Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

Moje spotkanie z biblioteką szkolną

We wrześniu 2014 roku dla wszystkich uczniów klas pierwszych przeprowadzono zajęcia edukacyjne z przysposobienia bibliotecznego, tzw. lekcje biblioteczne pt. Moje spotkanie z biblioteką szkolną.

- 10 września – uczniowie klasy Ib,

- 10 września – uczniowie klasy Ic,

- 12 września – uczniowie klasy Ia,

- 12 września – uczniowie klasy Ie,

- 12 września – uczniowie klasy Id,

Podczas godzinnych zajęć odbywających się w bibliotece zapoznano uczniów ze strukturą zbiorów, z warsztatem informacyjnym, Szkolnym Centrum Multimedialnym, Szkolnym Punktem Informacji Europejskiej, regulaminem wypożyczalni, zasadami korzystania z komputerów, działalnością Koła Przyjaciół Biblioteki, działalnością Szkolnego Koła Wolontariatu.

Podczas ćwiczeń uczniowie uczyli się wyszukiwania w katalogach wskazanych książek. W ten sposób doskonalili umiejętność posługiwania się katalogiem rzeczowym i alfabetycznym.

Opiekun kół zainteresowań pani Izabella Galuba-Bryja opowiedziała o dokonaniach uczestników kół w poprzednich latach i zachęcała do uczniowskich inicjatyw propagujących czytelnictwo wśród młodzieży oraz postawy charytatywne.

Iza
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl