – omawianie bieżących wydarzeń z Polski i świata.

- All Saints’ Day – święto zmarłych w Polsce i w innych krajach.

- Christmas and New Year’s Eve – różnice w tradycjach.

- Easter – różnice w tradycjach.

- “How to choose future career” – dyskusja.

- “My number one song”. Prezentacje na temat ulubionej piosenki.

- Gry i zabawy językowe.

- Przygotowanie do konkursów językowych.

- „A picture is worth 1000 words” – opisywanie i interpretacja obrazka.

- „ It was the most frightening moment in my life”. Opowiadanie historyjki.

- Job interview. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

- „My dream holiday destination” – prezentacje uczniów.

- „I remember…” Opowiadanie o czasach dzieciństwa.

- Organizing events – scenki w parach.

- Choosing a summer course – scenki w parach.

- A story in pictures – układanie tekstu narracyjnego.

- Dyktando jak u Picasso – ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu.

Tomasz
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl