Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni

 2. Uczniowie zapisywani są z początkiem każdego roku szkolnego przez łączników bibliotecznych, zaś nauczyciele i pracownicy administracyjni - indywidualnie.

 3. Do odszukania potrzebnych książek służą katalogi: alfabetyczny i rzeczowy.

 4. Łączna liczba wyposażonych książek wynosi: a. dla uczniów - 4 egz. ( w tym tylko jedna z kanonu lektur języka polskiego).

 5. Wypożyczenia książek czytelnikom dokonuje bibliotekarz szkolny przy współpracy członków aktywu bibliotecznego.

 6. Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę natychmiast po wypożyczeniu i zgłosić jej ewentualne uszkodzenia, w przeciwnym razie ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z punktu 8 regulaminu.

 7. Termin zwrotu książek upływa po 3 tygodniach.

 8. Za zagubioną lub uszkodzoną książkę czytelnik zwraca tę samą lub płaci kwotę ustaloną przez bibliotekarza.

 9. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.

 10. Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego uczeń rozlicza się z biblioteką, a uczniowie kończący szkołę otrzymują kartę obiegową.

 11. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa lub innych dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność ponosi osoba wydająca dokumenty.

 12. Biblioteka jest miejscem pracy umysłowej i obowiązuje w niej cisza.Regulamin korzystania z komputerów

 1. Pozwolenie na korzystanie z komputera wydaje bibliotekarz

 2. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy zarejestrować swoje dane w zeszycie przeznaczonym do tego celu.

 3. Uczeń powinien zgłosić, natychmiast po przystąpieniu do pracy, wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem komputera nauczycielowi.

 4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera maja uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, lekcji. Pozostali uczniowie, w miarę wolnych miejsc.

 5. Biblioteka jest miejscem pracy umysłowej i obowiązuje w niej cisza.

 6. Uczeń pozostawia stanowisko komputerowe w takim porządku w jakim je zastał.

 7. Zabrania się wgrywania własnych materiałów do komputerów.

administrator
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl