Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Technik ekonomista - klasa 3

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 dopuszczony do użytku przez dyrektora.

 

OBOWIĄZKOWE

ZAJECIA EDUKACYJNE

Klasa III

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

E. Paczoska

J. Kopciński

Przeszłość to dziś kl. II   cz. 1

Przeszłość to dziś kl. II   cz. 2

Stentor

Stentor

498/3/2012

498/4/2012

Język angielski

poziom podstawowy

Marta Umińska, Bob Hastings,
 Dominika Chandler,
Rod Fricker, Angela Bandis,
Beata Trapnell

Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego - poziom podstawowy

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

696/2014

Język angielski

poziom rozszerzony

Sue Kay, Vaughan Jones,
Daniel Brayshaw,
 Bartosz Michałowski

 

 

Marta Umińska, Bob Hastings,
 Dominika Chandler,
 Rod Fricker, Angela Bandis,
Beata Trapnell

 

 

Marta Rosińska Lynda Edwards

 

Matura Focus 3 Student's Book.
Podręcznik wieloletni

(podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
i

 

Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego - poziom podstawowy (wszystkie klasy rozszerzone z wyjątkiem 1 gr klasy 3 a)

 

MATURA repetytorium Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka angielskiego ( dla 1 gr klasy 3 a)

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

 

Macmillan education

672/3/2014

 

 

 

 

696/2014

 

 

 

 

710/2014

Matematyka
zakres podstawowy

W. Babiański

L. Chańko,
 J. Czarnowska, G. Janocha

Matematyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

- zakres podstawowy

Nowa Era

378/2/2013

Matematyka
zakres rozszerzony

W. Babiański

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

- zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

360/2/2013

Geografia

T. Rachwał

Oblicza geografii  część 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
- zakres rozszerzony

Nowa Era

501/2/2013

Historia i społeczeństwo

T. Maćkowski

I. Janicka

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni.

Nowa Era

659/2013

Prawo

J. Musiałkiewicz

Elementy prawa

Ekonomik

52/2015

Ekonomika

D. Dębski

P. Dębski

Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

WSiP

46/2013

Rachunkowość

B. Padurek

1. Rachunkowość finansowa cz. II- aktywa trwałe, koszty działalności oraz ich rozliczanie, kalkulacja,  kwalifikacja A-36,

2. Rachunkowość finansowa cz.III - produkty pracy i ich sprzedaż, obrót towarowy, inwentaryzacja, źródła finansowania zasobów majątkowych, pozostała działalność operacyjna, finansowa, starty i zyski nadzwyczajne, wynik finansowy, kwalifikacja A-36

B. Padurek

-

Pracownia ekonomiczna

B. Padurek

M. Szpleter

1.  Pracownia ekonomiczna cz. I. Gospodarowanie zasobami majątkowymi, obsługa programu Subiekt GT;
2.  Pracownia ekonomiczna cz. II. Rozliczenia podatkowe obsługa programu Rachmistrz GT i Mikrografitykant GT;

3. Pracownia ekonomiczna  cz. III. Kadry i płace, obsługa programów Gratyfikant GT i Płatnik;

4. Zeszyt testów i ćwiczeń  przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A. 35,

B. Padurek

-

Religia

S. Mazur, B. Nosek,
K. Rokosz

Za progiem nadziei

JEDNOŚĆ

A2-43-01/12-kl-2/14

108

Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl