Godło Polski

pracownie ekonomiczne

chór Ekonomicanto

pracownie ekonomiczne

ZAJĘCIA KLAS III O PROFILU PRAWNO-POLICYJNYM Z POLICJĄ

Dnia 19 grudnia 2017 roku uczniowie klas III o profilu prawno-policyjnym wraz z opiekunami uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez policję dla klas mundurowych w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Kaliszu. Zajęcia odbywały się w Hali sportowej ZSP nr 2 w Kaliszu. Zebranych przywitała koordynatorka do spraw współpracy z klasami mundurowymi i przedstawiła plan zajęć.

W pierwszej części spotkania przedstawicielka Komendy Policji zaprezentowała zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz informacjami poufnymi. Przedstawiła sposoby przechowywania i weryfikacji takich informacji.

Następnie przedstawiciel Policji przedstawił temat przestępczości internetowej. Prezentacja i wykład przybliżyły uczniom zagadnienia związane z naruszeniem prywatności i odpowiedzialnością karną za takie przestępstwa.

W dalszej części zajęć prowadząca zapoznała zebranych z tematem przemocy domowej i rówieśniczej. Na podstawie filmowych prezentacji omówiła sposoby interwencji policji w sytuacjach takich przestępstw oraz możliwości szukania pomocy przez ofiary przemocy.  Następnie głos zabrali przewodnicy psów policyjnych, którzy przybyli na spotkanie z czworonożnym „współpracownikiem”. Omówili zadania przewodników psów policyjnych, sposób pracy psów patrolowo – tropiących oraz zasady szkolenia psów, których głównym zadaniem jest poszukiwanie substancji zakazanych miedzy innymi narkotyków. Pani przewodnik zaprezentowała również umiejętności psa tropiącego i sposoby wydawania komend i poleceń. 

Po przerwie uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi przestępstw handlu ludźmi. Prowadząca przedstawiła zagrożenia związane z tym procederem oraz przestępstwa powiązane w Polsce i wobec Polaków. Ciekawy film edukacyjny uświadomił uczniom, jak łatwo można stać się ofiarą handlu ludźmi. Przedstawiono również instytucje działające przeciwko takim procederom i udzielające pomocy ofiarom.

 

Iza
< Cofnij
Wszelkie prawa zastrzeżone przez
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
Projekt i realizacja:
Media Essence / mediaessence.pl