Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Historia - Absolwenci

50 lat ruchu absolwenckiego Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych , zapoczątkowało swoją działalność 26 września 1953 roku.

 

Inicjatorem ruchu absolwenckiego w naszej Szkole był profesor Stefan Piotrowski. Jedna z założycielek Koła, kol. Danuta Jeziorska (z domu Elbl) tak wspomina tamten dzień posiłkując się prowadzonym wówczas pamiętnikiem :

Spotkanie odbyło się w sobotę. Zebrało się nas jedenaście osób, w tym jeden mężczyzna, a był nim Zbigniew Glapa, kolega klasowy mojego brata (Gustawa Elbla) Na zebraniu tym omawialiśmy plan pracy. Już wtedy mieliśmy piękne cele: wspólne wyjścia do teatru, kina, organizowanie zabaw tanecznych i wycieczek, a więc coś z tego, czym zajmujemy się również i dzisiaj. Następne zebranie, na którym wybrano władze Koła, odbyło się 11 października 1953 r. Przewodniczącą została kol. Janina Pawłowska (obecnie Jemilianowicz) mnie wybrano na członka zarządu odpowiedzialnego za sekcję bytową. Powołano również sekcję kulturalno – oświatową, połączoną później z sekcją rozrywkową oraz sekcję łączności ze szkołą. Po zebraniu odbyła się zabawa taneczna, pod nadzorem profesora Stefana Piotrowskiego. Kolejne zebranie odbyło się 16 października 1953 r., na którym rozpatrywane były podania o zmianę miejsca pracy ( w tym czasie obowiązywały absolwentów tzw. „nakazy pracy”). Omawiano też przygotowania do organizowanej wycieczki na operę oraz wieczorku tanecznego, który miał się odbyć 7 listopada 1953 r., poświęconemu absolwentom odchodzącym do wojska.

Takie były początki.

Od 1972 roku aż do 1998 r. Prezesem Koła nieprzerwanie był kol. Gustaw Elbl.

Gustaw Elbl ur. 26 sierpnia 1932 r. W Kaliszu, całe dorosłe życie poświęcił pracy społecznej na rzecz mieszkańców i miast Kalisza. Był organizatorem ruchu absolwenckiego w szkole handlowej. W latach 1972-1998 był prezesem Koła Absolwentów przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu. Obecnie jest Prezesem Honorowym tego Koła. Członek założyciel Towarzystwa Miłośników Kalisza, pełniący od momentu jego powstania, tj. od 1976r. szereg funkcji. Działacz Ligi Obrony Kraju. Członek założyciel najstarszego w Wielkopolsce Klubu Oficerów Rezerwy, od 35 lat prezes tego klubu. Członek założyciel i aktywny działacz kulturalny w Stowarzyszeniu im. Haliny Sutarzewicz. Znany w środowisku młodzieżowym. Organizator konkursów dla młodzieży, zawodów w sportach obronnych, rajdów, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi. W marcu br. został mianowany do tytułu Kaliszanin Roku 2002, znalazł się w „złotej dziesiątce” spośród 130 tyś. mieszkańców miasta.

W 1998 roku wybrano nowy Zarząd Koła . Prezesem została kol. Halinę Pawlak, v-ce prezesami Włodzimierz Mikołajczyk I Ireneusz Mondry. Kol. Gustaw Elbl wybrany został Honorowym Prezesem Koła.

Stoją od lewej: Włodzimierz Mikołajczyk, Gustaw Elbl, Halina Pawlak, Ireneusz Mondry

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl